Veelgestelde vragen

1. Wat houdt het GGZ Kwaliteitsstatuut in? Ben ik verplicht om een kwaliteitsstatuut aan te vragen?
2. Hoe moet ik een kwaliteitsstatuut aanvragen?
3. Nieuwe formats 2020
4. Toestemming voor doorleveren gegevens aan het Zorginstituut
5. Waarom wordt mijn factuur niet vergoed?  

Of ga direct naar de contactgegevens.

1. Wat houdt het GGZ Kwaliteitsstatuut in? Ben ik verplicht om een kwaliteitsstatuut aan te vragen?

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een eigen kwaliteitsstatuut openbaar te maken.
Het in het Register opgenomen model-Kwaliteitsstatuut GGZ dient hiervoor als standaard en kan waar de lokale situatie dat vereist worden aangevuld. In het model-Kwaliteitsstatuut GGZ staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording. Het opstellen van een eigen kwaliteitsstatuut op basis van dit model is voor een GGZ-aanbieder verplicht.

2. Hoe moet ik een kwaliteitsstatuut aanvragen?

Aanbieding, toetsing, toestemming en het openbaar maken van uw kwaliteitsstatuut GGZ verloopt via gegevensmakelaar Mediquest. Op de website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl kunt u zich als zorgaanbieder aanmelden en het formulier invullen.

3. Nieuwe formats 2020

Zorginstituut Nederland heeft op verzoek van partijen per 1 januari 2020 een update van het model kwaliteitsstatuut opgenomen in het register. Zorgaanbieders die nu beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ zijn vooralsnog niet verplicht het statuut aan te passen op het herziene model kwaliteitsstatuut en aangepaste formats. Dit ter voorkoming van extra administratieve lasten vanwege de verwachte ontwikkelingen in 2020. Naar verwachting komen in de loop van 2020 de nieuwe formats beschikbaar in uw online omgeving op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. Wel is het altijd belangrijk om te controleren of uw kwaliteitsstatuut nog steeds up to date is en het zo nodig zelf aan te passen.

4. Toestemming voor doorleveren gegevens aan het Zorginstituut

U bent verplicht om expliciet toestemming te geven voor het doorleveren van gegevens uit uw kwaliteitsstatuut aan het Zorginstituut. Indien uw kwaliteitsstatuut is gekeurd zal, mits u hiervoor toestemming heeft gegeven, aan het Zorginstituut worden doorgegeven dat u een gekeurd kwaliteitsstatuut heeft aangeboden alsmede waar uw statuut beschikbaar is.

Het Zorginstituut publiceert maandelijks een openbaar databestand waarin alle zorgaanbieders met een gekeurd kwaliteitsstatuut (met toestemmingsverklaring) zijn opgenomen.

Vektis maakt gebruik van de openbare gegevens van het Zorginstituut om de rechtmatigheid van declaraties te toetsen. Als u geen toestemming verleent kunnen uw gegevens niet zichtbaar zijn voor Vektis en dat kan gevolgen hebben voor uw declaraties.

U kunt de toestemmingsverklaring in uw account van GGZ Kwaliteitsstatuut indienen. Mocht u nog vragen hebben adviseren wij u contact op te nemen met de helpdesk van Mediquest.

5. Waarom wordt mijn factuur niet vergoed?

  1. U beschikt niet over een (goedgekeurd) GGZ Kwaliteitsstatuut;
  2. U heeft geen toestemmingsverklaring ingevuld;
  3. Uw wijzing is nog niet in het openbaar databestand gemeld. Dit gebeurt halverwege de maand.

Indien uw factuur niet is goedgekeurd is het mogelijk dat Vektis nog niet het meest actuele bestand tot haar beschikking heeft. Indien dit voorkomt kunt u het beste contact opnemen met Vektis of de desbetreffende zorgverzekeraar.

Contact

Brancheorganisatie:

Beroepsverenigingen:

  • LVVP (Landelijke vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten)
  • NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)
  • NVVP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie)
  • P3NL (Federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen)
  • V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland)