Vanaf 1 januari 2021 kunt u starten met het meten van de indicatorensets voor verpleeghuiszorg verslagjaar 2020. De portal van Desan wordt geopend in januari 2021.

Op de pagina Verpleeghuiszorg basisveiligheid indicatoren (voorheen Verpleeghuiszorg kwaliteitskader indicatoren) vindt u een overzicht van alle relevante documenten. In het Handboek indicatoren basisveiligheid verslagjaar 2020 dat op deze pagina staat, vindt u informatie over de indicatorenset ‘kwaliteitskader verpleeghuiszorg’. In het Handboek indicatoren personeelssamenstelling verslagjaar 2020 op de pagina Verpleeghuiszorg personeelssamenstelling indicatoren vindt u informatie over de indicatorenset ‘personeelssamenstelling’. De indicatoren die bedoeld zijn voor transparantie kunt u vinden op de Transparantiekalender.

Verpleeghuis rollator

Bekijk de antwoorden op de veelgestelde vragen op de pagina Aanleverinstructies kwaliteitsgegevens Verpleeghuiszorg. Op deze pagina kunt u ook zien met wie u voor welke vraag contact kunt opnemen.

Bron: Zorginstituut Nederland
Geactualiseerd op 27 augustus 2020