Algemeen

1. Waarom levert u kwaliteitsgegevens aan?

Daarmee draagt u in belangrijke mate bij aan het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de zorg. Levert u zorg zoals beschreven in de indicatorengids Geestelijke gezondheidszorg cliëntervaringen CQI? Dan moet u de kwaliteit van de geleverde zorg zichtbaar maken. U bent als zorgaanbieder verplicht om gegevens over de kwaliteit van geleverde zorg tijdig aan te leveren bij Zorginstituut Nederland, op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz, artikel 11i, tweede lid).

2. Wie gebruikt mijn gegevens en waarvoor?

Patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de overheid, onderzoekers en iedereen die dat wil mogen uw kwaliteitsgegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor informatie op websites, interne verbetering, zorginkoop of toezicht. U kunt de gegevens ook gebruiken om te leren van andere zorgaanbieders.

3. Waar publiceren wij uw gegevens?

Het Zorginstituut publiceert de aangeleverde kwaliteitsgegevens op de pagina Openbare data GGZ. Het is onze wettelijke taak om de kwaliteitsgegevens te publiceren.

Aanlevering

4. Wat moet ik aanleveren?

U meet en verzamelt jaarlijks de kwaliteitsgegevens over een bepaalde periode. In de indicatorengids Geestelijke gezondheidszorg cliëntervaringen CQI staat welke indicatoren u moet meten en wanneer. Zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars stellen elk jaar samen vast welke gegevens u moet meten.

5. Hoe lever ik aan en wanneer?

U ontvangt jaarlijks een aankondigingsbrief van het Zorginstituut met praktische informatie over de aanlevering. Uw kwaliteitsgegevens vult u in via een online aanleverportaal van gegevensmakelaar GGZ Dataportaal. U krijgt hiervoor een inlogcode en een bevestigingscode van de gegevensmakelaar. Pas als uw raad van bestuur uw kwaliteitsgegevens in het portaal heeft goedgekeurd, stuurt het GGZ Dataportaal de gegevens door naar het Zorginstituut.

Wijzigingen

6. Waar kan ik mijn contactgegevens wijzigen?

Stuur ons een e-mail met uw gewijzigde contactgegevens (e-mailadres, postadres, naam, KvK-nummer).

7. Ik lever geen zorg meer. Hoe kan ik dit doorgeven?

Stuur ons een e-mail en vermeld waarom u de zorg niet meer levert.

8. Kan ik de aangeleverde gegevens nog wijzigen?

Nee, als uw de kwaliteitsgegevens via het GGZ Dataportaal hebt aangeleverd, kunt u deze niet meer wijzigen. Zijn er speciale omstandigheden waardoor u onjuiste of onvolledige gegevens hebt aangeleverd? Stuur ons dan een e-mail.

Problemen

9. Het lukt mij niet om op tijd aan te leveren. Kan ik uitstel krijgen?

Nee, u kunt geen uitstel krijgen. De sluitingsdatum van het portaal is hetzelfde voor alle zorgaanbieders in uw sector. Dit is vastgelegd in afspraken met de brancheorganisaties.

10. Ik heb geen inloggegevens ontvangen of ben deze kwijt.

Neem hiervoor contact op via e-mail met de gegevensmakelaar GGZ Dataportaal. Die beheert het portaal.

Contact

Zorginstituut Nederland

E-mailadres: kwaliteitGGZ@zinl.nl

Telefoon: 020 - 797 89 61

Werkdagen: maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur

Gegevensmakelaar GGZ Dataportaal

E-mailadres: servicedesk@ggzdataportaal.nl

Werkdagen: maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur