In dit bestand staan zorgaanbieders met een gekeurd kwaliteitsstatuut die toestemming hebben verleend gegevens uit hun kwaliteitsstatuut beschikbaar te stellen aan Zorginstituut Nederland.