Het ‘Handboek indicatoren kwaliteitskader verpleeghuiszorg verslagjaar 2022’ is gewijzigd ten opzichte van 2021. De wijzigingen staan beschreven in het handboek zelf. Het 'Handboek indicatoren personeelssamenstelling verpleeghuiszorg verslagjaar 2022’ is niet gewijzigd.

Aanleveren indicatoren vanaf 9 januari 2023

Zorginstellingen kunnen vanaf 1 januari 2023 weer beginnen met meten van hun indicatoren over verslagjaar 2022. Het portaal van Desan voor aanlevering opent op 9 januari 2023 en sluit op 27 juni 2023.

Bijlage voorbeeldberekeningen

Het programma KIK-V (Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg) en de Stuurgroep kwaliteitskader hebben in 2021 voorbeeldberekeningen opgesteld voor de indicatoren ‘Personeelssamenstelling verpleeghuiszorg’. Deze voorbeelden zijn nog steeds van toepassing voor zorginstellingen die de werkwijze van KIK-V willen gebruiken.

Voor verslagjaar 2022 zijn nu ook voorbeeldberekeningen beschikbaar voor de indicatoren ‘Kwaliteitskader verpleeghuiszorg’. Het handboek is leidend voor de manier van berekenen. Meer informatie staat in de bijlage 'Introductiebrief bijlage voorbeeldberekeningen indicatoren kwaliteitskader verpleeghuiszorg verslagjaar 2022'.

Transparantie in de kwaliteit van verpleeghuiszorg

Beide indicatorensets zijn bedoeld voor publicatie zoals vermeld op de Transparantiekalender. Met de informatie kunnen zorgprofessionals en cliënten de kwaliteit van zorginstellingen vergelijken.