De tool is bedoeld als hulpmiddel voor alle partijen in de zorg die patiëntervaringen meten met PREMs (Patient Reported Experience Measures) of PROMs (Patient Reported Outcome Measures). Deze tool is bruikbaar voor verschillende methoden van onderzoek; kwantitatief of kwalitatief, met schriftelijke of online vragenlijsten of interviews.

Of het nu gaat om (wetenschappelijk) onderzoek ten behoeve van transparantie over de kwaliteit van zorg, of om (markt)onderzoek voor het management van een zorgaanbieder voor het doel van kwaliteitsverbetering. Het gaat om metingen met een algemeen belang: om de kwaliteit van zorg in Nederland transparanter te maken en waar nodig te verbeteren. Het is belangrijk dat deze dataverzameling op een gestructureerde wijze verloopt voor de vergelijkbaarheid van gegevens tussen zorgaanbieders en verschillende metingen. Zodat zorgaanbieders zich onderling kunnen vergelijken om van elkaar te leren, voor vergelijkingen over de tijd, en voor patiënten om zorgaanbieders te vergelijken voor het maken van keuzes in de zorg.