Met welke vraag kan ik bij wie terecht?

Vraagtype Verantwoordelijke organisatie
Vragen over of u moet aanleveren, het niveau van aanleveren (organisatie/locaties), brieven van Zorginstituut Nederland, publicatie op Zorginzicht.nl. Zorginstituut Nederland
kwaliteitGGZ@zinl.nl
Vragen over indicatorengids cliëntervaringen CQi:
  • Definities
  • Onduidelijkheid in gids
  • Berekening indicatoren
Meldt u bij uw branche-organisatie
Vragen over CQi vragenlijst cliëntervaringen servicedesk@ggzdataportaal.nl
Vragen over het proces van aanvragen inlogcodes, aanleveren, invullen, accordering etc. servicedesk@ggzdataportaal.nl

 

Contactgegevens