1. Wat houdt het GGZ Kwaliteitsstatuut in? Ben ik verplicht om een kwaliteitsstatuut aan te vragen?

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige GGZ verplicht een eigen kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Het in het Register opgenomen Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ dient hiervoor als standaard en kan waar de lokale situatie dat vereist worden aangevuld. In het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit om curatieve GGZ te kunnen verlenen. Het opstellen van een eigen kwaliteitsstatuut op basis van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ is voor een GGZ-aanbieder verplicht.

2. Hoe moet ik een kwaliteitsstatuut aanvragen?

Aanbieding, toetsing, toestemming en het openbaar maken van uw kwaliteitsstatuut GGZ verloopt via gegevensmakelaar Mediquest. Op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl kunt u zich als zorgaanbieder aanmelden en het formulier invullen.

3. Nieuwe versie uiterlijk 1 juli 2022 geüpload

Zorginstituut Nederland heeft op 15 december 2020 een nieuwe versie van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ opgenomen in het Register. Deze nieuwe versie dient uiterlijk 1 januari 2022 geïmplementeerd te zijn. Vanwege de late beschikbaarheid van de nieuwe invulformats heeft Zorginstituut Nederland is de geldigheid van invulformat versie 1 en 2 verlengd. Zorgaanbieders die nu beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ zijn vooralsnog niet verplicht het statuut aan te passen op het herziene Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ. De nieuwe invulformats komen medio december beschikbaar in uw online omgeving op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. Uiterlijk 1 juli 2022 dient u een nieuw kwaliteitsstatuut te hebben geüpload.

Daarnaast is het altijd belangrijk om te controleren of uw kwaliteitsstatuut nog steeds up to date is en het zo nodig zelf aan te passen.

4. Uitgebreide aanleverinstructie

Alle GGZ-aanbieders die reeds beschikken over een geldig kwaliteitsstatuut versie 1 of versie 2 ontvangen van de gegevensmakelaar Mediquest de Uitgebreide aanleverinstructie Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ.

5. Toestemming voor doorleveren gegevens aan het Zorginstituut

U bent verplicht om expliciet toestemming te geven voor het doorleveren van gegevens uit uw kwaliteitsstatuut aan het Zorginstituut. Indien uw kwaliteitsstatuut is gekeurd zal, mits u hiervoor toestemming heeft gegeven, aan het Zorginstituut worden doorgegeven dat u een gekeurd kwaliteitsstatuut heeft aangeboden alsmede waar uw statuut beschikbaar is en welke versie u geüpload heeft.

Het Zorginstituut publiceert maandelijks een openbaar databestand waarin alle zorgaanbieders met een gekeurd kwaliteitsstatuut (met toestemmingsverklaring) zijn opgenomen.

Vektis maakt gebruik van de openbare gegevens van het Zorginstituut om de rechtmatigheid van declaraties te toetsen. Als u geen toestemming verleent kunnen uw gegevens niet zichtbaar zijn voor Vektis en dat kan gevolgen hebben voor uw declaraties.

U kunt de toestemmingsverklaring in uw account van GGZ Kwaliteitsstatuut indienen. Mocht u nog vragen hebben adviseren wij u contact op te nemen met de helpdesk van Mediquest.

6. Waarom wordt mijn factuur niet vergoed?

 1. U beschikt niet over een (goedgekeurd) GGZ Kwaliteitsstatuut;
 2. U heeft geen toestemmingsverklaring ingevuld;
 3. Uw wijzing is nog niet in het openbaar databestand gemeld. Dit gebeurt halverwege de maand.

Indien uw factuur niet is goedgekeurd is het mogelijk dat Vektis nog niet het meest actuele bestand tot haar beschikking heeft. Indien dit voorkomt kunt u het beste contact opnemen met Vektis of de desbetreffende zorgverzekeraar.

7. Vragen over de invoering van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ

Heeft u andere vragen over de invoering van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ? Kijk dan naar het nieuwsbericht Veelgestelde vragen invoering Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ op Zorginzicht.

Contact

Brancheorganisatie:

Beroepsverenigingen:

 • LVVP (Landelijke vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten)
 • NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)
 • NVKG (Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie)
 • NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie)
 • NVVP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie)
 • P3NL (Federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen)
 • VVGN (Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland)
 • V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland)