De Stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging heeft op 22 januari 2021 een nieuw handboek van de PREM (Patient Reported Experience Measures) aangeleverd voor opname in het Register. In de stuurgroep zijn de Patiëntenfederatie Nederland, ZorgthuisNl, Actiz, V&VN en Zorgverzekeraars Nederland vertegenwoordigd. In 2019 is door zorgaanbieders van wijkverpleging voor het eerst een PREM-meting uitgevoerd. Na de tweede meting in 2020 vond een evaluatie van het meetinstrument plaats.

De PREM is een landelijk afgestemde methode om patiëntervaringen te meten aan de hand van generieke vragenlijsten. Iedere aanbieder van wijkverpleging kan vanaf 1 maart 2021 starten met het meten van de PREM Wijkverpleging. De uitkomsten van de metingen van de zorgaanbieders worden van 1 december 2021 tot en met 16 januari 2022 verzameld in een online portal van gegevensmakelaar Mediquest. Mediquest levert deze gegevens vervolgens door aan het Zorginstituut voor publicatie in de Openbare Database. De afspraken in het handboek en de werkinstructie zijn voor 3 jaar vastgelegd (t/m 2023). 

Handboek 2021

Naast een nieuw handboek is er vanaf 2021 een werkinstructie beschikbaar met alle technische instructies over de meting. Deze werkinstructie is bestemd voor zorgaanbieders, ECD-leveranciers en meetbureaus.

In de PREM-vragenlijst is een aantal vragen gewijzigd. Daarnaast is de vraag naar de kwaliteit van leven van de cliënt toegevoegd. Deze nieuwe zogeheten PROM-vraag (Patient Reported Outcome Measures) geeft inzicht in de ervaren kwaliteit van leven op groepsniveau. De meetgegevens van deze PROM-vraag worden het eerste jaar alleen gebruikt voor het leren en ontwikkelen in organisaties.

Meetproces

Zorgaanbieders van wijkverpleging moeten een PREM-meting uitvoeren van 1 maart tot 31 december 2021. Vanaf dit jaar kunnen zorgaanbieders de PREM-meting zelf uitvoeren en de gegevens zelf aanleveren in de portal van gegevensmakelaar Mediquest. Zij kunnen er ook voor kiezen de meting (deels) te laten uitvoeren door een meetbureau of een ECD-leverancier. In het handboek staan alle meetmethodes beschreven die de zorgaanbieders kunnen gebruiken.

Op de pagina Wijkverpleging indicatoren staat het Handboek voor zorgaanbieders wijkverpleging. In het handboek staat meer informatie over de meting. Meer informatie over de aanlevering kunt u vinden op de pagina Aanleverinstructie kwaliteitsgegevens.