Bekijk ook het overzicht met de aanleverdata.

Gehandicaptenzorg

Uitstel tot 1 oktober 2020 voor aanlevering indicatoren gehandicaptenzorg

De deadline voor aanlevering van kwaliteitsgegevens over verslagjaar 2019 bij het Zorginstituut is uitgesteld tot 1 oktober 2020. Dit is besloten in overleg met de betrokken partijen vanwege de coronacrisis.

Instellingen die wel in staat zijn om volgens de oorspronkelijke planning aan te leveren, kunnen dit gewoon doen.

Mocht 1 oktober voor u toch niet haalbaar blijken te zijn, dan verzoeken we u dit - bij voorkeur voor 1 september - bij het Zorginstituut kenbaar te maken met een duidelijke toedracht. Stuur een e-mail naar kwaliteitGHZ@zinl.nl, dan nemen wij contact op om nadere afspraken te maken.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Uitstel tot 1 september 2020 voor aanlevering veiligheidsindicatoren GGZ

De deadline voor aanlevering van veiligheidsindicatoren over verslagjaar 2019 bij het Zorginstituut is uitgesteld tot 1 september 2020. Dit is besloten in overleg met de betrokken partijen vanwege de coronacrisis. IGJ is op de hoogte van dit uitstel.

De gegevensaanlevering loopt via GGZ Dataportaal. Dit portaal is vanaf 18 mei benaderbaar en u kunt starten met de invoer van gegevens.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Kwaliteitsstatuut

Geen bijzonderheden.

Integrale geboortezorg

Uitstel tot 1 juni 2020 voor aanlevering indicatoren integrale geboortezorg

De deadline voor aanlevering bij het Zorginstituut van kwaliteitsgegevens over verslagjaar 2019 uitgesteld tot 1 juni 2020. Dit is besloten in overleg met de betrokken partijen vanwege de coronacrisis.

Ziekenhuizen die wel in staat zijn om volgens de oorspronkelijke planning aan te leveren, verzoeken wij vriendelijk hieraan te voldoen.

Bent u een zelfstandige kliniek of een ander type zorgaanbieder dan een ziekenhuis? Dan geldt voor u de oorspronkelijke planning (dus ook de oorspronkelijke sluitingsdatum van de portal bij de gegevensmakelaar).

Neem contact op met de gegevensmakelaar als u vragen hebt over de exacte sluitingsdatum van de portal.

Kraamzorg

Geen bijzonderheden.

Medisch-specialistische revalidatie

Uitstel tot 1 juni 2020 voor aanlevering indicatoren medisch-specialistische revalidatie

De deadline voor aanlevering bij het Zorginstituut van kwaliteitsgegevens over verslagjaar 2019 uitgesteld tot 1 juni 2020. Dit is besloten in overleg met de betrokken partijen vanwege de coronacrisis.

Ziekenhuizen die wel in staat zijn om volgens de oorspronkelijke planning aan te leveren, verzoeken wij vriendelijk hieraan te voldoen.

Bent u een zelfstandige kliniek of een ander type zorgaanbieder dan een ziekenhuis? Dan geldt voor u de oorspronkelijke planning (dus ook de oorspronkelijke sluitingsdatum van de portal bij de gegevensmakelaar).

Neem contact op met de gegevensmakelaar als u vragen hebt over de exacte sluitingsdatum van de portal.

Medisch-specialistische zorg

Uitstel tot 1 juni 2020 voor aanlevering indicatoren medisch-specialistische zorg

De deadline voor aanlevering bij het Zorginstituut van kwaliteitsgegevens over verslagjaar 2019 uitgesteld tot 1 juni 2020. Dit is besloten in overleg met de betrokken partijen vanwege de coronacrisis.

Ziekenhuizen die wel in staat zijn om volgens de oorspronkelijke planning aan te leveren, verzoeken wij vriendelijk hieraan te voldoen.

Bent u een zelfstandige kliniek of een ander type zorgaanbieder dan een ziekenhuis? Dan geldt voor u de oorspronkelijke planning (dus ook de oorspronkelijke sluitingsdatum van de portal bij de gegevensmakelaar).

Neem contact op met de gegevensmakelaar als u vragen hebt over de exacte sluitingsdatum van de portal.

Verpleeghuiszorg

Nieuwe datum aanlevering gegevens verpleeghuiszorg verslagjaar 2019 bekend

De deadline voor de gegevensaanlevering verpleeghuiszorg verslagjaar 2019 is vanwege de COVID-19 crisis uitgesteld. In de vergadering van 23 juni j.l. heeft de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg besloten dat de nieuwe deadline voor gegevensaanlevering verslagjaar 2019 1 november 2020 is. De IGJ en NZa zijn op de hoogte van dit uitstel.

De Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (Patiƫntenfederatie Nederland, LOC, Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ, ZorgthuisNL, V&VN en Verenso) heeft dit besluit genomen in goed overleg met de brancheorganisaties en hun achterbannen. Het aanleveren van de gegevens kan op de gebruikelijke wijze gedaan worden. De portal is open en blijft geopend tot en met 1 november 2020. Meer informatie over de wijze van aanlevering is te vinden op de website van ActiZ.

Wijkverpleging

Deadline aanlevering gegevens wijkverpleging verslagjaar 2020 gewijzigd

Op 2 april 2020 heeft de Stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging aan Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut) uitstel gevraagd voor de PREM Wijkverpleging verslagjaar 2020. Vanwege de situatie door het COVID-19 virus heeft het Zorginstituut het uitstel toegekend. De deadline voor het aanleveren van de PREM gegevens is nu 1 maart 2021. Op deze manier kunnen de PREM gegevens gebruikt worden voor de verschillende doelstellingen, bijvoorbeeld voor de zorginkoop, keuze-informatie voor (toekomstige) cliƫnten en voor leren en verbeteren (binnen en buiten de organisatie). Om voor 1 maart 2021 de PREM gegevens te kunnen aanleveren dient er in 2020 wel een PREM meting uitgevoerd te worden. De meetperiode is verlengd (van februari 2020) tot eind december 2020. Aanleveren via de portal van de gegevensmakelaar Mediquest kan tot 31 januari 2021. Daarna is aanleveren niet meer mogelijk.

Meer informatie over de planning, en de (vrijwillige) meting voor de evaluatie van de PREM Wijkverpleging is terug te vinden in het handboek voor zorgaanbieders van wijkverpleging 2020 op de pagina Wijkverpleging indicatoren en in het nieuwsbericht van de Stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging op de website van Actiz.

Bron: Zorginstituut Nederland
Geactualiseerd op 09 september 2022