Een relatief nieuwe ontwikkeling betreft het gebruik van Patient‐Reported Outcome Measures (PROMs) als bron voor indicatoren van kwaliteit van zorg. PROMs worden uitgevraagd bij patiënten en sluiten daardoor nauw aan bij het besef dat patiënten een centrale bron zijn van informatie over kwaliteit van zorg. PROMs zijn complementair aan de CQ-index omdat PROMs zich primair richten op uitkomsten van zorg, terwijl de CQ-index zich meer richt op structuur- en procesaspecten van zorg.
Rond PROMs bestaat een rijke onderzoekstraditie met veel literatuur over methoden, technieken en eisen aan validiteit en betrouwbaarheid. Met deze handreiking biedt Zorginstituut Nederland een overzicht, zodat voor partijen duidelijk wordt welke kennis uit de PROMs literatuur op welke wijze kan helpen bij het voldoen aan de criteria voor meetinstrumenten uit het Toetsingskader. Deze handreiking richt zich op het selecteren van relevante uitkomsten, het beoordelen en selecteren van PROMs waarmee die uitkomsten worden gemeten en het definiëren van indicatoren gebaseerd op PROMs.