Deze tool bevat specifieke uitleg over drie kwalitatieve methoden, te weten: focusgroepen, concept mapping en cognitieve interviews. Deze methoden kunnen respectievelijk worden toegepast voor het genereren van vragen voor de vragenlijst, het clusteren en selecteren van relevante onderwerpen en vragen, en voor het uittesten en herformuleren van de vragen.

De tool maakt deel uit van een reeks van tools over patiëntervaringsmetingen, met onderwerpen als privacy, dataverzameling, analyses, evalueren en optimaliseren. De tools bieden verdiepende en praktische informatie in aanvulling op de Handreiking Ontwikkelen van Patiëntervaringsvragenlijsten om kwaliteit van zorg te meten (Bos et al., 2015). Deze handreiking legt op hoofdlijnen uit hoe partijen in de zorg vragenlijsten op een verantwoorde manier kunnen ontwikkelen en gebruiken om te komen tot valide en betrouwbare kwaliteitsinformatie. De criteria uit het Toetsingskader kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten (Zorginstituut, 2015) zijn het uitgangspunt. Procedures en werkinstructies die eerder zijn ontwikkeld voor de Consumer Quality Index (CQ-index) methodiek waren de basis van de tools.​