Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000055
Herzieningsdatum

Omschrijving

De bijgaande indicatorenverzameling (Inzicht in Revalidatie 2021) is in landelijk verband ontwikkeld door het Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap, Zorgverzekeraars Nederland, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en Revalidatie Nederland. Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ is betrokken bij de totstandkoming van deze indicatorenverzameling.

De indicatoren zijn zowel van toepassing op revalidatiecentra, als op revalidatie-afdelingen van ziekenhuizen, als op ZBC’s die medisch specialistische revalidatie bieden. Exclusiecriteria kunnen ertoe leiden dat bepaalde indicatoren door individuele revalidatie-instellingen niet hoeven te worden geregistreerd en ingevuld. Revalidatie-instellingen leveren de kwaliteitsindicatoren in elk geval aan op concernniveau. Indien gewenst kunnen de kwaliteitsindicatoren ook voor afzonderlijke locaties aangeleverd worden.

Voor alle indicatoren in deze indicatorenset bestaat de populatie uit:

 • Patiënten die een poliklinische en/of klinische medisch-specialistische revalidatiebehandeling gehad hebben. Dit kan zijn in een revalidatiecentrum, de revalidatieafdeling van het ziekenhuis of het zelfstandig behandelcentrum.
 • In geval van ziekenhuisrevalidatie heeft elke vraag uitsluitend betrekking op de patiënten van de afdeling revalidatie. Het gaat dus niet over patiënten op andere afdelingen van het ziekenhuis.
 • Consultaire revalidatie wordt geëxcludeerd.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2021

Indicatorenset Inzicht in Revalidatie verslagjaar 2021

PDF-document 4.413,02 KB

Indicatorgids 16-12-2020

Aanbiedingsformulier indicatorenset MSR verslagjaar 2021

PDF-document 235,06 KB

Aanbiedingsformulier 16-12-2020

Processchema gegevensaanlevering Zorginstituut Nederland 2021

PDF-document 80,56 KB

Procesbeschrijving 16-12-2020

Verslagjaar 2020

Indicatorenset Inzicht in Revalidatie verslagjaar 2020

PDF-document 494,89 KB

Indicatorgids 10-12-2019

Aanbiedingsformulier MSR Verslagjaar 2020

PDF-document 275,91 KB

Aanbiedingsformulier 10-12-2019

Processchema gegevensaanlevering Zorginstituut Nederland 2020

PDF-document 59,39 KB

Procesbeschrijving 10-12-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorenset MSR Inzicht in Revalidatie verslagjaar 2019

PDF-document 490,8 KB

Indicatorgids 04-10-2019

Processchema gegevensaanlevering Zorginstituut Nederland 2018

PDF-document 431,58 KB

Procesbeschrijving 05-06-2018

Verslagjaar 2018

Aanbiedingsbrief indicatorset MSR verslagjaar 2018

PDF-document 50,47 KB

Aanbiedingsformulier 05-06-2018

Aanbiedingsformulier MSR PI 2018

PDF-document 569,48 KB

Aanbiedingsformulier 05-06-2018

FIS-formulier MS Revalidatie

Excel-document 168,31 KB

Meetinstructie 05-06-2018

Indicatorset Inzicht in Revalidatie verslagjaar 2018 Zorginstituut

PDF-document 937,56 KB

Indicatorgids 05-06-2018

Processchema gegevensaanlevering Zorginstituut Nederland 2018

PDF-document 182,66 KB

Procesbeschrijving 05-06-2018

Verslagjaar 2017

Aanbiedingsformulier Indicatorset Inzicht in Revalidatie met toelichting verslagjaar 2017 (heraanbieding) (versie 4) (versie 7)

PDF-document 569,06 KB

Aanbiedingsformulier 05-03-2018

Indicatorset Inzicht in Revalidatie verslagjaar 2017

PDF-document 1.011,81 KB

Indicatorgids 01-02-2018

Aanbiedingsformulier Indicatorset Inzicht in Revalidatie met toelichting verslagjaar 2017 (heraanbieding) (versie 4)

PDF-document 569,07 KB

Aanbiedingsformulier 01-10-2017

FIS Revalidatie (versie 4)

PDF-document 366,05 KB

Meetinstructie 01-10-2017

Nieuwsbrief LDUR 24102017 (versie 4)

PDF-document 1.155,54 KB

Nieuwsbericht 01-10-2017

Processchema gegevensaanlevering Zorginstituut Nederland 2017 (versie 4)

PDF-document 182,66 KB

Procesbeschrijving 01-10-2017

Verslagjaar 2016

Aanbiedingsformulier MS Revalidatie verslagjaar 2016

PDF-document 563,42 KB

Aanbiedingsformulier 10-01-2017

Datatype indicatoren

PDF-document 131,15 KB

Samenvatting 30-09-2016

Gegevensaanlevering Zorginstituut

PDF-document 116,97 KB

Procesbeschrijving 30-09-2016

Indicatorset Inzicht in Revalidatie verslagjaar 2016

PDF-document 968,36 KB

Indicatorgids 30-09-2016

Verslagjaar 2015

Aanpassing Transparantiekalender op 15 juni 2016 (versie 2)

Word-document 23,92 KB

Publicatie 15-06-2016

Intentieverklaring Landelijke Databank Uitkomstmaten

PDF-document 3.001,94 KB

Publicatie 24-11-2015

Processchema Revalidatie

PDF-document 431,58 KB

Procesbeschrijving 02-11-2015

Indiening revalidatie MSR verslagjaar 2015

PDF-document 912,81 KB

Aanbiedingsformulier 26-10-2015

Inzicht in Revalidatie verslagjaar 2015

PDF-document 712,67 KB

Indicatorgids 26-10-2015

Verslagjaar 2014

Addendum Aanbiedingsformulier Indicatoren verslagjaar 2014

PDF-document 37,93 KB

Aanbiedingsformulier 01-12-2014

Aanbiedingsformulier Revalidatie verslagjaar 2014

PDF-document 256,74 KB

Aanbiedingsformulier 01-11-2014

Indicatorgids revalidatie verslagjaar 2014

PDF-document 675,74 KB

Indicatorgids 31-10-2014

Indicatoren

 • 1.1.1 Wordt patiëntervaring gemeten? INID000872

 • 1.1.2 Zo ja, met welke frequentie? INID000873

 • 1.1.3 Zo ja, welk systeem voor patiëntervaring wordt gebruikt? INID000874

 • 1.1.4 Indien patiëntervaring is gemeten, gaven de resultaten daarvan aanleiding tot verbeterpunten? INID000875

 • 1.1.5 Zo ja, heeft dit geleid tot verbeterbeleid? INID000876

 • 1.1 Welke vorm van informatieaanbod is binnen de instelling aanwezig? INID000877

  Subindicatoren
 • 1.1.6 Indien patiëntenervaring is gemeten, wat was dan het rapportcijfer van het eigen patiënttevrednheidsonderzoek of CQ-meting gespecificeerd naar het niveau van de afdeling revalidatie? INID005372

 • 3.1 Registreert uw instelling complicaties? INID000878

 • 3.1 Heeft u deelgenomen aan de meest recente landelijke branchebrede puntprevalentiemeting decubitus voor klinische patiënten? INID000880

 • 3.2 Is er een systematische bespreking van complicaties? INID000879

 • 3.4 Indien ja op vraag 3.1: Wat is de puntprevalentie? INID000881

 • 4.1 Beschikte de revalidatie-instelling/revalidatieafdeling van het ziekenhuis in het verslagjaar over een systeem voor het registreren van het vóórkomen van decubitus bij klinisch opgenomen dwarslaesiepatiënten? INID000882

 • 4.4 Indien ja op vraag 4.1: Wat is de decubitusincidentie? INID000883

 • 5.1 Beschikt de revalidatie-instelling/revalidatieafdeling van het ziekenhuis in het verslagjaar over een systeem voor het registreren van valincidenten? INID000884

 • 5.1.1 Heeft u geregistreerd of de in het verslagjaar uit klinische revalidatie ontslagen volwassen CVA-patiënten weer zelfstandig wonen? INID000896

 • 5.1.4 Indien ja op vraag 5.1.1: Wat is het percentage van de in het verslagjaar ontslagen volwassen klinische CVA-patiënten dat weer in een eigen, eventueel aangepaste, woonsituatie gaat functioneren? Berekend veld: Teller 5.1.2 / Noemer 5.1.3 = … % > Indien 5.1.2 of 5.1.3 niet gevuld is: Niet bekend INID000897

 • 5.1.5 Indien ja op vraag 5.1.1: Wat is de gemiddelde behandelinzet (gemiddeld aantal gewogen behandeluren) gedurende de hele klinische behandeling (ook indien die behandeling voor het verslagjaar startte) van deze klinisch behandelde volwassen CVA-patiënten (patiënten uit vraag 5.1.3)? INID000898

 • 5.2.1 Heeft u geregistreerd of de in het verslagjaar uit klinische revalidatie ontslagen volwassen patiënten met een lage dwarslaesie weer zelfstandig wonen? INID000899

 • 5.2.4 Indien ja op vraag 5.2.1: Wat is het percentage van de in het verslagjaar ontslagen volwassen klinische patiënten met een lage dwarslaesie dat weer in een eigen, eventueel aangepaste, woonsituatie gaat functioneren? < Berekend veld: Teller 5.2.2 / Noemer 5.2.3 = … % > Indien 5.2.2 of 5.2.3 niet gevuld is: Niet bekend INID000900

 • 5.2.5 Indien ja op vraag 5.2.1: Wat is de gemiddelde behandelinzet (gemiddeld aantal gewogen behandeluren) gedurende de hele behandeling (ook indien die behandeling voor het verslagjaar startte) van deze klinisch behandelde volwassen patiënten met een lage dwarslaesie? INID000901

 • 5.3.1 Heeft u geregistreerd of de in het verslagjaar uit klinische revalidatie ontslagen volwassen patiënten met een hoge dwarslaesie weer zelfstandig wonen? INID000902

 • 5.3.4 Indien ja op vraag 5.3.1: Wat is het percentage van de in het verslagjaar ontslagen volwassen klinische patiënten met een hoge dwarslaesie dat weer in een eigen, eventueel aangepaste, woonsituatie gaat functioneren? < Berekend veld: Teller 5.3.2 / Noemer 5.3.3 = … % > Indien 5.3.2 of 5.3.3 niet gevuld is: Niet bekend INID000903

 • 5.3.5 Indien ja op vraag 5.3.1: Wat is de gemiddelde behandelinzet (gemiddeld aantal gewogen behandeluren) gedurende de hele behandeling (ook indien die behandeling voor het verslagjaar startte) van deze klinisch behandelde volwassen patiënten met een hoge dwarslaesie? INID000904

 • 5.4 Indien ja op vraag 5.1: Wat is de valincidentie? INID000885

 • 5.4.1 Heeft u geregistreerd of de in het verslagjaar uit klinische revalidatie ontslagen volwassen patiënten met een traumatisch hersenletsel weer zelfstandig wonen? INID000905

 • 5.4.4 Indien ja op vraag 5.4.1: Wat is het percentage van de in het verslagjaar ontslagen volwassen klinische patiënten met traumatisch hersenletsel dat weer in een eigen, eventueel aangepaste, woonsituatie gaat functioneren? < Berekend veld: Teller 5.4.2 / Noemer 5.4.3 = … % > Indien 5.4.2 of 5.4.3 niet gevuld is: Niet bekend INID000906

 • 5.4.5 Indien ja op vraag 5.4.1: Wat is de gemiddelde behandelinzet (gemiddeld aantal gewogen behandeluren) gedurende de hele behandeling (ook indien die behandeling voor het verslagjaar startte) van deze klinisch behandelde volwassen patiënten met traumatisch hersenletsel? INID000907

 • 6.5.1 Heeft u de wachttijd voor een klinische revalidatiebehandeling in het verslagjaar geregistreerd? INID000912

 • 7.2.b Zo ja, wat was het percentage waarbij de PEDI-NL is afgenomen (Ambulantie) ? INID007456

 • 8.1 Maakte u in het verslagjaar bij uw resultaatmeting bij patiënten met een beenamputatie gebruik van de SIGAM/WAP? INID000888

 • 8.4 Indien ja op vraag 8.1: Wat was het percentage waarbij de SIGAM/WAP is afgenomen? INID000889

 • 9 Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten geven aan de revalidatie-instelling? INID005384

 • 9.1 Maakte u in het verslagjaar bij uw resultaatmeting bij kinderen (ontwikkelingsleeftijd van 6 maanden tot 7,5 jaar) gebruik van de PEDI-NL? (schaalscores Zelfverzorging en Ambulantie) INID000886

 • 9.4 Indien ja op vraag 9.1: Wat was het percentage waarbij de PEDI-NL is afgenomen voor Zelfverzorging? INID000887

 • 10 Welk percentage van de patiënten zou de revalidatie-instelling aanbevelen aan andere revalidatiepatiënten? INID005385

 • 10.1 Maakte u in het verslagjaar bij uw resultaatmeting bij patiënten met chronische pijn gebruik van de Pain Disability Index? INID000892

 • 10.2 Zo ja, wat was het percentage van de in 2015 ontslagen klinische CVA-patiënten waarbij de score voor Zelfstandigheid (optelsom van mobiliteit en zelfverzorging) op de USER tussen opname en ontslag minimaal 1 punt vooruit ging? INID000895

 • 10.4 Indien ja op vraag 10.1: Wat was het percentage waarbij de Pain Disability Index is afgenomen? INID000893

 • 11 Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten geven bij de vraag “Werd er rekening gehouden met uw privacy tijdens de verzorging en/of behandeling (denk aan toiletgebruik, wassen en omkleedruimtes bij therapie)?” INID005386

 • 11.1.1 Maakte u in het verslagjaar bij uw resultaatmeting bij klinische CVA-patiënten gebruik van de USER? INID000894

 • 12.1 Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten geven bij de vraag "Nam uw (revalidatie)arts u serieus?" INID005387

 • 12.2 Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten geven bij de vraag "Namen de medewerkers u serieus?" INID005388

 • 12.3 Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten geven bij de vraag "Was de (revalidatie)arts begrijpelijk in zijn/haar uitleg?" INID005389

 • 12.3.2 Zo ja, wat was het percentage van de patiënten dat in 2015 maximaal 4 weken hoefde te wachten op de start van een klinische revalidatiebehandeling? INID000913

 • 12.4 Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten geven bij de vraag "Waren de medewerkers begrijpelijk in hun uitleg?" INID005390

 • 13 Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten geven bij de vraag “Is het gebouw goed toegankelijk (denk aan: liften, drempels, bewegwijzering, verlichting, toiletinrichting, etc.)?” INID005391

 • 13.1.1 Heeft u de wachttijd voor het eerste polikliniekbezoek in het verslagjaar geregistreerd? INID000908

 • 13.1.4 Indien ja op vraag 13.1.1: Wat was het percentage van de patiënten dat in het verslagjaar maximaal 4 weken hoefde te wachten tussen het moment van definitief aanmelden voor een poliklinisch consult en het eerste polikliniekbezoek bij de revalidatiearts? INID000909

 • 13.1.a Over welke keurmerken beschikt uw instelling? Algemene keurmerken. INID005373

 • 13.1.a.1 Over welke keurmerken beschikt uw instelling? Algemene keurmerken. HACCP-certificaat voeding INID005395

 • 13.1.a.2 Over welke keurmerken beschikt uw instelling? Algemene keurmerken. Milieuthermometer zorg - brons INID005398

 • 13.1.a.3 Over welke keurmerken beschikt uw instelling? Algemene keurmerken. Milieuthermometer zorg - zilver INID005399

 • 13.1.a.4 Over welke keurmerken beschikt uw instelling? Algemene keurmerken. Milieuthermometer zorg - goud INID005400

 • 13.1.b Over welke keurmerken beschikt uw instelling? Keurmerken van patiëntenverenigingen. INID005374

 • 13.1.b.1 Over welke keurmerken beschikt uw instelling? Keurmerken van patiëntenverenigingen. Seniorvriendelijk ziekenhuis INID005401

 • 13.1.b.2 Over welke keurmerken beschikt uw instelling? Keurmerken van patiëntenverenigingen. Smiley voor kinderafdeling - brons INID005402

 • 13.1.b.3 Over welke keurmerken beschikt uw instelling? Keurmerken van patiëntenverenigingen. Smiley voor dagbehandeling kinderen - zilver INID005403

 • 13.1.b.4 Over welke keurmerken beschikt uw instelling? Keurmerken van patiëntenverenigingen. Smiley voor dagbehandeling kinderen - goud INID005404

 • 13.1.b.5 Over welke keurmerken beschikt uw instelling? Keurmerken van patiëntenverenigingen. Planetree label INID005405

 • 13.1.b.6 Over welke keurmerken beschikt uw instelling? Keurmerken van patiëntenverenigingen. Certificering sportgezondheidszorg INID005406

 • 13.1.b.7 Over welke keurmerken beschikt uw instelling? Keurmerken van patiëntenverenigingen. Gastvrijheidszorg met sterren - 1 ster INID005407

 • 13.1.b.8 Over welke keurmerken beschikt uw instelling? Keurmerken van patiëntenverenigingen. Gastvrijheidszorg met sterren - 2 sterren INID005408

 • 13.1.b.9 Over welke keurmerken beschikt uw instelling? Keurmerken van patiëntenverenigingen. Gastvrijheidszorg met sterren - 3 sterren INID005409

 • 13.1.b.10 Over welke keurmerken beschikt uw instelling? Keurmerken van patiëntenverenigingen. Gastvrijheidszorg met sterren - 4 sterren INID005410

 • 13.1.b.11 Over welke keurmerken beschikt uw instelling? Keurmerken van patiëntenverenigingen. Gastvrijheidszorg met sterren - 5 sterren INID005411

 • 13.1.c Over welke keurmerken beschikt uw instelling? Keurmerken van zorgverzekeraars. INID005375

 • 13.1.c.1 Over welke keurmerken beschikt uw instelling? Keurmerken van zorgverzekeraars. Achmea pluscertificaat Patiëntervaringen INID005412

 • 13.1.c.2 Over welke keurmerken beschikt uw instelling? Keurmerken van zorgverzekeraars. Achmea pluscertificaat Ouderenzorg INID005413

 • 13.2.1 Heeft u de wachttijd voor een poliklinische revalidatiebehandeling in het verslagjaar geregistreerd? INID000910

 • 13.2.4 Indien ja op vraag 13.2.1: Wat was het percentage van de patiënten dat in het verslagjaar maximaal 6 weken hoefde te wachten op de start van een poliklinische revalidatiebehandeling? INID000911

 • 13.4.1 Heeft u de wachttijd voor een klinische opname bij de diagnosegroep acuut CVA in het verslagjaar geregistreerd? INID000914

 • 13.4.4 Indien ja op vraag 13.4.1: Wat was het percentage van de patiënten met een acuut CVA dat in het verslagjaar binnen 2 weken na definitieve aanmelding door de revalidatiearts in het ziekenhuis door het revalidatiecentrum is overgenomen? INID000915

 • 14 Met welk percentage van de patiënten is gezamenlijk afspraken gemaakt over de te bereiken behandeldoelen? INID005392

 • 14.1 Welke partiëntengroepen zijn voor uw instelling van belang? INID000918

  Subindicatoren
 • 14.2 Voeren vertegenwoordigers van uw instelling systematisch overleg met vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties van deze doelgroepen? INID000919

 • 14.3 Zo ja, met welke van onderstaande patiëntenorganisaties? INID000920

  Subindicatoren
 • 15.1 Welk percentage van de patiënten werd tijdens zijn of haar behandeling door zijn/haar behandelaar gewezen op mogelijkheden tot lotgenotencontact / contact met medepatiënten, indien hier behoefte aan was? INID005393

 • 16 Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten geven bij de vraag "Heeft u het gevoel dat uw behandelteam goed op elkaar is ingespeeld?" INID005394

Betrokken partijen

 • Revalidatie Nederland (RN) (penvoerder)
 • Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR)
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Revalidatie Nederland dient de indicatorenset 2021 in namens de Werkgroep Indicatoren ontwikkeling en Meetinstrumentarium waarin patiënten (Landelijk steunpunt (mede)zeggenschap LSR), verzekeraars (Zorgverzekeraars Nederland) en zorgprofessionals en aanbieders (respectievelijk Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en Revalidatie Nederland) zijn vertegenwoordigd. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is ook betrokken bij de ontwikkeling en onderschrijft de aanbieding van de indicatorenset revalidatie.

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) is (als relevante partij voor ZBC's die poliklinische revalidatie aanbieden) op de hoogte van deze indicatorenset en heeft een eigen gegevensmakelaar om de aanlevering van deze indicatoren te organiseren. Er vindt jaarlijks afstemming over de indicatorenset plaats tussen ZKN en RN. ZKN is niet inhoudelijk betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze indicatorenset.

Werkinstructie

Er is een werkinstructie. In het aangeboden document 'Indicatorenverzameling Inzicht in Revalidatie 2021' wordt een toelichting op de indicatoren beschreven en er is een instructie hoe deze te meten (met verklaringen en definities).

Methodologische eigenschappen

Documentatie over de ontwikkeling van het instrument is niet beschikbaar. Het is de wens van partijen om de komende jaren toe te werken naar meer uitkomstindicatoren en minder proces- en structuurindicatoren in de indicatorenset. Om dat te stimuleren wordt door de Stichting Revalidatie Impact gewerkt aan de ontwikkeling en registratie van uitkomstmaten.

Procesbeschrijving

Er is een processchema bijgesloten. Het processchema en de indicatorengids samen geven voldoende informatie over hoe de gegevens aangeleverd dienen te worden.