Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Liberman Module: Omgaan met verslaving

Niveau 1: Goed onderbouwd

Erkende interventies

 
Omschrijving

De Liberman Module Omgaan met Verslaving is helder onderbouwd en goed uitvoerbaar. Er heeft nog geen gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek plaatsgevonden naar deze module. Enkele buitenlandse studies geven eerste aanwijzingen voor positieve effecten van deze module, onder andere een toename van medicatie-therapietrouw, een afname van symptomen en verbetering van psychosociaal functioneren.

Erkend door erkenningscommissie Langdurige GGZ op 11 mei 2016

 
Links bij de interventie
Erkenningstraject Trimbos Instituut
 
Beoogd resultaat (Toon / Verberg)

Doel van de module is dat deelnemers leren beschikken over de vaardigheden om af te zien van verslavingsgedrag en om vervangende activiteiten te ontplooien waaraan zij plezier beleven, zodat zij een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden.

Doelgroep (Toon / Verberg)

GGZ: (langdurig Geestelijke Gezondheidszorg)

Meerwaarde voor de cliënt/patiënt (Toon / Verberg)

De toegevoegde waarde van de Liberman modules zit in de systematische wijze van het trainen van vaardigheden, waardoor er duurzame resultaten te verwachten zijn. 

Gebruik (Toon / Verberg)

De interventie wordt in de meeste GGZ-instellingen uitgevoerd, maar ook in FPA, FPK en Tbs-instellingen en in verschillende PPC’s en RIBW ’s. Daarnaast wordt de module uitgevoerd in ambulante settingen en binnen of in samenwerking met de verslavingszorg.

Aanpak, materiaal en eventuele voorwaarden (Toon / Verberg)

De module Omgaan met verslaving is een vaardigheidstraining. Dat betekent dat volgens een vaste structuur en via kleine stapje vaardigheden voor het dagelijkse leven worden aangeleerd. De methode is die van errorless learning of leren door succeservaringen; deelnemers kunnen geen fouten maken want de stappen worden aangepast aan hun vermogens. Omdat deze methode deelnemers ook intrinsiek motiveert is een uitgebreide motivatie bij de start van de trainingen niet noodzakelijk.
De module bestaat uit een handleiding voor de trainer (hulpverlener), een werkboek voor de deelnemer en een instructie-DVD. Daarnaast wordt bij deze module een Cd-rom geleverd met een PowerPoint die moeten worden gebruikt bij de lessen (de zogenaamde sleutelkaarten) ter ondersteuning van de verbale instructies.

Werkende principes (Toon / Verberg)

De werkzame elementen in de interventie:
1. Door cliënten te leren problemen en obstakels in het uitvoeren van hun verworven vaardigheden zelf op te lossen kunnen ze dit ook zonder hulp van een hulpverlener inzetten.
2. Cliënten krijgen binnen de trainingen vooral opbouwende feedback en veel positieve bekrachtiging; dit vergroot hun gevoel van eigenwaarde en maakt hen weerbaarder in situaties waar stress opspeelt.
3. Training in de groep en training in de eigen situatie geeft een transfer van de vaardigheden naar de eigen praktijk van de cliënten.
4. De vaste structuur van de training en de goed onderzochte wijze van aanleren van de vaardigheden zorgt voor herkenbaarheid bij de cliënten en een optimaal leereffect.
5. Het betrekken van het systeem als ‘helper’ zorgt dat de familie partner wordt in het managen van de ziekte.

Onderhoud en ontwikkeling (Toon / Verberg)

Er wordt een volgende revisie van de Good Practice verwacht maar de datum hiervan is nog onbekend.

Onderzoek invloed en effectiviteit (Toon / Verberg)

        Invloed
        

        Effectiviteit
        Er is weinig onderzoek gedaan naar deze module; gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden. Enkele buitenlandse studies geven eerste aanwijzingen voor positieve effecten van deze module, onder andere een toename van medicatie-therapietrouw, een afname van symptomen en verbetering van psychosociaal functioneren.
      

Aangemeld voor erkenningstraject? (Toon / Verberg)

Ja bij het Trimbos-instituut. De interventie is erkend als goed onderbouwd door de Erkenningscommissie Langdurige GGZ op 11 mei 2016.

Documenten bij de good practices Bestand Grootte
Liberman Omgaan met verslaving beschrijving.pdf PDF 215,84 KB
 
 
 
 
 
 
 
 
SNOMED CT:

Actueel

Aanspreekpunt

Trimbos-instituut

Paginabeheerders

Freeke Perdok (Trimbos-instituut)

Zie ook

Ik ken ook een good practice die ik graag wil delen

Gedeelde voorbeelden van goede zorg dragen bij aan kwaliteitsverbetering.

Patiënteninformatie op KiesBeter

Betrouwbare publieksinformatie en links voor patiënten en naasten. Het kwaliteitsproduct in het Register vormt de basis.

Ga naar Kiesbeter.nl

Proclaimer

Zorginstituut Nederland is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze actueel en juist te houden. Zorginstituut Nederland is echter niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud die door derden is aangeleverd voor de Kwaliteitsbibliotheek respectievelijk het Register.

Lees meer

Zorginzicht.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren - Lees meer over cookies