Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Acuut herseninfarct

Intra-arteriële trombectomie, IAT, beroerte, CVA

Hart en vaten-Vaatziekten, Acute zorg, Hersenen, ruggenmerg en zenuwen-Hersen- en ruggenmergziekten

Kwaliteitsstandaard opgenomen in het Register

Opgenomen in het Register:
 
Omschrijving
In opdracht van de minister van VWS is met betrokkenheid van alle relevante partijen (tripartiet) een kwaliteitsstandaard ontwikkeld waarin ten minste het volgende diende te worden opgenomen:
-	Volume- en kwaliteitsnormen IAT
-	Indicatiecriteria
-	Organisatie van zorg (nationale en regionale inbedding van IAT binnen CVA-ketenzorg)

Het Zorginstituut heeft geconcludeerd dat een nieuwe behandeling bij het herseninfarct (intra-arteriële trombectomie; IAT) bewezen effectief is en daarom per 1 januari 2017 definitief onderdeel uitmaakt van het verzekerde pakket. Deze hoogcomplexe spoedzorg, stelt hoge eisen aan het centrum, de behandelaars en de spoedketen. Een goede inbedding van IAT in de CVA-ketenzorg is daarom van groot belang. Zonder een goede (nationale en regionale) organisatie kan de kwaliteit en doelmatigheid van deze zorg niet worden gegarandeerd. Landelijke afspraken hieromtrent ontbraken echter vooralsnog. Ook was er geen richtlijn met indicatie- en kwaliteitsnormen, die tripartiet waren vastgesteld. 

De kwaliteitsstandaard acute herseninfarct omvat: 
•	richtlijn herseninfarct en hersenbloeding, waarin de indicaties voor IAT zijn beschreven. 
•	een set kwaliteitscriteria inclusief volumenormen voor zowel centra die beroertezorg aanbieden als voor IAT-centra. Deze zijn van kracht vanaf 1 januari 2017.
•	een voorbeeldprotocol regionale inrichting acute herseninfarctzorg, dat zorgt voor inbedding in IVT en IAT in de spoedzorgketen 
•	een set kwaliteitsindicatoren herseninfarct
•	patiënteninformatie.
Actuele versie Publ. datum Type
Richtlijn herseninfarct en hersenbloeding Richtlijn
Documenten bij kwaliteitsstandaard Publ. datum Type Grootte
Protocol regionale inrichting beroertezorg_versie 15122017_tc.doc 11-09-18 Overige 464 KB
Richtlijn herseninfarct en hersenbloeding.pdf 11-09-18 Richtlijn 5,23 MB
Inleiding KS acute herseninfarct.docx 01-06-17 Samenvatting 29,95 KB
Kwaliteitscriteria acute beroertezorg NVN.pdf 01-06-17 Kwaliteitsstandaard 82,53 KB
Kwaliteitscriteria acute beroertezorg NVvR.pdf 01-06-17 Kwaliteitsstandaard 265,41 KB
Kwaliteitscriteria IAT NVN NVvR.pdf 01-06-17 Kwaliteitsstandaard 224,33 KB
Patiënteninformatie acute herseninfarct.docx 01-06-17 Cliëntenversie 31,5 KB
Protocol regionale inrichting beroertezorg.doc 01-06-17 Overige 466,5 KB
ABForm_KS_acute herseninfarct.pdf 31-05-17 Aanbiedingsformulier 468,77 KB
Protocol regionale inrichting beroertezorg_versie 15122017.doc Overige 459 KB
 
 
 
 
 
 
 
 
SNOMED CT:

Beoordeling kwaliteitsstandaard op 10 juli 2017 door Zorginstituut Nederland


 Betrokken partijen

 Beschrijving zorg & organisatie

 Volledigheid kwaliteitsstandaard


 Bekijk uitgebreide beoordeling

Actueel

28 augustus 2017

Betrokken partijen

Hersenletsel.nl
Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ)
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
Ambulancezorg Nederland (AZN)
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport (VWS)
Federatie Medisch Specialisten (Federatie)
Zorginstituut Nederland (ZIN)
Nederlandse Hartstichting
Harteraad

Paginabeheerders

Jennifer Huizer (Nederlandse Vereniging vo...)
Marieke Brink-Zimmerman (Ned. Ver. voor Radiologie...)

Zie ook

Patiënteninformatie op KiesBeter

Betrouwbare publieksinformatie en links voor patiënten en naasten. Het kwaliteitsproduct in het Register vormt debasis.

Ga naar Kiesbeter.nl

Proclaimer

Zorginstituut Nederland is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze actueel en juist te houden. Zorginstituut Nederland is echter niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud die door derden is aangeleverd voor de Kwaliteitsbibliotheek respectievelijk het Register.

Lees meer
​​​​
Ik wil mijn kwaliteitsproduct(gaan) publiceren of bewerken

Mijn kwaliteitsstandaarden, meetinstrumentenen informatiestandaarden kunnen bijdragen aan kwaliteitsverbetering van zorg.

Zorginzicht.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren - Lees meer over cookies