​Kwaliteitsstandaarden zijn openbaar toegankelijke documenten die goede zorg beschrijven voor een bepaald gezondheidsgerelateerd thema. Aldus leveren zij een bijdrage aan verbetering en borging van de kwaliteit van zorg. Onder kwaliteitsstandaarden vallen richtlijnen en zorgstandaarden. Om aan de doelstelling van kwaliteitsstandaarden te kunnen voldoen is het van belang dat kwaliteitsstandaarden gedegen worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Het Zorginstituut bepaalt aan de hand van de criteria van het Toetsingskader of een kwaliteitsstandaard opgenomen kan worden in het Register. De leidraad voor kwaliteitsstandaarden sluit aan bij deze criteria, maar is uitgebreider en gedetailleerder. Het Toetsingskader kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten bevat criteria voor kwaliteitsstandaarden die zich richten op het proces van totstandkoming en de beschrijving van de zorg. Deze leidraad geeft instructies voor de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden en geeft daarmee invulling aan hoe aan de criteria kan worden voldaan.

De leidraad is te gebruiken in de gehele breedte van de zorg in Nederland, niet alleen voor de curatieve zorg (bijvoorbeeld huisartsenzorg, verloskundige zorg of ziekenhuiszorg), maar ook op het gebied van preventie (bijvoorbeeld bij vaccinaties, hielprik, screening baarmoederhalskanker), en in de gehandicaptenzorg, verzorgings-/verpleeghuiszorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg.

Downloads

Leidraad voor kwaliteitsstandaarden (AQUA) | Addenda toegevoegd 1 maart 2019

PDF-document 183,36 KB

Ontwikkeltool 08-12-2014