De partijen die bij het kwaliteitskader wijkverpleging zijn betrokken, hebben op 11 december 2019 de PREM aangeleverd voor opname in het Register. De PREM is eerder ingediend om aan te kunnen sluiten bij de zorginkoopgesprekken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars van 2020.

De PREM (Patient Reported Experience Measure) is een landelijk afgestemde methode om patiëntervaringen te meten aan de hand van generieke vragenlijsten. Iedere zorgaanbieder van wijkverpleging kan vanaf 1 februari 2020 starten met het meten van de PREM Wijkverpleging. De uitkomsten van die metingen worden van 1 april 2020 tot en met 31 mei 2020 verzameld in een online portal.

Wijze van meten

De portal wordt dit jaar beheerd door gegevensmakelaar Mediquest. Mediquest verzamelt alle gegevens van zorgaanbieders van wijkverpleging in Nederland en maakt van die gegevens een landelijke benchmark. Daarnaast levert Mediquest de verzamelde gegevens aan de openbare data van het Zorginstituut. Voor verslagjaar 2020 dient iedere zorgaanbieder van wijkverpleging een PREM-meting uit te voeren en aan te leveren in de portal. Anders dan in 2019 kan alleen een meetbureau of leverancier van het ECD (elektronisch cliënten- en patiëntendossier) de resultaten van de PREM invoeren in de portal. Na verwerking van alle gegevens, kunnen zorgaanbieders bovendien in de portal de resultaten vergelijken met die van andere zorgaanbieders.

Handboek

Op de pagina Aanleveren kwaliteitsgegevens Wijkverpleging staat het Handboek voor zorgaanbieders wijkverpleging. Daarin wordt stap voor stap uitleg gegeven over de meting. Er wordt bijvoorbeeld toegelicht welke gegevens relevant zijn voor de meetbureaus of de ECD-leverancier. Ook wordt informatie gegeven over de schoning van de data en over hoe de data moeten worden aangeleverd bij Mediquest en bij ZorgkaartNederland. Zorgaanbieders van wijkverpleging wordt aangeraden om het handboek te delen met de betrokken meetbureaus of ECD-leveranciers.

Evaluatie PREM

Na de eerste meting van de PREM Wijkverpleging hebben brancheorganisaties Actiz en Zorgthuisnl veel feedback op de vragenlijst ontvangen. De stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging heeft ervoor gekozen de PREM na deze tweede meting opnieuw te evalueren.

Bijeenkomst

Voor de betrokken meetbureaus en ECD-leveranciers organiseert ActiZ, in samenwerking met Mediquest en ZorgkaartNederland, een bijeenkomst over de PREM Wijkverpleging. In die bijeenkomst worden de meetbureaus en ECD-leveranciers bijgepraat over de metingen van 2020. Mocht uw meetbureau of ECD-leverancier geen uitnodiging ontvangen hebben voor deze bijeenkomst, dan kunnen zij zich melden bij Suzanne Veen van Actiz: s.veen@actiz.nl.

Bron: Zorginstituut Nederland
Geactualiseerd op 02 mei 2023