Het is zinvol om op landelijk niveau inzicht te krijgen in cliëntervaringen over GGZ en VZ. Zo kunnen cliënten, mede op basis van deze informatie, een keuze maken tussen verschillende zorgaanbieders. Daarom hebben MIND, ZN en de Nederlandse ggz de herziene Consumer Quality Index (CQI) ambulante GGZ en VZ aan Zorginstituut Nederland aangeboden voor opname in het Register. Per 23 maart 2021 is de indicatorenset opgenomen in het Register op Zorginzicht.

CQi vragenlijst

Via de CQi vragenlijst beantwoorden cliënten vragen over hun ervaringen met de door hen ontvangen zorg, zodat zorgorganisaties zicht krijgen op hoe de kwaliteit van de zorg wordt ervaren. De indicatorenset is gebaseerd op deze CQi vragen.

Aanleveren van gegevens

GGZ-organisaties leveren uiterlijk 1 juli 2021 hun gegevens aan die vanaf januari 2021 zijn gemeten. De CQI data wordt verzameld door GGZ Dataportaal in opdracht van alle veldpartijen. GGZ Dataportaal geeft alleen de verplichte indicatoren van alle instellingen door aan Zorginstituut Nederland voor publicatie in de Openbare Database.

Meer informatie

Op de pagina Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg (VZ) indicatoren cliëntervaringen vindt u een overzicht van alle relevante documenten, waaronder de indicatorgids. In deze gids staat meer informatie over de indicatoren en de berekening van de scores. Meer informatie over de aanlevering kunt u vinden op de pagina Aanleverinstructie Geestelijke gezondheidszorg (GGZ).