Wat betekent dat voor u?

Maakt u nu nog gebruik van invulformat V1 of V2? Dan blijft deze geldig voor de zorginkoop over heel 2022. Let op: voor de zorginkoop vanaf 2023 moet u uiterlijk 1 juli 2022 invulformat V3 gebruiken.

Er wordt nog gezocht naar een oplossing gezocht voor zorgaanbieders die nu al invulformat V3 willen gebruiken voor hun zorginkoop over 2022. Uw koepelorganisatie zal u daarover blijven informeren en dit bericht zal daarop worden geactualiseerd.

Het tijdspad ziet er als volgt uit:

  • Momenteel vullen nieuwe zorgaanbieders versie 2.0 in.
  • Vanaf 1 oktober 2021 komt versie 3.0 beschikbaar.
  • Uiterlijk 1 juli 2022 hebben alle zorgaanbieders versie 3.0 geüpload bij Mediquest.
  • Tot 1 september 2022 vindt controle door Mediquest plaats.
  • Vanaf 1 september 2022 beschikt iedere zorgaanbieder over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut versie 3.0 voor de zorginkoop 2023.
  • Declaratie van zorg is mogelijk met een geldig versie 1.0 of 2.0 tot en met uiterlijk 31 december 2022.
  • Vanaf 1 januari 2023 vervalt de geldigheid van het Kwaliteitsstatuut versie 1.0 en versie 2.0.