Het Kwaliteitskader Forensische Zorg is ontwikkeld door beroepsverenigingen, brancheorganisaties, organisaties van patiënten/cliënten en Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Zorginstituut Nederland heeft vastgesteld dat het kwaliteitskader voldoet aan het Toetsingskader.

Hoogwaardige forensische zorg

In het Kwaliteitskader Forensische Zorg beschrijven de aanbiedende partijen hun gedeelde visie over goede forensische zorg en hoe die zorg zich kwalitatief kan blijven ontwikkelen. Partijen in de forensische zorg werken aan het verbeteren van de kwaliteit in de sector. Er wordt onder andere gewerkt met zorgstandaarden, richtlijnen, beveiligingseisen, zorgprogramma’s, kwaliteitscertificeringen en kwaliteitsnetwerken.

Wat nog ontbrak, was een kwaliteitskader. Het ingediende kwaliteitskader is een aanvulling op bestaande programma’s en richtlijnen. Het heeft als doel om alle betrokkenen helderheid en richting te geven en om het continu ontwikkelen van de kwaliteit van zorg te stimuleren.

Wetswijziging Wkkgz

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) wordt per 1 januari 2023 aangepast om mogelijk te maken dat het Kwaliteitskader Forensische Zorg kan worden opgenomen in het Register van het Zorginstituut. Uit de wet volgt dat kwaliteitsstandaarden alleen kunnen worden opgenomen als deze 'tripartiet' worden aangeboden. Dat wil zeggen gezamenlijk aangeboden door organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

In de forensische zorg is echter geen sprake van een zorgverzekeraar als bedoeld in de Zorgverzekeringswet. De wetswijzing maakt het mogelijk dat de minister voor Rechtsbescherming, die verantwoordelijk is voor de inkoop, de financiering en de kwaliteit van forensische zorg, als aanbiedende partij van een kwaliteitskader kan optreden. Op deze manier is mogelijk gemaakt dat voor de eerste keer in Nederland een kwaliteitskader voor forensische zorg kan worden opgenomen in het Register.

Bron: Zorginstituut Nederland
Geactualiseerd op 04 oktober 2022