Deze indicatoren horen bij het Kwaliteitskader wijkverpleging dat op 18-06-2018 in het Register is opgenomen. De partijen die bij de wijkverpleging zijn betrokken, hebben gezamenlijk gevraagd de nog te ontwikkelen onderdelen op de Meerjarenagenda (MJA) te plaatsen. Dit onderstreept het belang dat alle partijen hechten aan goede kwaliteitsinformatie. Het Zorginstituut heeft besloten om de meetinstrumenten en PREM (Patient Reported Experience Measures) op de Meerjarenagenda te plaatsen. Deze meetinstrumenten moeten voor 1 juli 2019 opgeleverd worden.

Toelichting

In het ‘Handboek voor zorgaanbieders van wijkverpleging 2019’ op de pagina 'Wijkverpleging indicatoren' staat de toelichting op de kwaliteitsindicatoren en de meetinstructies.
De indicatoren die bedoeld zijn voor transparantie kunt u vinden op de Transparantiekalender.
Bekijk eventueel de antwoorden op de veelgestelde vragen op de pagina Aanleveren kwaliteitsgegevens Wijkverpleging en met wie u voor welke vraag contact op kunt nemen.

Deadline verstreken

De deadline van 1 juli 2019 is door een onvoorziene omstandigheid verstreken. Alle partijen hebben daarentegen in gezamenlijkheid wel de NPS (een onderdeel van de PREM), als alternatief, tijdig aangeleverd voor opname in het Register. De NPS (bestaande uit twee onderdelen) is opgenomen in het Register van Het Zorginstituut en wordt voor verslagjaar 2019 uitgevraagd bij alle zorgaanbieders die vallen onder het kwaliteitskader wijkverpleging.

Medicatie en voedingsbegeleiding thuisOmdat het Zorginstituut van mening is dat partijen constructief en in gezamenlijkheid de PREM en meetinstrumenten door ontwikkelen, is de datum van de MJA voor de PREM en andere meetinstrumenten uiterste opleverdatum verschoven naar 1 april 2020. We kiezen ervoor om een deadline op de MJA te houden om er zeker van te zijn dat de meetinstrumenten in 2020 in het Register kunnen worden opgenomen. Alle zorgaanbieders kunnen de meting dan gaan doen.

Bron: Zorginstituut Nederland
Geactualiseerd op 09 september 2022