Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000055
Herzieningsdatum

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over medisch-specialistische revalidatiezorg. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen, is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders (revalidatiecentra, revalidatie-afdelingen van ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra) die poliklinische en/of klinische medisch-specialistische revalidatiezorg leveren. De definities hiervan vindt u in de indicatorenset. Revalidatie-instellingen leveren de kwaliteitsindicatoren in elk geval aan op concernniveau. Indien gewenst kunnen de kwaliteitsindicatoren ook voor afzonderlijke locaties aangeleverd worden.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2024

Indicatorenset Inzicht in Revalidatie verslagjaar 2024

PDF-document 922.6 KB

Indicatorgids 19-12-2023

Aanbiedingsformulier indicatorenset MSR verslagjaar 2024

PDF-document 977.6 KB

Aanbiedingsformulier 19-12-2023

Verslagjaar 2023

Indicatorenset Inzicht in Revalidatie verslagjaar 2023

PDF-document 1010.2 KB

Indicatorgids 17-11-2022

Aanbiedingsformulier indicatorenset MSR verslagjaar 2023

PDF-document 272.1 KB

Aanbiedingsformulier 17-11-2022

Verslagjaar 2022

Indicatorenset Inzicht in Revalidatie verslagjaar 2022

PDF-document 824.6 KB

Indicatorgids 16-12-2021

Aanbiedingsformulier indicatorenset MSR verslagjaar 2022

PDF-document 276.9 KB

Aanbiedingsformulier 16-12-2021

Verslagjaar 2021

Indicatorenset Inzicht in Revalidatie verslagjaar 2021

PDF-document 4.0 MB

Indicatorgids 16-12-2020

Aanbiedingsformulier indicatorenset MSR verslagjaar 2021

PDF-document 235.1 KB

Aanbiedingsformulier 16-12-2020

Processchema gegevensaanlevering Zorginstituut Nederland 2021

PDF-document 80.6 KB

Procesbeschrijving 16-12-2020

Verslagjaar 2020

Indicatorenset Inzicht in Revalidatie verslagjaar 2020

PDF-document 494.9 KB

Indicatorgids 10-12-2019

Aanbiedingsformulier MSR Verslagjaar 2020

PDF-document 275.9 KB

Aanbiedingsformulier 10-12-2019

Processchema gegevensaanlevering Zorginstituut Nederland 2020

PDF-document 59.4 KB

Procesbeschrijving 10-12-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorenset MSR Inzicht in Revalidatie verslagjaar 2019

PDF-document 490.8 KB

Indicatorgids 04-10-2019

Processchema gegevensaanlevering Zorginstituut Nederland 2018

PDF-document 431.6 KB

Procesbeschrijving 05-06-2018

Indicatoren

 • 1.1 Welke vorm van informatieaanbod is binnen de instelling aanwezig? INID000877

  Subindicatoren
 • 2.1 Registreert uw instelling complicaties? INID009949

  Subindicatoren
 • 2.1.1 Is het percentage patiënten bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd bekend? INID009953

 • 2.1.1 Wordt er op 31 december van het verslagjaar in de instelling poliklinisch voorgeschreven met een elektronisch voorschrijfsysteem dat voorzien is van de vijf genoemde functionaliteiten (in de toelichting)? INID013285

 • 2.1.3 Zijn er op 31 december van het verslagjaar vastgestelde werkafspraken over het vragen naar allergieën en overgevoeligheden aan iedere patient bij behandeling in de instelling? INID013286

 • 2.1.6 Indien ja op vraag 2.1.5: In welke mate vindt in het verslagjaar (handmatige) doseringscontrole plaats tijdens de receptverwerking bij voorschriften voor kinderen jonger dan 12 jaar? INID013287

 • 2.2 Is er een systematische bespreking van complicaties? INID009950

  Subindicatoren
 • 2.2.3 Indien ja op vraag 2.2.1: Bij welke percentage patiënten is bij opname de medicatie geverifieerd? < Berekend veld: Teller 2.2.2 / Noemer 1.1 = … %> INID009954

 • 3.1 Heeft u deelgenomen aan de meest recente landelijke branchebrede puntprevalentiemeting decubitus voor klinische patiënten? INID000880

 • 3.1.1 Heeft u geregistreerd of de in het verslagjaar uit klinische revalidatie ontslagen volwassen CVA-patiënten weer zelfstandig wonen? INID000896

 • 3.1.4 Indien ja op vraag 3.1.1: Wat is het percentage van de in het verslagjaar ontslagen volwassen klinische CVA-patiënten dat weer in een eigen, eventueel aangepaste, woonsituatie gaat functioneren? Berekend veld: Teller 3.1.2 / Noemer 3.1.3 = … % > Indien 3.1.2 of 3.1.3 niet gevuld is: Niet bekend INID000897

 • 3.1.5 Indien ja op vraag 3.1.1: Wat is de gemiddelde behandelinzet (gemiddeld aantal gewogen behandeluren) gedurende de hele klinische behandeling (ook indien die behandeling voor het verslagjaar startte) van deze klinisch behandelde volwassen CVA-patiënten (patiënten uit vraag 3.1.3)? INID000898

 • 3.2.1 Heeft u geregistreerd of de in het verslagjaar uit klinische revalidatie ontslagen volwassen patiënten met een lage dwarslaesie weer zelfstandig wonen? INID000899

 • 3.2.4 Indien ja op vraag 3.2.1: Wat is het percentage van de in het verslagjaar ontslagen volwassen klinische patiënten met een lage dwarslaesie dat weer in een eigen, eventueel aangepaste, woonsituatie gaat functioneren? < Berekend veld: Teller 3.2.2 / Noemer 3.2.3 = … % > Indien 3.2.2 of 3.2.3 niet gevuld is: Niet bekend INID000900

 • 3.2.5 Indien ja op vraag 3.2.1: Wat is de gemiddelde behandelinzet (gemiddeld aantal gewogen behandeluren) gedurende de hele behandeling (ook indien die behandeling voor het verslagjaar startte) van deze klinisch behandelde volwassen patiënten met een lage dwarslaesie? INID000901

 • 3.3.1 Heeft u geregistreerd of de in het verslagjaar uit klinische revalidatie ontslagen volwassen patiënten met een hoge dwarslaesie weer zelfstandig wonen? INID000902

 • 3.3.4 Indien ja op vraag 3.3.1: Wat is het percentage van de in het verslagjaar ontslagen volwassen klinische patiënten met een hoge dwarslaesie dat weer in een eigen, eventueel aangepaste, woonsituatie gaat functioneren? < Berekend veld: Teller 3.3.2 / Noemer 3.3.3 = … % > Indien 3.3.2 of 3.3.3 niet gevuld is: Niet bekend INID000903

 • 3.3.5 Indien ja op vraag 3.3.1: Wat is de gemiddelde behandelinzet (gemiddeld aantal gewogen behandeluren) gedurende de hele behandeling (ook indien die behandeling voor het verslagjaar startte) van deze klinisch behandelde volwassen patiënten met een hoge dwarslaesie? INID000904

 • 3.4 Indien ja op vraag 3.1: Wat is de puntprevalentie? INID000881

 • 3.4.1 Heeft u geregistreerd of de in het verslagjaar uit klinische revalidatie ontslagen volwassen patiënten met een traumatisch hersenletsel weer zelfstandig wonen? INID000905

 • 3.4.4 Indien ja op vraag 3.4.1: Wat is het percentage van de in het verslagjaar ontslagen volwassen klinische patiënten met traumatisch hersenletsel dat weer in een eigen, eventueel aangepaste, woonsituatie gaat functioneren? < Berekend veld: Teller 3.4.2 / Noemer 3.4.3 = … % > Indien 3.4.2 of 3.4.3 niet gevuld is: Niet bekend INID000906

 • 3.4.5 Indien ja op vraag 3.4.1: Wat is de gemiddelde behandelinzet (gemiddeld aantal gewogen behandeluren) gedurende de hele behandeling (ook indien die behandeling voor het verslagjaar startte) van deze klinisch behandelde volwassen patiënten met traumatisch hersenletsel? INID000907

 • 3.6 Indien Ja bij vraag 3.1: Heeft de screening op ondervoeding geleid tot een beleid om de ondervoeding terug te dringen? INID013297

 • 4.1 Beschikte de revalidatie-instelling/revalidatieafdeling van het ziekenhuis in het verslagjaar over een systeem voor het registreren van het vóórkomen van decubitus bij klinisch opgenomen dwarslaesiepatiënten? INID000882

 • 4.1 Is er een revalidatieprotocol voor het peri-operatieve beleid rond een beenamputatie? INID013298

 • 4.2 Indien Ja bij vraag 4.1: Welk instrument gebruikt het revalidatie-instelling om de voedingstoestand te meten bij klinische patienten? INID013294

  Subindicatoren
 • 4.4 Indien ja op vraag 4.1: Wat is de decubitusincidentie? INID000883

 • 4.5.1 Heeft u de wachttijd voor een klinische revalidatiebehandeling in het verslagjaar geregistreerd? INID000912

 • 5.1 Beschikt de revalidatie-instelling/revalidatieafdeling van het ziekenhuis in het verslagjaar over een systeem voor het registreren van valincidenten? INID000884

 • 5.4 Indien ja op vraag 5.1: Wat is de valincidentie? INID000885

 • 6.1.1a Wordt er op 31 december van het verslagjaar in de instelling voorgeschreven met een elektronisch voorschrijfsysteem dat voorzien is van de vijf genoemde functionaliteiten (in de bijlage)? - Klinisch (exclusief IC) INID013284

 • 7.1 Meet de revalidatie-instelling de voedingstoestand van klinische patienten? INID013288

 • 7.2a Indien ja op vraag 7.1, op welk moment meet u de voedingstoestand van de patient? Nee INID013289

 • 7.2b Indien ja op vraag 7.1, op welk moment meet u de voedingstoestand van de patient? Ja, aan het begin van de opname INID013290

 • 7.2c Indien ja op vraag 7.1, op welk moment meet u de voedingstoestand van de patient? Ja, aan het eind van de opname INID013291

 • 7.2d Indien ja op vraag 7.1, op welk moment meet u de voedingstoestand van de patient? Ja, Tussentijds INID013292

 • 7.3 Indien u tussentijds de voedingstoestand meet, met welke frequentie doet u dat dan? INID013293

 • 7.9 Bij welk percentage van de patienten zou er sprake kunnen zijn van ondervoeding bij opname? INID013295

 • 7.10 Bij welk percentage van de patienten zou er sprake kunnen zijn van ondervoeding bij ontslag? INID013296

 • 8.3 Wat is het percentage medisch specialisten dat in de 24 maanden voorafgaande aan 31 december van het verslagjaar aan minimaal één gesprek heeft deelgenomen? < Berekend veld: Teller 8.1 / Noemer 8.2 = … % > Indien 8.1 of 8.2 niet gevuld is: Niet bekend INID009959

 • 9 Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten geven aan de revalidatie-instelling? INID005384

 • 9.1 Maakte u in het verslagjaar bij uw resultaatmeting bij kinderen (ontwikkelingsleeftijd van 6 maanden tot 7,5 jaar) gebruik van de PEDI-NL? (schaalscores Zelfverzorging en Ambulantie) INID000886

 • 9.4 Indien ja op vraag 9.1: Wat was het percentage waarbij de PEDI-NL is afgenomen voor Zelfverzorging? INID000887

 • 9.6 Indien ja op vraag 9.1: Wat was het percentage waarbij de PEDI-NL is afgenomen voor Ambulantie? INID009955

 • 10 Welk percentage van de patiënten zou de revalidatie-instelling aanbevelen aan andere revalidatiepatiënten? INID005385

 • 10.1 Maakte u in het verslagjaar bij uw resultaatmeting bij patiënten met chronische pijn gebruik van de Pain Disability Index? INID000892

 • 10.4 Indien ja op vraag 10.1: Wat was het percentage waarbij de Pain Disability Index is afgenomen? INID000893

 • 11 Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten geven bij de vraag “Werd er rekening gehouden met uw privacy tijdens de verzorging en/of behandeling (denk aan toiletgebruik, wassen en omkleedruimtes bij therapie)?” INID005386

 • 11.1.1 Maakte u in het verslagjaar bij uw resultaatmeting bij klinische CVA-patiënten gebruik van de USER? INID000894

 • 11.1.4 Indien ja op vraag 11.1.1: Wat was het percentage waarbij de USER is afgenomen? INID009956

 • 11.2.1 Maakt u in het verslagjaar bij uw resultaatmeting bij poliklinische CVA-patienten gebruik van de USER-Participatie? INID013299

 • 11.2.4 Indien ja op vraag 11.2.1: Wat was het percentage waarbij de USER-P is afgenomen? INID013300

 • 12.1 Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten geven bij de vraag "Nam uw (revalidatie)arts u serieus?" INID005387

 • 12.2 Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten geven bij de vraag "Namen de medewerkers u serieus?" INID005388

 • 12.3 Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten geven bij de vraag "Was de (revalidatie)arts begrijpelijk in zijn/haar uitleg?" INID005389

 • 12.4 Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten geven bij de vraag "Waren de medewerkers begrijpelijk in hun uitleg?" INID005390

 • 13 Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten geven bij de vraag “Is het gebouw goed toegankelijk (denk aan: liften, drempels, bewegwijzering, verlichting, toiletinrichting, etc.)?” INID005391

 • 13.1.1 Heeft u de wachttijd voor het eerste polikliniekbezoek in het verslagjaar geregistreerd? INID000908

 • 13.1.4 Indien ja op vraag 13.1.1: Wat was het percentage van de patiënten dat in het verslagjaar maximaal 4 weken hoefde te wachten tussen het moment van definitief aanmelden voor een poliklinisch consult en het eerste polikliniekbezoek bij de revalidatiearts? INID000909

 • 13.2.1 Heeft u de wachttijd voor een poliklinische revalidatiebehandeling in het verslagjaar geregistreerd? INID000910

 • 13.2.4 Indien ja op vraag 13.2.1: Wat was het percentage van de patiënten dat in het verslagjaar maximaal 6 weken hoefde te wachten op de start van een poliklinische revalidatiebehandeling? INID000911

 • 13.3.4 Indien ja op vraag 13.3.1: Wat was het percentage van de patiënten dat in het verslagjaar maximaal 7 weken hoefde te wachten op de start van een klinische revalidatiebehandeling? INID009957

 • 13.4.1 Heeft u de wachttijd voor een klinische opname bij de diagnosegroep acuut CVA in het verslagjaar geregistreerd? INID000914

 • 13.4.4 Indien ja op vraag 13.4.1: Wat was het percentage van de patiënten met een acuut CVA dat in het verslagjaar binnen 2 weken na definitieve aanmelding door de revalidatiearts in het ziekenhuis door het revalidatiecentrum is overgenomen? INID000915

 • 14 Met welk percentage van de patiënten is gezamenlijk afspraken gemaakt over de te bereiken behandeldoelen? INID005392

 • 14.1 Is in de instelling een IFMS systematiek, zoals beschreven in de Leidraad IFMS (2014) en te checken middels de in de Leidraad opgenomen checklists, in volle omvang ingevoerd? INID010721

 • 14.2 Zo nee: gaarne toelichting op welke aspecten het in de instelling gehanteerde systeem afwijkt van de eisen die in de Leidraad IFMS aan een IFMS systeem worden gesteld. INID010722

 • 14.3 Sinds welk kalenderjaar voldoet de in uw instelling gehanteerde systematiek aan bovengenoemde eisen? INID010723

 • 14.4 Indien uw systematiek (nog) niet voldoet, wanneer denkt u te voldoen aan de systematiek? INID010724

 • 14.5 Zijn er afspraken tussen de Raad van Bestuur en medisch specialisten over de manier waarop deelgenomen wordt aan IFMS in de eigen instelling? INID010725

 • 14.9 Heeft de revalidatie instelling of revalidatieafdeling van het ziekenhuis een regeling ingevoerd voor een mogelijk disfunctionerend medisch specialist? INID009961

 • 14.10 Wordt deze regeling disfunctioneren gebruikt, elke keer dat disfunctioneren van een medisch specialist wordt vermoed? INID009962

 • 15.1 Welk percentage van de patiënten werd tijdens zijn of haar behandeling door zijn/haar behandelaar gewezen op mogelijkheden tot lotgenotencontact / contact met medepatiënten, indien hier behoefte aan was? INID005393

 • 16 Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten geven bij de vraag "Heeft u het gevoel dat uw behandelteam goed op elkaar is ingespeeld?" INID005394

 • 21.2 Welk percentage van de patiënten wist waar hij/zij naar toe kon als hij/zij klachten had? INID009963

Betrokken partijen

 • Revalidatie Nederland (RN) (penvoerder)
 • Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR)
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Revalidatie Nederland (RN) dient de indicatorenset ‘Inzicht in Revalidatie 2022’ in namens de Werkgroep Indicatoren ontwikkeling en Meetinstrumentarium waarin patiënten (Landelijk steunpunt (mede)zeggenschap LSR), verzekeraars (Zorgverzekeraars Nederland) en zorgprofessionals en aanbieders (respectievelijk Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en RN) zijn vertegenwoordigd. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is ook betrokken bij de ontwikkeling en dient deze indicatorenset mee in.

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) is (als relevante partij voor ZBC's die poliklinische revalidatie aanbieden) op de hoogte van deze indicatorenset en heeft een eigen gegevensmakelaar om de aanlevering van deze indicatoren te organiseren. Er vindt jaarlijks afstemming over de indicatorenset plaats tussen ZKN en RN. ZKN is niet inhoudelijk betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze indicatorenset.

Werkinstructie

Er is een werkinstructie. In het aangeboden document 'Indicatorenverzameling Inzicht in Revalidatie 2022' wordt een toelichting op de indicatoren beschreven en er is een instructie hoe deze te meten (met verklaringen en definities).

Methodologische eigenschappen

Er is nog weinig aandacht geweest voor de validiteit en betrouwbaarheid van de indicatoren. Door partijen wordt in het project Stichting Revalidatie Impact gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe uitkomstindicatoren. Hierdoor zal de validiteit en betrouwbaarheid van de indicatoren steeds meer aandacht krijgen.

Procesbeschrijving

Er is een processchema bijgesloten. Het processchema en de indicatorengids samen geven voldoende informatie over hoe de gegevens aangeleverd moeten worden.