Algemeen

1. Wat is het Landelijk GGZ kwaliteitsstatuut?

In het GGZ Landelijk Kwaliteitsstatuut staat beschreven wat zorgaanbieders in de ggz geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoordelijkheden om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te verlenen. Het vormt de basis voor het opstellen van een eigen kwaliteitsstatuut.

2. Is het Landelijk GGZ Kwaliteitsstatuut verplicht?

Ja. Sinds 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van curatieve ggz verplicht een eigen kwaliteitsstatuut op te stellen en openbaar te maken. Het door de zorgaanbieder opgestelde kwaliteitsstatuut beschrijft hoe de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgverlener, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd.

3. Vragen over invoering Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ

De lijst Veelgestelde vragen op Zorginzicht geeft antwoord op vragen over de invoering van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ (LKS) die wij ontvingen van GGZ-instellingen en individuele zorgverleners. Daarbij komen ook specifieke onderwerpen aan bod die van belang zijn voor goede implementatie van het LKS, zoals:

 • regiebehandelaarschap;
 • de rol van indicerend en coördinerend regiebehandelaar;
 • samen leren en verbeteren.

4. Waar publiceren wij uw gegevens?

Het Zorginstituut publiceert maandelijks een openbaar databestand waarin alle zorgaanbieders met een gekeurd kwaliteitsstatuut (met toestemmingsverklaring) zijn opgenomen.

5. Toestemming voor doorleveren gegevens aan het Zorginstituut

Alleen als u hiervoor toestemming hebt gegeven, kan Mediquest de gegevens uit uw Kwaliteitsstatuut doorleveren aan het Zorginstituut. U kunt de toestemmingsverklaring indienen via uw account van GGZ Kwaliteitsstatuut.

Als u dat heeft gedaan en uw kwaliteitsstatuut is goedgekeurd door Mediquest, geeft Mediquest aan het Zorginstituut door dat u een gekeurd kwaliteitsstatuut heeft aangeboden. Ook wordt vermeld waar uw statuut te vinden is en welke versie u geüpload heeft (vanaf 1-1-2023 alleen nog versie 3).

Mocht u vragen hebben over het indienen van de toestemmingsverklaring, adviseren wij u contact op te nemen met de helpdesk van Mediquest.

6. Wie gebruikt mijn kwaliteitsstatuut en waarvoor?

Vektis maakt gebruik van de openbare gegevens van het Zorginstituut om de rechtmatigheid van declaraties te toetsen. Als u geen toestemmingsverklaring hebt ingevuld kunnen uw gegevens niet zichtbaar zijn voor Vektis en dat kan gevolgen hebben voor uw declaraties.

 

Aanlevering

7. Hoe moet ik een kwaliteitsstatuut aanleveren?

Bij gegevensmakelaar Mediquest. Aanbieding, toetsing, toestemming en het openbaar maken van uw kwaliteitsstatuut GGZ verloopt via deze gegevensmakelaar. Op ggzkwaliteitsstatuut.nl kunt u zich als zorgaanbieder aanmelden en het invulformat invullen.

8. Vanaf 1 januari 2023 invulformat versie 3 vereist voor declaraties

Zorginstituut Nederland heeft op 15 december 2020 een het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ opgenomen in het Register. Deze versie diende uiterlijk 1 januari 2022 geïmplementeerd te zijn. Vanwege de late beschikbaarheid van de nieuwe invulformats versie 3 heeft Zorginstituut Nederland eerder de geldigheid van invulformat versie 1 en 2 verlengd. De nieuwe invulformats zijn inmiddels sinds december 2022 beschikbaar in uw online omgeving op ggzkwaliteitsstatuut.nl. Indien uw organisatie op 1 januari 2023 geen goedgekeurd kwaliteitsstatuut heeft geüpload op basis van invulformat 3, worden uw gegevens niet meer gepubliceerd en zal dit gevolgen hebben voor uw declaraties.

Daarnaast is het altijd belangrijk om te controleren of uw kwaliteitsstatuut nog steeds up to date is en het zo nodig zelf aan te passen.

Alle ggz-aanbieders die reeds beschikken over een geldig kwaliteitsstatuut versie 1 of versie 2 ontvangen van de gegevensmakelaar Mediquest de Uitgebreide aanleverinstructie Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ, waarin uitleg staat over invulformat versie 3.

Problemen

9. Waarom wordt mijn factuur niet vergoed?

Er zijn verschillende redenen waarom uw factuur niet vergoed wordt. Hieronder noemen wij de drie meest voorkomende.

 • U beschikt niet over een (goedgekeurd) kwaliteitsstatuut;
 • U heeft geen toestemmingsverklaring ingevuld;
 • Uw wijzing is nog niet in het openbaar databestand gemeld. Dit gebeurt halverwege de maand.

Wordt uw factuur niet vergoed om andere redenen? Indien uw factuur niet is goedgekeurd is het mogelijk dat Vektis nog niet het meest actuele bestand tot haar beschikking heeft. Indien dit voorkomt kunt u het beste contact opnemen met Vektis of de desbetreffende zorgverzekeraar.

Contact

Zorginstituut Nederland

E-mailadres: kwaliteitGGZ@zinl.nl

Telefoon: 020-797 89 61

Werkdagen: maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur

Gegevensmakelaar Mediquest

Website: ggzkwaliteitsstatuut.nl

E-mailadres: helpdesk@ggzkwaliteitsstatuut.nl

Telefoon: 088-126 39 15

Werkdagen: maandag en donderdag van 10:00 tot 12:00 uur en 13:00 en 15:00 uur

Patiëntenorganisaties

Brancheorganisaties

Beroepsverenigingen

 • LVVP (Landelijke vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten)
 • NAPA (Nederlandse Associate Physician Assistants)
 • NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)
 • NVKG (Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie)
 • NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie)
 • NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie)
 • P3NL (Federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen)
 • VVGN (Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland)
 • V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland)

Staat uw organisatie er niet tussen? U kunt ook contact opnemen met uw eigen brancheorganisatie, beroepsorganisatie, vereniging of patiëntorganisatie.