Via de Consumer Quality index (CQi) beantwoorden cliënten vragen over hun ervaringen met de door hen ontvangen zorg. Zo krijgen zorgorganisaties zicht op hoe tevreden hun cliënten zijn over de zorg. Ook is het zinvol om op landelijk niveau inzicht te krijgen in gegevens over cliëntervaringen, onder andere voor cliënten en naasten om mede op basis hiervan een keuze te kunnen maken tussen verschillende zorgaanbieders.

CQi ambulante GGZ en VZ in het Register

Daarom hebben MIND, ZN en de Nederlandse ggz gezamenlijk besloten om de CQi te verzamelen, waarna deze tripartite partijen deze indicatorenset op hebben laten nemen in het Register. Dit verplicht aanbieders van ambulante ggz en verslavingszorg, die deze zorg vanuit de Zorgverzekeringswet bieden, de informatie uit de CQi aan te leveren aan Zorginstituut Nederland (hierna: het Zorginstituut). Deze informatie wordt gepubliceerd op Open data Geestelijke gezondheidszorg.

CQi het hele jaar gemeten

Cliëntervaringen worden gedurende het hele jaar gemeten met de CQi. Eén keer per jaar leveren zorgorganisaties de gemiddelde cijfers aan. Voor meer informatie over de CQi zie Indicatorengids GGZ en VZ verslagjaar 2023.

Aanlevering verslagjaar 2023

Aanlevering van gegevens over verslagjaar 2023 kan vanaf 2 januari tot en met uiterlijk 16 februari 2024 gedaan worden bij GGZ Dataportaal. Tot nu toe is de aanlevering vanuit het Zorginstituut per brief bestuurlijk aangekondigd richting zorgorganisaties. Over verslagjaar 2023 zal het Zorginstituut zorgorganisaties begin november per e-mail berichten. In de loop van december ontvangen zorgorganisaties de handleiding met de wijze van aanleveren, samen met de uitnodiging voor aanlevering via GGZ Dataportaal.