In het meest recente bestand staan zorgaanbieders met een gekeurd kwaliteitsstatuut die vanaf 31 januari 2019 toestemming hebben verleend gegevens uit hun kwaliteitsstatuut beschikbaar te stellen aan Zorginstituut Nederland.

In het 2e bestand staan zorgaanbieders met een gekeurd kwaliteitsstatuut tot en met 14 februari 2019.

Geestelijke gezondheidszorg Kwaliteitsstatuut

Openbaar databestand GGZ Kwaliteitsstatuut - toestemming vanaf 31012019

Excel-document 3.003,72 KB

Publicatie 15-12-2020

Openbaar databestand GGZ Kwaliteitsstatuut - tot en met 14022019

Excel-document 2.664,49 KB

Publicatie 15-02-2019