Op 2 januari 2021 heeft de vereniging Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) namens de vertegenwoordigers van patiënten, partijen uit de mondzorg en zorgverzekeraars de richtlijn ‘Mondzorg voor Jeugdigen – Preventie en behandeling van cariës’ voor opname in het Register aangeboden. Het Zorginstituut heeft de richtlijn getoetst en vastgesteld. Daarna is de richtlijn opgenomen in het openbaar Register van het Zorginstituut.

Deze praktijkrichtlijn bevat de laatste twee van de in totaal drie richtlijnen over het onderwerp mondzorg voor jeugdigen dat op de Meerjarenagenda van het Zorginstituut staat. De richtlijn ‘Mondzorg voor Jeugdigen - Diagnostiek’ is in juli 2020 opgenomen in het Register.

Focus op voorkomen van gaatjes

In de praktijk blijkt dat preventie en behandeling van cariëslaesies (gaatjes) bij kinderen niet eenduidig is. Vandaar dat er een richtlijn is opgesteld waarin aanbevelingen staan voor de preventie en behandeling van het gebit van kinderen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen preventie en behandeling van het melkgebit en het blijvende gebit.

In deze richtlijn ligt de nadruk van de behandeling voornamelijk op het motiveren en trainen van kinderen (en hun ouders/verzorgers) om zelf te zorgen voor een goede mondgezondheid. Door middel van preventie wordt een levenslange mondgezondheid nagestreefd. Mocht een kind toch een gaatje hebben, dan staat in de richtlijn beschreven wat de gewenste behandeloptie(s) is of zijn. Het uitgangspunt is dat er in principe gekozen wordt voor een behandeling die het minst belastend is voor het kind.

De richtlijn geeft wetenschappelijk onderbouwde, professioneel-praktische aanbevelingen voor (kinder)tandartsen, tandartsspecialisten en mondhygiënisten.

Meetinstrument

Het KIMO ontwikkelt nog een meetinstrument dat hoort bij deze richtlijn. Het meetinstrument geeft inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg en zal op 1 juli 2022 aangeboden worden voor opname in het Register.

De richtlijn

De richtlijn Mondzorg voor jeugdigen - Preventie en behandeling van cariës is behalve op Zorginzicht ook te vinden op de website van het KIMO. De betrokken partijen zijn: ANT, KNMT, NVIJ, NVM-Mondhygiënisten, NVvK, Ivoren Kruis, NVvO, Tandheelkunde ACTA, UMCG, Radboudumc, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland.