Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Overdracht van medicatiegegevens in de keten

Overige

 
 
 

Informatiestandaard

 
 
Algemene informatie
Status
 
Verwachte publicatie

 
Publicatiedatum

 
Wordt er doorontwikkeld
 
Verwachte publicatie

 
Contactpersoon

 
Omschrijving

De richtlijn is van toepassing op elke situatie waarin medicatie wordt voorgeschreven, gewijzigd of
gestopt en op elke situatie waarin medicatie ter hand wordt gesteld of door professionals wordt toegediend.

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt de richtlijn momenteel herzien. 

De richtlijn is aanvullend op alle andere veldrichtlijnen, veldnormen en kwaliteitskaders die de
farmaceutische zorg beschrijven. De richtlijn moet worden verbijzonderd voor zorgverbanden waarin bijzondere risico’s bestaan op het gebied van medicatiegebruik of bijzondere risico’s bestaan voor een veilige overdracht van medicatiegegevens.

 
 
 
 
 
SNOMED CT:

18629005 Administration of drug or medicament
Administration of drug or medicament (procedure) Administration of medication Administration of medication (procedure) Giving medication medicatietoediening Medication administration Medication administration treatments and procedures Medication treatment

Actueel

Betrokken partijen

Actiz
Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ Nederland)
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
Landelijke Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV)
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz)
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
Federatie Medisch Specialisten (Federatie)
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
Verenso
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport (VWS)
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Tandheelkunde (KNMT)
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
Patiëntenfederatie Nederland

Paginabeheerders

Zie ook

Patiënteninformatie op KiesBeter

Betrouwbare publieksinformatie en links voor patiënten en naasten. Het kwaliteitsproduct in het Register vormt de basis.

Ga naar Kiesbeter.nl

Proclaimer

Zorginstituut Nederland is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze actueel en juist te houden. Zorginstituut Nederland is echter niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud die door derden is aangeleverd voor de Kwaliteitsbibliotheek respectievelijk het Register.

Lees meer

Zorginzicht.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren - Lees meer over cookies