Algemeen

1. Waarom levert u kwaliteitsgegevens aan?

Daarmee draagt u in belangrijke mate bij aan het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de zorg. Levert u zorg zoals beschreven in de indicatorensets MSZ? Dan moet u de kwaliteit van de geleverde zorg zichtbaar maken. U bent als zorgaanbieder verplicht om gegevens over de kwaliteit van geleverde zorg tijdig aan te leveren bij Zorginstituut Nederland, op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz, artikel 11i, tweede lid).

2. Wie gebruikt mijn gegevens en waarvoor?

Patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de overheid, onderzoekers en iedereen die dat wil mogen uw kwaliteitsgegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor informatie op websites, interne verbetering, zorginkoopinformatie of toezicht. De website ZorgkaartNederland en Ziekenhuischeck gebruikt de kwaliteitsinformatie bijvoorbeeld voor het maken van patiëntenkeurmerken en vergelijkingshulpen. U kunt de gegevens ook gebruiken om te leren van andere zorgaanbieders.

3. Waar publiceren wij uw gegevens?

Het Zorginstituut publiceert de openbare databestanden op de pagina Openbare data MSZ. Het is onze wettelijke taak om de kwaliteitsgegevens te publiceren.

Aanlevering

4. Wat moet ik aanleveren?

U meet en verzamelt jaarlijks de kwaliteitsgegevens over een bepaalde periode. In de indicatorensets MSZ staat welke indicatoren u moet meten en wanneer. Zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars stellen elk jaar samen vast welke gegevens u moet meten.

5. Hoe lever ik aan en wanneer?

U ontvangt jaarlijks een aankondigingsbrief van het Zorginstituut met praktische informatie over de aanlevering. Uw kwaliteitsgegevens vult u in via een online aanleverportaal van gegevensmakelaar DHD of Desan. U krijgt hiervoor een inlogcode en een bevestigingscode van de gegevensmakelaar.

  • Bent u lid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) of de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)? Dan loopt de gegevensaanlevering via gegevensmakelaar DHD.
  • Bent u lid van de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)? Dan kunt u gegevens aanleveren via het portaal van Desan.
  • Niet-leden kunnen zich wenden tot Desan per e-mail. Niet-leden betalen de kosten voor het aanleveren rechtstreeks aan Desan.

Pas als uw raad van bestuur uw kwaliteitsgegevens in het portaal heeft goedgekeurd, stuurt de gegevensmakelaar de gegevens door naar het Zorginstituut.

6. Terugkoppeling over de aanlevering: Rapportage Datakwaliteit

In de Rapportage Datakwaliteit staan de bevindingen van het Zorginstituut m.b.t. de datakwaliteit van de aangeleverde kwaliteitsgegevens door instellingen die medisch-specialistische zorg leveren. U vindt het rapport naast de publicatie van het Openbaar databestand MSZ van het betreffende verslagjaar.

Wijzigingen

7. Waar kan ik mijn contactgegevens wijzigen?

Stuur ons een e-mail met daarin uw gewijzigde contactgegevens (e-mailadres, postadres, naam, KvK-nummer).

8. Ik lever geen zorg meer. Hoe kan ik dit doorgeven?

Stuur ons een e-mail met daarin de reden waarom u geen zorg meer levert.

9. Kan ik de aangeleverde gegevens nog wijzigen?

Nee, als uw de kwaliteitsgegevens (via het portaal) hebt aangeleverd, kunt u deze niet meer wijzigen. Zijn er speciale omstandigheden waardoor u onjuiste of onvolledige gegevens hebt aangeleverd? Stuur ons dan een e-mail.

10.    Wat gebeurt er als een indicatorengids na publicatie wijzigt?

Als een indicatorengids na publicatie wijzigt, dan vermelden wij deze wijziging in het document ‘Wijzigingen indicatorsets MSZ’ van het betreffende verslagjaar. Sommige wijzigingen kunnen ook gevolgen hebben voor de Transparantiekalender. Dit vermelden wij in het document ‘Wijzigingen Transparantiekalender’ van het betreffende verslagjaar. Deze documenten vindt u onderaan deze pagina. U vindt hier tevens een overzicht met alle indicatorgidsen voor het betreffende verslagjaar.

Heeft u verbeteringen of opmerkingen over de (huidige) meetinstrumenten dan verwijzen wij u naar uw branchevereniging.

Problemen

11.    Het lukt mij niet om op tijd aan te leveren. Kan ik uitstel krijgen?

Nee, u kunt geen uitstel krijgen. Het portaal sluit voor alle zorgaanbieders in uw sector op hetzelfde moment. Dit is zo afgesproken met brancheorganisaties en beroepsverenigingen.

12.    Ik heb geen inloggegevens ontvangen of ben deze kwijt.

Neem hiervoor contact op met de gegevensmakelaar. Die beheert het portaal.

Contact

Zorginstituut Nederland

E-mailadres: opendata@zinl.nl

Telefoon: 020-797 89 20

Werkdagen: Maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur

Gegevensmakelaar

DHD (voor ziekenhuizen)

E-mailadres: info@dhd.nl

Telefoon: 030 799 61 65

Desan (voor ZBC's)

E-mailadres: zbc@desan.nl

Telefoonnummer: 020-620 15 89

Brancheorganisaties

  • Academische ziekenhuizen: NFU
  • Algemene ziekenhuizen: NVZ
  • Zelfstandige Behandelcentra: ZKN

Documenten

De ingepakte bestanden zijn vanwege overheidsrichtlijnen gecomprimeerd met 7-Zip, een gratis open source-programma. U hebt dit programma nodig (of bijvoorbeeld Winzip) om de bestanden uit te pakken.