Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Gerelateerd

Omschrijving

Deze indicator ‘Ongeplande ziekenhuisbezoeken’ betreft een analyse op basis van declaratiegegevens door Vektis. De data hoeven niet door zorgaanbieders zelf aangeleverd te worden en worden niet gebruikt voor publieke informatie. Zorgaanbieders kunnen de uitkomsten gebruiken voor leren en verbeteren.

Alle betrokken partijen samen vormen de Stuurgroep Kwaliteitskader wijkverpleging. De ambitie van de Stuurgroep is om uitkomstindicatoren te ontwikkelen in verband met de doorontwikkeling van het Kwaliteitskader wijkverpleging.

Betrokken partijen

  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN) (penvoerder)
  • Actiz
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • ZorgthuisNL

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De Stuurgroep Kwaliteitskader wijkverpleging heeft tot de ontwikkeling van het meetinstrument besloten in het kader van de ontwikkelopdracht in het kwaliteitskader. De Raad van Bestuur van het Zorginstituut heeft het meetinstrument opgenomen in het Register.

De indicator ‘Ongeplande ziekenhuisbezoeken’ betreft een analyse op basis van declaratiegegevens door Vektis. De data hoeven niet door zorgaanbieders zelf aangeleverd te worden en worden niet gebruikt voor publieke informatie. De uitkomsten kunnen door zorgaanbieders gebruikt worden voor leren en verbeteren.

De indicator ‘Ongeplande ziekenhuisbezoeken voldoet aan de gestelde eisen uit het Toetsingskader:

  1. Alle relevante partijen waren betrokken bij het opstellen van de indicator.
  2. Alle partijen onderschrijven de indicator.
  3. Vektis heeft een werkwijze opgesteld hoe ze aan de juiste data komen. De werkwijze bevat de gegevens die normaal te vinden zijn in de werkinstructie voor aanbieders.

Daarnaast wordt gewerkt aan een handboek/werkinstructie, waarin staat beschreven hoe de aanbieders de data kunnen gebruiken. De opleverdatum hiervan staat op 1 februari 2021.