Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

Cariës is de meest voorkomende mondziekte bij kinderen. Het is van belang om in de mondzorgpraktijk, naast goede diagnostiek, veel aandacht te besteden aan preventie vanaf jonge leeftijd. Daarnaast is er een ontwikkeling om steeds vaker initiële cariëslaesies ook preventief te behandelen, wat het belang van de diagnose van de verschillende stadia van cariës benadrukt.

De Klinische Praktijkrichtlijn (KPR) Mondzorg voor Jeugdigen - Diagnostiek heeft als doel het uitbrengen van wetenschappelijk onderbouwde, professioneel-praktische aanbevelingen voor het maken van röntgenopnamen voor cariësdiagnostiek en doorbraakstoornissen alsmede panoramische opnamen bij kinderen tot 18 jaar. Bewustwording van het doelmatig gebruiken van röntgenopnamen bij de jeugd, is de belangrijkste opdracht van deze KPR voor de mondzorgverlener in de praktijk.

Deze KPR is bedoeld voor professionals in de mondzorg, zoals tandartsen, gedifferentieerde tandartsen, tandartsspecialisten en mondhygiënisten.

(bron: hetkimo.nl)

Betrokken partijen

 • Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) (penvoerder)
 • Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
 • Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)
 • De Onderzoekerij
 • Ivoren Kruis - Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid
 • Jeugdartsen Nederland (AJN)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
 • Nederlandse Vereniging Instellingen Jeugdtandzorg (NVIJ)
 • Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM)
 • Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO)
 • Nederlandse Vereniging voor DentoMaxilloFaciale Radiologie (NVDMFR)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK)
 • Netwerk Voeding en Mondgezondheid (V&M)
 • Stichting Kind en Ziekenhuis
 • Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg voor Gehandicapten (VBTGG)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Op 14 juli 2020 heeft de Raad van Bestuur besloten om de kwaliteitsstandaard ‘Mondzorg voor Jeugdigen - Röntgenopnamen voor cariësdiagnostiek en doorbraakstoornissen - Panoramische opnamen in de mondzorgpraktijk’ op te nemen in het Register van Zorginstituut Nederland.

Bij deze kwaliteitsstandaard wordt een meetinstrument ontwikkeld. Dit meetinstrument staat op de Meerjarenagenda (MJA) van het Zorginstituut. Het concept-meetinstrument wordt 01-07-2021 aangeleverd. De definitieve aanleverdatum is 01-07-2022.