Op deze pagina kunt u de Transparantiekalender per verslagjaar downloaden. U ziet hierop over welke zorg kwaliteitsgegevens aangeleverd dienen te worden.

De Transparantiekalender wordt ieder jaar automatisch geprolongeerd indien geen wijzingen zijn aangeboden voor opname in het Register. Dit betekent dat de meetinstrumenten opgenomen in het huidige verslagjaar ook voor het komende verslagjaar worden uitgevraagd.

Aanleverdata

Dit zijn per sector de eerstvolgende uiterlijke aanleverdata. Let op! Dit zijn de data waarop de gegevens bij Zorginstituut Nederland binnen moeten zijn; portals van gegevensmakelaars sluiten geruime tijd daarvoor. Bekijk de informatie over het aanleveren van kwaliteitsgegevens voor het aanleverproces per sector.

  • Gehandicaptenzorg: 1 juni 2020
  • GGZ: 1 juli 2020
  • GGZ Kwaliteitsstatuut: maandelijkse aanlevering
  • Integrale geboortezorg: 1 mei 2020
  • Kraamzorg: 1 juni 2020
  • Medisch-specialistische revalidatie: 1 mei 2020
  • Medisch-specialistische zorg: 1 mei 2020
  • Verpleeghuiszorg: 1 juli 2020
  • Wijkverpleging: 30 juli 2020

Downloads

Aanleverdata Transparantiekalender per sector verslagjaar 2019

Gehandicaptenzorg

Transparantiekalender Gehandicaptenzorg verslagjaar 2019
(in het najaar volgen wellicht nog aanpassingen)

Transparantiekalender Gehandicaptenzorg verslagjaar 2018

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Transparantiekalender GGZ verslagjaar 2019
Transparantiekalender GGZ verslagjaar 2018
Transparantiekalender GGZ Kwaliteitsstatuut verslagjaar 2020
Transparantiekalender GGZ Kwaliteitsstatuut verslagjaar 2019
Transparantiekalender GGZ Kwaliteitsstatuut verslagjaar 2018

Integrale geboortezorg

Transparantiekalender Integrale geboortezorg verslagjaar 2019
Transparantiekalender Integrale geboortezorg verslagjaar 2018

Kraamzorg

Transparantiekalender Kraamzorg verslagjaar 2019
Transparantiekalender Kraamzorg verslagjaar 2018

Medisch specialistische revalidatie

Transparantiekalender Medisch specialistische revalidatie verslagjaar 2020
Transparantiekalender Medisch specialistische revalidatie verslagjaar 2019
Transparantiekalender Medisch specialistische revalidatie verslagjaar 2018

Medisch specialistische zorg (MSZ)

Transparantiekalender MSZ verslagjaar 2020
Transparantiekalender MSZ verslagjaar 2019
Transparantiekalender MSZ verslagjaar 2018

Verpleeghuiszorg

Transparantiekalender Verpleeghuiszorg Kwaliteitskader verslagjaar 2019
Transparantiekalender Verpleeghuiszorg Kwaliteitskader verslagjaar 2018
Transparantiekalender Verpleeghuiszorg Personeelssamenstelling verslagjaar 2019
Transparantiekalender Verpleeghuiszorg Personeelssamenstelling verslagjaar 2018

Wijkverpleging

Transparantiekalender Wijkverpleging uitvraag 2020
Transparantiekalender Wijkverpleging uitvraag 2019
Transparantiekalender Wijkverpleging uitvraag 2018

 

 

 

 

 

(Onderstaande bestanden zijn dezelfde als hierboven.)

Aanleverdata Transparantiekalender per sector verslagjaar 2019

PDF-document 288,86 KB

Samenvatting

Gehandicaptenzorg

Transparantiekalender Gehandicaptenzorg verslagjaar 2019
(in het najaar volgen wellicht nog aanpassingen)

Excel-document 15,33 KB

Meetinstructie

Transparantiekalender Gehandicaptenzorg verslagjaar 2018

Excel-document 15,33 KB

Meetinstructie

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Transparantiekalender GGZ verslagjaar 2019

Excel-document 11,01 KB

Meetinstructie

Transparantiekalender GGZ verslagjaar 2018

Excel-document 10,95 KB

Meetinstructie

Transparantiekalender GGZ Kwaliteitsstatuut verslagjaar 2020

Excel-document 10,74 KB

Meetinstructie 20-12-2019

Transparantiekalender GGZ Kwaliteitsstatuut verslagjaar 2019

Excel-document 10,46 KB

Meetinstructie

Transparantiekalender GGZ Kwaliteitsstatuut verslagjaar 2018

Excel-document 10,45 KB

Meetinstructie

Integrale geboortezorg

Transparantiekalender Integrale geboortezorg verslagjaar 2019

Excel-document 46,84 KB

Meetinstructie 10-02-2020

Transparantiekalender Integrale geboortezorg verslagjaar 2018

Excel-document 31,91 KB

Meetinstructie

Kraamzorg

Transparantiekalender Kraamzorg verslagjaar 2019

Excel-document 11,6 KB

Meetinstructie

Transparantiekalender Kraamzorg verslagjaar 2018

Excel-document 11,6 KB

Meetinstructie

Medisch specialistische revalidatie

Transparantiekalender Medisch specialistische revalidatie verslagjaar 2020

Excel-document 26,52 KB

Meetinstructie 14-12-2019

Transparantiekalender Medisch specialistische revalidatie verslagjaar 2019

Excel-document 26,08 KB

Meetinstructie 14-12-2019

Transparantiekalender Medisch specialistische revalidatie verslagjaar 2018

Excel-document 23,51 KB

Meetinstructie

Medisch specialistische zorg (MSZ)

Transparantiekalender MSZ verslagjaar 2020

Excel-document 499,42 KB

Meetinstructie 30-01-2020

Transparantiekalender MSZ verslagjaar 2019

Excel-document 315,72 KB

Meetinstructie 04-12-2019

Transparantiekalender MSZ verslagjaar 2018

Excel-document 241,16 KB

Meetinstructie

Verpleeghuiszorg

Transparantiekalender Verpleeghuiszorg Kwaliteitskader verslagjaar 2019

Excel-document 190,2 KB

Meetinstructie 23-01-2020

Transparantiekalender Verpleeghuiszorg Kwaliteitskader verslagjaar 2018

Excel-document 23,21 KB

Meetinstructie

Transparantiekalender Verpleeghuiszorg Personeelssamenstelling verslagjaar 2019

Excel-document 16,22 KB

Meetinstructie 22-10-2019

Transparantiekalender Verpleeghuiszorg Personeelssamenstelling verslagjaar 2018

Excel-document 13,84 KB

Meetinstructie

Wijkverpleging

Transparantiekalender Wijkverpleging uitvraag 2020

Excel-document 14,29 KB

Meetinstructie 16-01-2020

Transparantiekalender Wijkverpleging uitvraag 2019

Excel-document 11,49 KB

Meetinstructie 25-07-2019

Transparantiekalender Wijkverpleging uitvraag 2018

Excel-document 10,8 KB

Meetinstructie