Het LKS beschrijft de kwaliteitsnormen waaraan een zorgaanbieder moet voldoen om de zorg aan de individuele cliënt in de GGZ te bieden. Zorginstituut Nederland heeft het LKS GGZ op 15 december 2020 opgenomen in het Register op Zorginzicht.nl. Daarmee is dit statuut de landelijke norm voor de GGZ. Het is nu aan zorgaanbieders, -instellingen, -verzekeraars en cliëntenorganisaties om aan de slag te gaan met de implementatie.

Stuurgroep GGZ

Om partijen te ondersteunen bij de implementatie van het LKS GGZ hebben de koepelorganisaties een stuurgroep gevormd. Deze stuurgroep GGZ gaat de opdrachten en aanbevelingen uit het LKS uitvoeren. Het doel is om de invoering van het LKS voor te bereiden en uiteindelijk te realiseren.

De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse GGZ, P3NL, NVvP, LVvP, NHG, MIND, NVKG, V&VN, NVP, NIP, MeerGGZ, NAPA en VVGN.

Gerton Heyne is door de stuurgroep gevraagd als onafhankelijk voorzitter. In verschillende posities heeft Heyne bestuurlijke werkzaamheden verricht voor zorgorganisaties in de GGZ en de gehandicaptenzorg, brancheorganisaties (de Nederlandse GGZ, Revalidatie Nederland, ActiZ) en een beroepsorganisatie (V&VN).

Besluiten

In het overleg van 4 mei 2021 heeft de stuurgroep 2 belangrijke besluiten genomen:

  • Er is een expertgroep samengesteld die op korte termijn gaat adviseren over een nadere duiding van de categorieën van complexiteit van situaties, die zijn beschreven in het LKS. Ook kijkt de expertgroep hoe de categorieën zich verhouden tot de indeling van het Zorgprestatiemodel.
  • Daarnaast heeft de stuurgroep bij het Zorginstituut een verzoek ingediend om de geldigheid van invulformats te verlengen die horen bij het oude kwaliteitsstatuut (versies 1 en 2). Het voorstel is om het nieuwe invulformat (versie 3) vanaf oktober gereed te hebben. De huidige deadline van 1 januari 2022 wordt dan verschoven naar 1 juli 2022. Daardoor krijgen zorgaanbieders en zorginstellingen voldoende tijd om hun kwaliteitsstatuut aan te passen.

Nog vragen?

Heeft u als patiënt, zorgverlener of zorginstelling vragen over het LKS GGZ? U kunt ze stellen aan uw branche- of beroepsvereniging of aan cliëntenorganisatie MIND. Zo blijven zij op de hoogte wat speelt bij hun achterban en kunnen zij uw punten zo nodig inbrengen bij de stuurgroep GGZ.