Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Verpleeghuiszorg Kwaliteitskader

Ouderenzorg, Thuiszorg, Langdurige zorg

Ouderenzorg-Ouderenzorg in instellingen

Kwaliteitsstandaard opgenomen in het Register

Opgenomen in het Register:
 
Omschrijving
Het doel van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is drieledig. Ten eerste beschrijft dit document wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Ten tweede biedt dit document opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Ten derde vormt dit document het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contractering van zorg.

Normen Personeelssamenstelling
Kwaliteit in verpleeghuiszorg is een optelsom van verschillende factoren die samen de ingrediënten vormen voor verantwoorde, persoonsgerichte zorg in de laatste levensfase van mensen die niet langer thuis kunnen wonen. Kwaliteit ontstaat in het contact tussen professional en cliënt.  Het ontwikkelde pakket bestaat uit verschillende onderdelen die samen helpen om personeelsbeleid in de verpleeghuiszorg zodanig te ontwikkelen dat er sprake is van een optimale match tussen de vraag van de bewoners, het aantal medewerkers en hun competenties.

De documenten hieronder zijn gereed en opgenomen in het Register. Onder de Registerstukken staat welke onderdelen van het Kwaliteitskader nog in ontwikkeling zijn en wanneer deze worden opgeleverd. 
Actuele versie Publ. datum Type
Publieksversie kwaliteitskader 23-10-17 Cliëntenversie

Meetinstrument opgenomen in het Register

Opgenomen in het Register:
 
Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over verpleeghuiszorg. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In het 'Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg' worden de kwaliteitsindicatoren toegelicht en worden meetinstructies gegeven. In dit handboek staat tevens welke gegevens bedoeld zijn voor openbaarmaking.

Indicatoren Personeelssamenstelling:
Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg draait om samen leren en verbeteren. Dit vraagt onder meer met elkaar in gesprek te gaan over de relatie tussen de aard van de te verlenen zorg en de daarvoor wenselijke multidisciplinaire personeelssamenstelling. Deze relatie is van meerdere facetten afhankelijk en daarmee niet uniform. Afgesproken is dat zorgorganisaties op organisatieniveau gegevens publiceren met betrekking tot de personeelssamenstelling (Openbare Database van Zorginstituut Nederland). Hiermee wordt landelijk, op sectorniveau informatie bij elkaar gebracht.

 
Documenten bij meetinstrument Publ. datum Type Grootte
ABForm_MI_Indicatoren personeelssamenstelling verpleeghuiszorg (versie 8).pdf Indicator 565,15 KB
2018 (verslagjaar)
Handboek indicatoren personeelssamenstelling.pdf 21-01-19 Indicator 540,05 KB
123-tool basisveiligheid.xlsx 21-11-18 Overige 44,78 KB
Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg (versie 7).pdf 24-10-18 Indicator 571,43 KB
2017 (verslagjaar)
Indicatorgids Verpleeghuiszorg verslagjaar 2017.pdf 12-12-17 Werkinstructie 120,5 KB
2016 (verslagjaar)
Toelichting op indicatorset.docx 29-03-17 Overige 19,71 KB
ABForm_MI_Indicatorenset Basisveiligheid 2016.pdf 13-01-17 Aanbiedingsformulier 570,78 KB
Indicatorenset Basisveiligheid 2016.pdf 13-01-17 Indicatorset 124,51 KB
 
 
 
 

Kwaliteitsstandaarden

 
 
Algemene informatie
Status
Verwachte publicatie
Publicatiedatum
Wordt er doorontwikkeld
Verwachte publicatie
Contactpersoon
V&VN, Petra Schout
 
Omschrijving

Er wordt een informatiestandaard ontwikkeld. Deze ontwikkeling is ook opgenomen op de Meerjarenagenda. Meer informatie hierover is te vinden via de link hieronder. 

Het kwaliteitskader zelf wordt uiterlijk 01-01-2019 herzien.

 
 
 
 
 
 

Meetinstrumenten

 
 
Algemene informatie
Status
Verwachte publicatie
Publicatiedatum
Wordt er doorontwikkeld
Verwachte publicatie
Contactpersoon
Petra Schout, V&VN
 
Omschrijving

De indicatoren voor het meten van de basisveiligheid voor verslagjaar 2018 staan op de Meerjarenagenda en worden in 2017 opgeleverd.

Er wordt ook gewerkt aan een selectie van meetinstrumenten voor de ervaringen van cliënten. Dit is ook op de Meerjarenagenda opgenomen. Via de link hieronder kunt u hier minder informatie over vinden. 

 
 
 
 
 
 
 
SNOMED CT:

60689008 Home care of patient
Home care of patient (procedure) Home care of patient (regime/therapy)
370792002 Evaluates environment for home care
Evaluation of environment for home care Evaluation of environment for home care (procedure) Evaluation of environment for home care (regime/therapy)
105381009 Nursing care
Nursing care (procedure)
Project_site_help_text

Beoordeling kwaliteitsstandaard op 13 januari 2017 door Zorginstituut Nederland


 Betrokken partijen

 Beschrijving zorg & organisatie

 Volledigheid kwaliteitsstandaard


 Bekijk uitgebreide beoordeling


Beoordeling meetinstrument op 13 januari 2019 door Zorginstituut Nederland


 Betrokken partijen

 Werkinstructie

 Methodologische eigenschappen

 Procesbeschrijving


 Bekijk uitgebreide beoordeling

Actueel

13 oktober 2016

Betrokken partijen

Zorginstituut Nederland (ZIN)
Actiz
LOC Zeggenschap in zorg
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Verenso
Patiëntenfederatie Nederland
Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN)

Paginabeheerders

Danielle Looije (Zorginstituut Nederland)
Iris  Smit (Zorginstituut Nederland )
Léon van den Haak (Zorginstituut Nederland)
marjolein lotsy (V&VN)
Petra Schout (V&VN)
Zorginstituut Nederland (Zorginstituut Nederland)

Zie ook

Patiënteninformatie op KiesBeter

Betrouwbare publieksinformatie en links voor patiënten en naasten. Het kwaliteitsproduct in het Register vormt de basis.

Ga naar Kiesbeter.nl

Proclaimer

Zorginstituut Nederland is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze actueel en juist te houden. Zorginstituut Nederland is echter niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud die door derden is aangeleverd voor de Kwaliteitsbibliotheek respectievelijk het Register.

Lees meer
 
Ik wil mijn kwaliteitsproduct (gaan) publiceren of bewerken

Mijn kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden kunnen bijdragen aan kwaliteitsverbetering van zorg.

Zorginzicht.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren - Lees meer over cookies