Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000055
Herzieningsdatum

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over medisch-specialistische revalidatiezorg. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen, is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders (revalidatiecentra, revalidatie-afdelingen van ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra) die poliklinische en/of klinische medisch-specialistische revalidatiezorg leveren. De definities hiervan vindt u in de indicatorenset. Revalidatie-instellingen leveren de kwaliteitsindicatoren in elk geval aan op concernniveau. Indien gewenst kunnen de kwaliteitsindicatoren ook voor afzonderlijke locaties aangeleverd worden.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2024

Indicatorenset Inzicht in Revalidatie verslagjaar 2024

PDF-document 922.6 KB

Indicatorgids 19-12-2023

Aanbiedingsformulier indicatorenset MSR verslagjaar 2024

PDF-document 977.6 KB

Aanbiedingsformulier 19-12-2023

Verslagjaar 2023

Indicatorenset Inzicht in Revalidatie verslagjaar 2023

PDF-document 1.1 MB

Indicatorgids 17-11-2022

Aanbiedingsformulier indicatorenset MSR verslagjaar 2023

PDF-document 272.1 KB

Aanbiedingsformulier 17-11-2022

Verslagjaar 2022

Indicatorenset Inzicht in Revalidatie verslagjaar 2022

PDF-document 928.4 KB

Indicatorgids 16-12-2021

Aanbiedingsformulier indicatorenset MSR verslagjaar 2022

PDF-document 276.9 KB

Aanbiedingsformulier 16-12-2021

Verslagjaar 2021

Indicatorenset Inzicht in Revalidatie verslagjaar 2021

PDF-document 4.0 MB

Indicatorgids 16-12-2020

Aanbiedingsformulier indicatorenset MSR verslagjaar 2021

PDF-document 235.1 KB

Aanbiedingsformulier 16-12-2020

Processchema gegevensaanlevering Zorginstituut Nederland 2021

PDF-document 80.6 KB

Procesbeschrijving 16-12-2020

Verslagjaar 2020

Indicatorenset Inzicht in Revalidatie verslagjaar 2020

PDF-document 494.9 KB

Indicatorgids 10-12-2019

Aanbiedingsformulier MSR Verslagjaar 2020

PDF-document 275.9 KB

Aanbiedingsformulier 10-12-2019

Processchema gegevensaanlevering Zorginstituut Nederland 2020

PDF-document 59.4 KB

Procesbeschrijving 10-12-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorenset MSR Inzicht in Revalidatie verslagjaar 2019

PDF-document 490.8 KB

Indicatorgids 04-10-2019

Processchema gegevensaanlevering Zorginstituut Nederland 2018

PDF-document 431.6 KB

Procesbeschrijving 05-06-2018

Indicatoren

 • 1.1 Hoeveel klinische opnamen had u in het verslagjaar? INID014247

 • 1.2 Voor hoeveel patiënten heeft u een poliklinische behandeling gestart in het verslagjaar? INID014248

 • 1.3 Hoeveel klinische patiënten heeft u ontslagen in het verslagjaar? INID014249

 • 2.1.1 Is het percentage patiënten bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd bekend? INID009953

 • 2.1.2 Indien Nee of N.V.T bij vraag 2.1.1: Toelichting bij 2.1.1 (verplichting indien Nee of N.v.t. op vraag 2.1.1) INID014264

 • 2.2.1 Is het percentage patiënten bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd bekend? INID014265

 • 2.2.2 Indien Nee of N.v.t. bij vraag 2.2.1: Toelichting bij 2.2.1 (verplichting indien Nee of N.v.t. op vraag 2.2.1) INID014268

 • 3.1.1 Heeft u geregistreerd of de in het verslagjaar uit klinische revalidatie ontslagen volwassen CVA-patiënten weer zelfstandig wonen? INID000896

 • 3.1.2 Indien Ja op vraag 3.1.1: Wat is het aantal uit klinische revalidatiebehandeling ontslagen volwassen CVApatiënten (van 1 januari tot en met 31 december) dat weer in een eigen, eventueel aangepast woonsituatie gaat functioneren? INID014273

 • 3.1.3 Indien Ja op vraag 3.1.1: Wat is het totaal aantal uit klinische revalidatiebehandeling ontslagen volwassen CVApatiënten van 1 januari tot en met 31 december? INID014274

 • 3.1.4 Indien ja op vraag 3.1.1: Wat is het percentage van de in het verslagjaar ontslagen volwassen klinische CVA-patiënten dat weer in een eigen, eventueel aangepaste, woonsituatie gaat functioneren? Berekend veld: Teller 3.1.2 / Noemer 3.1.3 = … % > Indien 3.1.2 of 3.1.3 niet gevuld is: Niet bekend INID000897

 • 3.1.5 Indien ja op vraag 3.1.1: Wat is de gemiddelde behandelinzet (gemiddeld aantal gewogen behandeluren) gedurende de hele klinische behandeling (ook indien die behandeling voor het verslagjaar startte) van deze klinisch behandelde volwassen CVA-patiënten (patiënten uit vraag 3.1.3)? INID000898

 • 3.1.6 Indien ja op vraag 3.1.1: Wat is de mediane behandelinzet (mediaan aantal gewogen behandeluren) gedurende de hele klinische behandeling (ook indien die behandeling voor het verslagjaar startte) van deze klinisch behandelde volwassen CVA-patiënten (patiënten uit vraag 3.1.3)? INID023346

 • 3.2.1 Heeft u geregistreerd of de in het verslagjaar uit klinische revalidatie ontslagen volwassen patiënten met een lage dwarslaesie weer zelfstandig wonen? INID000899

 • 3.2.2 Indien Ja op vraag 3.2.1: Wat is het aantal uit klinische revalidatiebehandeling ontslagen volwassen patiënten met een lage dwarslaesie (van 1 januari tot en met 31 december) dat weer in een eigen, eventueel aangepast woonsituatie gaat functioneren? INID014276

 • 3.2.3 Indien Ja op vraag 3.2.1: Wat is het totaal aantal uit klinische revalidatiebehandeling ontslagen volwassen patiënten met een lage dwarslaesie van 1 januari tot en met 31 december? INID014277

 • 3.2.4 Indien ja op vraag 3.2.1: Wat is het percentage van de in het verslagjaar ontslagen volwassen klinische patiënten met een lage dwarslaesie dat weer in een eigen, eventueel aangepaste, woonsituatie gaat functioneren? < Berekend veld: Teller 3.2.2 / Noemer 3.2.3 = … % > Indien 3.2.2 of 3.2.3 niet gevuld is: Niet bekend INID000900

 • 3.2.5 Indien ja op vraag 3.2.1: Wat is de gemiddelde behandelinzet (gemiddeld aantal gewogen behandeluren) gedurende de hele behandeling (ook indien die behandeling voor het verslagjaar startte) van deze klinisch behandelde volwassen patiënten met een lage dwarslaesie? INID000901

 • 3.2.6 Indien ja op vraag 3.2.1: Wat is de mediane behandelinzet (mediaan aantal gewogen behandeluren) gedurende de hele klinische behandeling (ook indien die behandeling voor het verslagjaar startte) van deze klinisch behandelde volwassen patiënten met een lage dwarslaesie (patiënten uit vraag 3.2.3)? INID023347

 • 3.3.1 Heeft u geregistreerd of de in het verslagjaar uit klinische revalidatie ontslagen volwassen patiënten met een hoge dwarslaesie weer zelfstandig wonen? INID000902

 • 3.3.2 Indien Ja op vraag 3.3.1: Wat is het aantal uit klinische revalidatiebehandeling ontslagen volwassen patiënten met een hoge dwarslaesie (van 1 januari tot en met 31 december) dat weer in een eigen, eventueel aangepaste woonsituatie gaat functioneren? INID014279

 • 3.3.3 Indien Ja op vraag 3.3.1: Wat is het totaal aantal uit klinische revalidatiebehandeling ontslagen volwassen patiënten met een hoge dwarslaesie van 1 januari tot en met 31 december? INID014280

 • 3.3.4 Indien ja op vraag 3.3.1: Wat is het percentage van de in het verslagjaar ontslagen volwassen klinische patiënten met een hoge dwarslaesie dat weer in een eigen, eventueel aangepaste, woonsituatie gaat functioneren? < Berekend veld: Teller 3.3.2 / Noemer 3.3.3 = … % > Indien 3.3.2 of 3.3.3 niet gevuld is: Niet bekend INID000903

 • 3.3.5 Indien ja op vraag 3.3.1: Wat is de gemiddelde behandelinzet (gemiddeld aantal gewogen behandeluren) gedurende de hele behandeling (ook indien die behandeling voor het verslagjaar startte) van deze klinisch behandelde volwassen patiënten met een hoge dwarslaesie? INID000904

 • 3.3.6 Indien ja op vraag 3.3.1: Wat is de mediane behandelinzet (mediaan aantal gewogen behandeluren) gedurende de hele klinische behandeling (ook indien die behandeling voor het verslagjaar startte) van deze klinisch behandelde volwassen patiënten met een hoge dwarslaesie (patiënten uit vraag 3.3.3)? INID023348

 • 3.4.1 Heeft u geregistreerd of de in het verslagjaar uit klinische revalidatie ontslagen volwassen patiënten met een traumatisch hersenletsel weer zelfstandig wonen? INID000905

 • 3.4.2 Indien Ja op vraag 3.4.1: Wat is het aantal uit klinische revalidatiebehandeling ontslagen volwassen patiënten met traumatisch hersenletsel (van 1 januari tot en met 31 december) dat weer in een eigen, eventueel aangepast woonsituatie gaat functioneren? INID014282

 • 3.4.3 Indien Ja op vraag 3.4.1: Wat is het totaal aantal uit klinische revalidatiebehandeling ontslagen volwassen patiënten met traumatisch hersenletsel van 1 januari tot en met 31 december INID014283

 • 3.4.4 Indien ja op vraag 3.4.1: Wat is het percentage van de in het verslagjaar ontslagen volwassen klinische patiënten met traumatisch hersenletsel dat weer in een eigen, eventueel aangepaste, woonsituatie gaat functioneren? < Berekend veld: Teller 3.4.2 / Noemer 3.4.3 = … % > Indien 3.4.2 of 3.4.3 niet gevuld is: Niet bekend INID000906

 • 3.4.5 Indien ja op vraag 3.4.1: Wat is de gemiddelde behandelinzet (gemiddeld aantal gewogen behandeluren) gedurende de hele behandeling (ook indien die behandeling voor het verslagjaar startte) van deze klinisch behandelde volwassen patiënten met traumatisch hersenletsel? INID000907

 • 3.4.6 Indien ja op vraag 3.4.1: Wat is de mediane behandelinzet (mediaan aantal gewogen behandeluren) gedurende de hele klinische behandeling (ook indien die behandeling voor het verslagjaar startte) van deze klinisch behandelde volwassen patiënten met traumatisch hersenletsel (patiënten uit vraag 3.4.3)? INID023349

 • 4.1.1 Heeft u de wachttijd voor het eerste polikliniekbezoek in het verslagjaar geregistreerd? (Exclusief patiënten met chronische pijn) INID014285

 • 4.1.2 Indien Ja op vraag 4.1.1: Wat is het aantal patiënten, met een andere diagnose dan chronische pijn, dat in de periode van 1 januari tot en met 31 december maximaal 4 weken hoefde te wachten tussen het moment van definitief aanmelden voor een poliklinisch consult en het eerste polikliniekbezoek bij de revalidatie arts? INID014286

 • 4.1.3 Indien Ja op vraag 4.1.1: Wat is het totaal aantal patiënten, met een andere diagnose dan chronische pijn, dat in de periode van 1 januari tot en met 31 december een eerste poliklinisch consult gehad heeft? INID014287

 • 4.1.4 Indien Ja op vraag 4.1.1: Wat was het percentage van de patiënten, met een andere diagnose dan chronische pijn, dat in het verslagjaar maximaal 4 weken hoefde te wachten tussen het moment van definitief aanmelden voor een poliklinisch consult en het eerste polikliniekbezoek bij de revalidatiearts? < Berekend veld: Teller 4.1.2 / Noemer 4.1.3 = … % > Indien 4.1.2 of 4.1.3 niet gevuld is: Niet bekend INID014288

 • 4.2.1 Heeft u de wachttijd voor het eerste polikliniekbezoek in het verslagjaar geregistreerd bij patiënten met chronische pijn? INID014289

 • 4.2.2 Indien Ja op vraag 4.2.1: Wat is het aantal patiënten met chronische pijn dat in de periode van 1 januari tot en met 31 december maximaal 4 weken hoefde te wachten tussen het moment van definitief aanmelden voor een poliklinisch consult en het eerste polikliniekbezoek bij de revalidatiearts? INID014290

 • 4.2.3 Indien Ja op vraag 4.2.1: Wat is het totaal aantal patiënten met chronische pijn dat in de periode van 1 januari tot en met 31 december een eerste poliklinisch consult gehad heeft? INID014291

 • 4.2.4 Indien Ja op vraag 4.2.1: Wat was het percentage van de patiënten met chronische pijn dat in het verslagjaar maximaal 4 weken hoefde te wachten tussen het moment van definitief aanmelden voor een poliklinisch consult en het eerste polikliniekbezoek bij de revalidatiearts? < Berekend veld: Teller 4.2.2 / Noemer 4.2.3 = … % > Indien 4.2.2 of 4.2.3 niet gevuld is: Niet bekend INID014292

 • 4.3.1 Heeft u de wachttijd voor een poliklinische revalidatiebehandeling in het verslagjaar geregistreerd? (Exclusief patiënten met chronische pijn) INID014293

 • 4.3.2 Indien Ja op vraag 4.3.1: Wat is het aantal patiënten, met een andere diagnose dan chronische pijn, dat in de periode van 1 januari tot en met 31 december maximaal 4 weken hoefde te wachten op de start van een poliklinische revalidatiebehandeling? INID014294

 • 4.3.3 Indien Ja op vraag 4.3.1: Wat is het totaal aantal patiënten, met een andere diagnose dan chronische pijn, dat in de periode van 1 januari tot en met 31 december is gestart met een poliklinische revalidatiebehandeling? INID014295

 • 4.3.4 Indien Ja op vraag 4.3.1: Wat was het percentage van de patiënten, met een andere diagnose dan chronische pijn, dat in het verslagjaar maximaal 6 weken hoefde te wachten op de start van een poliklinische revalidatiebehandeling? < Berekend veld: Teller 4.3.2 / Noemer 4.3.3 = … % > Indien 4.3.2 of 4.3.3 niet gevuld is: Niet bekend INID014296

 • 4.4.1 Heeft u de wachttijd voor een poliklinische revalidatiebehandeling bij patiënten met chronische pijn in het verslagjaar geregistreerd? INID014297

 • 4.4.2 Indien Ja op vraag 4.4.1: Wat is het aantal patiënten met chronische pijn dat in de periode van 1 januari tot en met 31 december maximaal 4 weken hoefde te wachten op de start van een poliklinische revalidatiebehandeling? INID014298

 • 4.4.3 Indien Ja op vraag 4.4.1: Wat is het totaal aantal patiënten met chronische pijn dat in de periode van 1 januari tot en met 31 december is gestart met een poliklinische revalidatiebehandeling? INID014299

 • 4.4.4 Indien Ja op vraag 4.4.1: Wat was het percentage van de patiënten met chronische pijn dat in het verslagjaar maximaal 6 weken hoefde te wachten op de start van een poliklinische revalidatiebehandeling? < Berekend veld: Teller 4.4.2 / Noemer 4.4.3 = … % > Indien 4.4.2 of 4.4.3 niet gevuld is: Niet bekend INID014300

 • 4.5.1 Heeft u de wachttijd voor een klinische revalidatiebehandeling in het verslagjaar geregistreerd? INID000912

 • 4.5.2 Indien Ja op vraag 4.5.1: Wat is het aantal patiënten dat in de periode van 1 januari tot en met 31 december maximaal 1 week hoefde te wachten op de start van een klinische revalidatiebehandeling? INID023259

 • 4.5.3 Indien Ja op vraag 4.5.1:Wat is het totaal aantal patiënten dat in de periode van 1 januari tot en met 31 december is gestart met een klinische revalidatiebehandeling? INID014302

 • 4.5.4 Indien Ja op vraag 4.5.1: Wat was het percentage van de patiënten dat in het verslagjaar maximaal 1 week hoefde te wachten op de start van een klinische revalidatiebehandeling? < Berekend veld: Teller 4.5.2 / Noemer 4.5.3 = … % > Indien 4.5.2 of 4.5.3 niet gevuld is: Niet bekend INID023260

 • 5.1 Behandelt u in uw instelling kinderen? INID023261

 • 5.2 Indien Ja bij vraag 5.1: Is het aantal kinderen dat bij opname werd gescreend op ondervoeding bekend? INID023262

 • 5.3 Indien Ja bij vraag 5.1: Welk screeningsinstrument om het risico op ondervoeding te bepalen wordt gebruikt bij kinderen? INID023263

 • 6 Het percentage van de patiënten dat dacht dat het dossier goed gelezen was. INID023278

  Subindicatoren
 • 7 Het percentage van de patiënten/ouders dat vertrouwen had in artsen (of andere behandelaren). INID023279

  Subindicatoren
 • 8 Het percentage van de patiënten/ouders dat vond dat artsen of andere behandelaren elkaar niet vaak tegenspraken. INID023280

  Subindicatoren
 • 9 Het percentage van de patiënten/ouders dat vond dat hij/zij zoveel als hij/zij wilde kon meebeslissen over de behandeling en/of het onderzoek. INID023281

  Subindicatoren
 • 10 Het percentage van de patiënten/ouders dat vond dat alles, of de meeste dingen, duidelijk uitgelegd zijn over wat de voordelen en nadelen van de behandeling en/of onderzoek zijn. INID023282

  Subindicatoren
 • 11 Het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten/ouders de revalidatie-instelling geven. INID023283

  Subindicatoren
 • 12 Het percentage van de ouders dat vond dat verteld is wat hij/zij kon doen als hij/zij zich zorgen maakte als het kind weer thuis was. INID023284

  Subindicatoren
 • 13 Het percentage van de ouders dat vond dat de arts/zorgverlener met zijn/haar kind omging op een manier die het kind goed kon begrijpen. INID023285

  Subindicatoren
 • 14 Het percentage van de patiënten/ouders dat de tijd op de wachtlijst niet veel te lang vond. INID023286

  Subindicatoren
 • 15.1 Volwassenen: Welk percentage van de patiënten had altijd vertrouwen in de verpleegkundigen? INID023313

 • 16.1 Volwassenen: Welk percentage van de patiënten vond dat verpleegkundigen altijd of meestal genoeg tijd hadden om te ondersteunen? INID023314

 • 17 Het percentage van de patiënten/ouders dat vond dat voldoende verteld is welke bijwerkingen hij/zij kon krijgen van de nieuwe medicijnen. INID023287

  Subindicatoren
 • 18.1 Volwassenen: Welke percentage van de patiënten vond dat hij/zij zoveel als hij/zij wilde mee kon praten over ontslag uit de kliniek? INID023318

 • 19 Het percentage van de patiënten/ouders dat vond dat er gesproken is over de nodige zorg na ontslag. INID023288

  Subindicatoren
 • 20 Het percentage van de patiënten/ouders dat vond dat er aan familie of naasten voldoende verteld is zodat zij thuis goed kunnen ondersteunen. INID023289

  Subindicatoren
 • 21.1 Volwassenen: Welk percentage van de patiënten vond dat voldoende verteld is over op welke problemen hij/zij moest letten na ontslag uit de kliniek? INID023325

 • 22 Het percentage van de patiënten/ouders dat vond dat mensen in de kliniek altijd met respect met hem/haar of zijn/haar kind omgingen. INID023290

  Subindicatoren
 • 23 Het percentage van de patiënten dat zich altijd veilig voelde/het percentage van de ouders dat het gevoel had dat zijn/haar kind zich altijd veilig voelde. INID023291

  Subindicatoren
 • 24 Het percentage van de ouders dat vond dat zorgverleners en waren als zijn/haar kind aandacht nodig had. INID023292

  Subindicatoren
 • 25 Het percentage van de ouders dat vond dat de mensen die voor zijn/haar kind zorgen goed luisterden. INID023293

  Subindicatoren
 • 26 Het percentage van de patiënten/ouders dat vond dat alle of de meesten mensen bij de balie vriendelijk waren. INID023294

  Subindicatoren
 • 27 Het percentage van de patiënten/ouders dat vond dat er voldoende verteld is was er met haar/haar of zijn/haar kind ging gebeuren. INID023295

  Subindicatoren
 • 28 Het percentage van de patiënten/ouders dat vond dat de antwoorden van arts of andere behandelaar goed te begrijpen waren. INID023296

  Subindicatoren
 • 29.1 Volwassenen: Welk percentage van de patiënten vond dat er genoeg tijd was om met de arts of andere behandelaar over zijn/haar ziekte of probleem te praten? INID023345

 • 30.1 Volwassenen: Welke percentage van de patiënten vond dat een familielid of naaste zoveel hij/zij wilde kon meedenken en meevragen over zijn/haar behandeling en/of onderzoek? INID023350

 • 31 Het percentage van de ouders dat vond dat er genoeg te doen was voor zijn/haar kind in de wachtruimte. INID023297

  Subindicatoren
 • 32 Het percentage van de ouders dat vond dat de andere behandelaren met zijn/haar kind omging op een manier die het kind goed kon begrijpen. INID023298

  Subindicatoren
 • 33 Het percentage van de ouders dat vertrouwen had in de andere behandelaren dan de arts. INID023299

  Subindicatoren

Betrokken partijen

 • Revalidatie Nederland (RN) (penvoerder)
 • Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR)
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Revalidatie Nederland (RN) dient de indicatorenset ‘Inzicht in Revalidatie 2022’ in namens de Werkgroep Indicatoren ontwikkeling en Meetinstrumentarium waarin patiënten (Landelijk steunpunt (mede)zeggenschap LSR), verzekeraars (Zorgverzekeraars Nederland) en zorgprofessionals en aanbieders (respectievelijk Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en RN) zijn vertegenwoordigd. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is ook betrokken bij de ontwikkeling en dient deze indicatorenset mee in.

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) is (als relevante partij voor ZBC's die poliklinische revalidatie aanbieden) op de hoogte van deze indicatorenset en heeft een eigen gegevensmakelaar om de aanlevering van deze indicatoren te organiseren. Er vindt jaarlijks afstemming over de indicatorenset plaats tussen ZKN en RN. ZKN is niet inhoudelijk betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze indicatorenset.

Werkinstructie

Er is een werkinstructie. In het aangeboden document 'Indicatorenverzameling Inzicht in Revalidatie 2022' wordt een toelichting op de indicatoren beschreven en er is een instructie hoe deze te meten (met verklaringen en definities).

Methodologische eigenschappen

Er is nog weinig aandacht geweest voor de validiteit en betrouwbaarheid van de indicatoren. Door partijen wordt in het project Stichting Revalidatie Impact gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe uitkomstindicatoren. Hierdoor zal de validiteit en betrouwbaarheid van de indicatoren steeds meer aandacht krijgen.

Procesbeschrijving

Er is een processchema bijgesloten. Het processchema en de indicatorengids samen geven voldoende informatie over hoe de gegevens aangeleverd moeten worden.