Algemeen

1. Waarom levert u kwaliteitsgegevens aan?

Daarmee draagt u in belangrijke mate bij aan het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de zorg. Levert u zorg zoals beschreven in de indicatorenset Inzicht in Revalidatie? Dan moet u de kwaliteit van de geleverde zorg zichtbaar maken. U bent als zorgaanbieder verplicht om gegevens over de kwaliteit van geleverde zorg tijdig aan te leveren bij Zorginstituut Nederland, op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz, artikel 11i, tweede lid).

2. Wie gebruikt mijn gegevens en waarvoor?

Patiƫntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de overheid, onderzoekers en iedereen die dat wil mogen uw kwaliteitsgegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor informatie op websites, interne verbetering, zorginkoopinformatie of toezicht. De website ZorgkaartNederland gebruikt de kwaliteitsinformatie bijvoorbeeld voor het maken van patiƫntenkeurmerken en vergelijkingshulpen. U kunt de gegevens ook gebruiken om te leren van andere zorgaanbieders.

3. Waar publiceren wij uw gegevens?

Het Zorginstituut publiceert de openbare databestanden op de pagina Open data Medisch-specialistische revalidatie. Het is onze wettelijke taak om de kwaliteitsgegevens te publiceren.

Aanlevering

4. Wat moet ik aanleveren?

U meet en verzamelt jaarlijks de kwaliteitsgegevens over een bepaalde periode. In de indicatorenset Inzicht in Revalidatie staat welke indicatoren u moet meten en wanneer. Zorgaanbieders, cliƫnten en zorgverzekeraars stellen elk jaar samen vast welke gegevens u moet meten.

5. Hoe lever ik aan en wanneer?

U ontvangt jaarlijks een aankondigingsbrief (Brief publicatie Transparantiekalender Medisch-specialistische revalidatie 2023) van het Zorginstituut met praktische informatie over de aanlevering. Uw kwaliteitsgegevens vult u in via een online aanleverportaal van gegevensmakelaar. U krijgt hiervoor een inlogcode en een bevestigingscode van de gegevensmakelaar.

 • Bent u lid van Revalidatie Nederland (RN), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) of de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)? Dan loopt de gegevensaanlevering via gegevensmakelaar DHD.
 • Bent u lid van de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)? Dan kunt u gegevens aanleveren via gegevensmakelaar Desan.
 • Bent u geen lid van RN of ZKN? Dan kunt u zich wenden tot gegevensmakelaar Desan per e-mail via zbc@desan.nl. Niet-leden betalen de kosten voor het aanleveren rechtstreeks aan Desan.

Pas als uw raad van bestuur uw kwaliteitsgegevens in het portaal heeft goedgekeurd, stuurt de gegevensmakelaar de gegevens door naar het Zorginstituut.

Wijzigingen

6. Waar kan ik mijn contactgegevens wijzigen?

U kunt uw contactgegevens zelf wijzigingen in het online portaal van de gegevensmakelaar.

7. Ik lever geen zorg meer. Hoe kan ik dit doorgeven?

Stuur een e-mail naar opendata@zinl.nl met daarin de reden waarom u geen zorg meer levert.

8. Kan ik de aangeleverde gegevens nog wijzigen?

Nee, als uw de kwaliteitsgegevens (via het portaal) hebt aangeleverd, kunt u deze niet meer wijzigen. Zijn er speciale omstandigheden waardoor u onjuiste of onvolledige gegevens hebt aangeleverd? Stuur dan een e-mail naar opendata@zinl.nl.

Problemen

9. Het lukt mij niet om op tijd aan te leveren. Kan ik uitstel krijgen?

Nee, u kunt geen uitstel krijgen. Het portaal sluit voor alle zorgaanbieders in uw sector op hetzelfde moment. Dit is zo afgesproken met brancheorganisaties en beroepsverenigingen.

10. Ik heb geen inloggegevens ontvangen of ben deze kwijt. Wat moet ik doen?

Neem hiervoor contact op met de gegevensmakelaar. Die beheert het portaal.

Contact

Zorginstituut Nederland

E-mailadres: opendata@zinl.nl

Telefoon: 020-797 89 20
Werkdagen: Maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur

Gegevensmakelaar

 • Leden van Revalidatie Nederland (RN), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) of de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU):
  DHD, info@dhd.nl, 030-799 61 65
 • Leden van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN):
  Desan, zbc@desan.nl, 020-620 15 89
 • Indien u geen lid bent van RN of ZKN:
  Desan, zbc@desan.nl, 020-620 15 89

Brancheorganisaties