In het meest recente bestand staan zorgaanbieders met een gekeurd kwaliteitsstatuut die vanaf 31 januari 2019 toestemming hebben verleend gegevens uit hun kwaliteitsstatuut beschikbaar te stellen aan Zorginstituut Nederland.

In het 2e bestand staan zorgaanbieders met een gekeurd kwaliteitsstatuut tot en met 14 februari 2019.