Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Hulpmiddelen diabetes

extramuraal

Interne ziekten

Kwaliteitsstandaard opgenomen in het Register

Opgenomen in het Register:
 
Omschrijving
De Module Diabetes Hulpmiddelen/consensusdocument kwaliteitscriteria voor standaard bloedglucosemeting valt onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg. In dit kwaliteitskader wordt in generieke termen beschreven wat de uitgangspunten zijn voor goede hulpmiddelenzorg. Het gaat hierbij om alle hulpmiddelen die vallen onder de Zorgverzekeringswet. Het kwaliteitskader is een kapstok op basis waarvan specifieke op een aandoening of type hulpmiddel gerichte kwaliteitsstandaarden worden ontwikkeld. De module diabetes hulpmiddelen/consensusdocument kwaliteitscriteria voor standaard bloedglucosemeting is zo'n kwaliteitsstandaard

Voor veel mensen met diabetes is goed zelfmanagement van belang om de bloedglucosewaarden binnen bepaalde grenzen te houden. Hierbij is een bloedglucosemeter met toebehoren onmisbaar. Complicaties op de korte en lange termijn kunnen hiermee voorkomen, uitgesteld of verminderd worden. Zelfcontrole speelt binnen de behandeling daarom een essentiële rol. De effectiviteit van de behandeling is mede afhankelijk van de kwaliteit van zelfcontrole.

Consensusdocument kwaliteitscriteria standaard bloedglucosemeting
Voor een optimale zelfcontrole is het essentieel dat:
• De patiënt over een voor hem of haar geschikte bloedglucosemeter (met voldoende teststrips of cassettes) beschikt d.w.z. een kwalitatief goede meter die past bij het functioneren van de patiënt en zijn wijze van zelfmanagement.
• De patiënt de juiste educatie en instructies over het gebruik van de bloedglucosemeter en het zelfmanagement ontvangt en deze opvolgt.
• De patiënt zelf, voor zover mogelijk, de verantwoordelijkheid en regie heeft over zijn gezondheidssituatie.

De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland heeft een positief besluit genomen over opname in het Register, onder voorbehoud van de tekst over substitutie van de bloedglucosemeter op economische gronden (hoofdstuk 3.2.1, blz. 15 van de module). Deze tekst, hieronder voorlopig te vinden in het document "Aanvulling module diabetes", is door het Zorginstituut later vastgesteld en toegevoegd. 

Er zijn een aantal vragen gesteld aan het Zorginstituut nadat de module was opgenomen. Deze zijn, met antwoord en toelichting, hieronder ook openbaar gemaakt. 
Documenten bij kwaliteitsstandaard Publ. datum Type Grootte
Verantwoordingsdocument doorzettingsmacht.pdf 02-10-17 Overige 194,38 KB
Module diabetes hulpmiddelen 1.1.pdf 20-09-17 Zorgmodule 1,08 MB
Vragen, antwoord en toelichting.pdf 11-08-17 Overige 46,56 KB
Aanvulling module diabetes.pdf 31-07-17 Zorgmodule 96 KB
ABForm_KS_Consensusdocument ‘Kwaliteitscriteria voor standaard bloedglucosemeting’.pdf 08-06-17 Aanbiedingsformulier 490,76 KB
Aanbiedingsbrief kwaliteitsstandaard bloedglucosemeting.pdf 21-04-17 Aanbiedingsformulier 219,41 KB
Implementatieplan kwaliteitscriteria.pdf 21-04-17 Overige 128,93 KB
Samenvatting kwaliteitscriteria.pdf 21-04-17 Samenvatting 86,12 KB
 
 
 
 

Kwaliteitsstandaarden

 
 
Algemene informatie
Status
Verwachte publicatie
Publicatiedatum
Wordt er doorontwikkeld
Verwachte publicatie
Contactpersoon
NDF
 
Omschrijving

De standaard wordt uiterlijk 31-12-2019 herzien.

 
 
 
 
 
 
SNOMED CT:

73211009 Diabetes mellitus
Diabetes mellitus (disorder) DM - Diabetes mellitus
360030002 Application of device
Application of device (procedure)

Beoordeling kwaliteitsstandaard op 08 juni 2017 door Zorginstituut Nederland


 Betrokken partijen

 Beschrijving zorg & organisatie

 Volledigheid kwaliteitsstandaard


 Bekijk uitgebreide beoordeling

Actueel

Betrokken partijen

Diabetes Vereniging Nederland (DVN)
Diagned
Diabetes Huisartsen Adviesgroep (DiHAG)
Beroepsorganisatie voor diabeteszorgverleners (EADV)
Federatie van technologie branches (FHI)
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport (VWS)
Nederlandse Diabetes Federatie (NDF)
Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC)
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
Zorginstituut Nederland (ZIN)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Diabetes Fonds
Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP)
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
Zorginstituut Nederland (doorzettingsmacht)
Patiëntenfederatie Nederland

Paginabeheerders

Annemarie Winckers (Nederlandse Diabetes Fede...)
Jacqueline Solleveld Olthof (Zorginstituut Nederland)
Léon van den Haak (Zorginstituut Nederland)
Zahra Ettoghri (Zorginstituut Nederland)

Zie ook

Patiënteninformatie op KiesBeter

Betrouwbare publieksinformatie en links voor patiënten en naasten. Het kwaliteitsproduct in het Register vormt de basis.

Ga naar Kiesbeter.nl

Proclaimer

Zorginstituut Nederland is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze actueel en juist te houden. Zorginstituut Nederland is echter niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud die door derden is aangeleverd voor de Kwaliteitsbibliotheek respectievelijk het Register.

Lees meer
Ik wil mijn kwaliteitsproduct(gaan) publiceren of bewerken

Mijn kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden kunnen bijdragen aan kwaliteitsverbetering van zorg.

Zorginzicht.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren - Lees meer over cookies