Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000165
Gerelateerd

Op 25 mei 2021 is de PREM Kindzorg in het Register opgenomen. In overleg met de Stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging hebben BINKZ en Stichting Kind en Ziekenhuis (K&Z) een vragenlijst samengesteld die overeenkomt met de PREM Wijkverpleging. Op deze manier kan de PREM ook door verpleegkundig kinderdagverblijven en kinderzorghuizen gebruikt worden.

In het handboek staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren

 • 1 Wordt de zorg door zoveel mogelijk dezelfde mensen geboden? INID023147

 • 3 Nemen de zorgverleners de wensen van jullie mee bij het bepalen van de zorg? (meedenken en meebeslissen) INID023148

 • 4 Past de zorg bij de manier waarop jullie je dagelijkse activiteitenplannen? INID023149

 • 5 Behandelen de zorgverleners jullie kind met juiste brede aandacht voor de hele situatie? (zorg en veiligheid) INID023150

 • 6 Voelen jullie je op je gemak bij de zorgverleners? INID023151

 • 7 Hebben jullie vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners? INID023152

 • 8 Houden de zorgverleners in de gaten hoe het met de gezondheid van jullie kind gaat? INID023153

 • 9 Kunnen jullie door de hulp van de zorgverleners beter om gaan met de ziekte of aandoening van jullie kind? INID023154

 • 9a Krijgen jullie informatie die jullie begrijpen? INID023155

 • 9b Vinden jullie dat er rekening wordt gehouden met de ontwikkelingsfase van jullie kind? INID023156

 • 9c Zijn de zorgverleners speciaal opgeleid voor het werken met kinderen? INID023157

 • 10 De NPS-score: “In welke mate zouden jullie deze zorgaanbieder aanbevelen bij andere gezinnen met een kind dezelfde aandoening of gezondheidsklacht?" INID023158

  Subindicatoren

Betrokken partijen

 • Branchevereniging Integrale Kindzorg (BINKZ) (penvoerder)
 • Actiz
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Stichting Kind en Ziekenhuis
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • ZorgthuisNL
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)