Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

PROM-cyclus: fasen

 Navigatie


Startpagina PROM-toolbox Extra info
PROM-toolbox - Wat weten we (niet) over PROMs (pdf, 832 kB)
Voorbeeld coronaire hartziekten en boezemfibrilleren (pdf, 592 kB)
Voorbeeld kinderen met obesitas (pdf, 369 kB)

 

PROM-platform: het platform voor kennisuitwisseling rondom PROM

Woordenlijst

PRO

Patient-reported outcome / patiëntgerapporteerde (behandel)uitkomst. Aspecten van gezondheid of functioneren (bv. kunnen traplopen). Vaak samengevoegd onder de noemer ‘kwaliteit van leven’.


PROM

Patient-reported outcome measure. Een vragenlijst die PRO(s) meet, waarbij de patiënt door het beantwoorden van de vraag/vragenlijst zelf een oordeel geeft over zijn of haar gezondheid. Een PROM kan specifiek ontwikkeld zijn om de gevolgen van een bepaalde aandoening te meten (ziekte-specifiek) of algemeen toepasbaar zijn ongeacht de aandoening (generiek).


Indicator

Een aanwijzing (indicatie) voor eventuele verschillen in kwaliteit van zorg. Resultaten van PROMs kunnen omgerekend worden naar een indicator.


Implementatie

Planmatige invoering van veranderingen met als doel dat deze een structurele plaats krijgen in het handelen.


PREM

Patient-reported experience measure. Een vragenlijst die meet hoe de patiënt de gezondheidszorg ervaart, bijvoorbeeld hoe de communicatie met de zorgverlener verloopt.

 

Contact

Bij vragen, opmerkingen of feedback over deze toolbox kunt u contact opnemen met promtoolbox@zinl.nl.

 Toelichting fasen

Fase 1: Doel

De eerste fase van de selectie en toepassing van een PROM is het bepalen en vastleggen van het doel, de doelgroep en de setting. Deze hebben veel invloed op de invulling van de volgende fasen, dus duidelijkheid hierover aan het begin van het proces kan later helpen bij het maken van keuzes.

PROM-cyclus PROM-cyclus fase 1 PROM-cyclus fase 2 PROM-cyclus fase 3 PROM-cyclus fase 4 PROM-cyclus stap 1: Bepalen doel PROM-cyclus stap 2: Selecteren PROs PROM-cyclus stap 3: Selecteren PROMs PROM-cyclus stap 4: Testen PROMs PROM-cyclus stap 5: Definiëren indicator PROM-cyclus stap 6: Testen indicator PROM-cyclus stap 7: Gebruiken PROM PROM-cyclus stap 8: Onderhoud en evaluatie

Fase 2: Selectie

In deze fase wordt bepaald wat er gemeten gaat worden (PRO, stap 2) en hoe dat gemeten gaat worden (PROM, stap 3). Vervolgens worden de beste PROMs getest in de praktijk (stap 4).

Stap 2 en 3 kunnen vrij uitgebreid en systematisch aangepakt worden zoals ze hier zijn omschreven. In de praktijk is dit echter niet altijd nodig of is hier niet altijd geld of tijd voor. Als er bijvoorbeeld weinig tijd is en een bepaalde PROM bij de doelgroep erg voor de hand ligt en aan de eisen voldoet, is het wellicht niet nodig om een systematisch literatuuronderzoek uit te voeren naar relevante PROMs.Fase 3: Indicator

In deze fase wordt de PROM omgezet naar een indicator, zodat de gemeten uitkomsten makkelijker geïnterpreteerd kunnen worden. De invulling van deze fase hangt sterk af van het gekozen doel, de doelgroep en de setting uit Stap 1.Fase 4: Gebruik

In deze fase wordt de PROM in de praktijk gebracht en de indicator gebruikt. De PROM, indicator en het doel worden periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast en opnieuw getest. Daarvoor kan de cyclus opnieuw doorlopen worden.Zorginzicht.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren - Lees meer over cookies