Op deze pagina kunt u de Transparantiekalender per verslagjaar downloaden. U ziet hierop over welke zorg kwaliteitsgegevens aangeleverd dienen te worden.

Aanleverdata

Dit zijn per sector de eerstvolgende uiterlijke aanleverdata. Let op! Dit zijn de data waarop de gegevens bij Zorginstituut Nederland binnen moeten zijn; portals van gegevensmakelaars sluiten geruime tijd daarvoor. Bekijk de informatie over het aanleveren van kwaliteitsgegevens voor het aanleverproces per sector.

  • GGZ Kwaliteitsstatuut: maandelijkse aanlevering
  • Integrale geboortezorg: 1 mei 2019
  • Medisch Specialistische zorg: 1 mei 2019
  • Medisch Specialistische Revalidatie: 1 mei 2019
  • Gehandicaptenzorg: 1 juni 2019
  • Kraamzorg: 1 juni 2019
  • GGZ: 1 juli 2019
  • Verpleeghuiszorg: 1 juli 2019
  • Wijkverpleging: 1 november 2019

Aanleverdata Transparantiekalender per sector verslagjaar 2018

PDF-document 187,04 KB

Samenvatting

Gehandicaptenzorg

Transparantiekalender Gehandicaptenzorg verslagjaar 2018

Excel-document 15,33 KB

Meetinstructie

Transparantiekalender Gehandicaptenzorg verslagjaar 2019

Excel-document 15,33 KB

Meetinstructie

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Transparantiekalender GGZ verslagjaar 2018

Excel-document 10,95 KB

Meetinstructie

Transparantiekalender GGZ Kwaliteitsstatuut verslagjaar 2018

Excel-document 10,45 KB

Meetinstructie

Transparantiekalender GGZ Kwaliteitsstatuut verslagjaar 2019

Excel-document 10,46 KB

Meetinstructie

Integrale geboortezorg

Transparantiekalender Integrale geboortezorg verslagjaar 2018

Excel-document 31,91 KB

Meetinstructie

Transparantiekalender Integrale geboortezorg verslagjaar 2019

Excel-document 45,89 KB

Meetinstructie

Kraamzorg

Transparantiekalender Kraamzorg verslagjaar 2018

Excel-document 11,6 KB

Meetinstructie

Transparantiekalender Kraamzorg verslagjaar 2019

Excel-document 11,6 KB

Meetinstructie

Medisch specialistische revalidatie

Transparantiekalender Medisch specialistische revalidatie verslagjaar 2018

Excel-document 23,51 KB

Meetinstructie

Transparantiekalender Medisch specialistische revalidatie verslagjaar 2019

Excel-document 22,81 KB

Meetinstructie

Medisch specialistische zorg (MSZ)

Transparantiekalender MSZ verslagjaar 2018

Excel-document 241,16 KB

Meetinstructie

Transparantiekalender MSZ verslagjaar 2019

Excel-document 314,79 KB

Meetinstructie 23-08-2019

Verpleeghuiszorg

Transparantiekalender Verpleeghuiszorg Kwaliteitskader verslagjaar 2018

Excel-document 23,21 KB

Meetinstructie

Transparantiekalender Verpleeghuiszorg Kwaliteitskader verslagjaar 2019

Excel-document 23,25 KB

Meetinstructie

Transparantiekalender Verpleeghuiszorg Personeelssamenstelling verslagjaar 2018

Excel-document 13,84 KB

Meetinstructie

Transparantiekalender Verpleeghuiszorg Personeelssamenstelling verslagjaar 2019

Excel-document 13,84 KB

Meetinstructie

Wijkverpleging

Transparantiekalender Wijkverpleging uitvraag 2018

Excel-document 10,8 KB

Meetinstructie

Transparantiekalender Wijkverpleging uitvraag 2019

Excel-document 11,49 KB

Meetinstructie 25-07-2019