Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van een heupfractuur. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2020

Toetstabel Heupfractuur (DHFA) + getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 700,96 KB

Rapport 14-10-2019

Verslagjaar 2019

Toetstabel Heupfractuur (DHFA) + getoetste indicatorgids verslagjaar 2019

PDF-document 538,81 KB

Rapport 30-01-2019

Indicatorgids Heupfractuur (DHFA) verslagjaar 2019

PDF-document 538,81 KB

Indicatorgids 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Toetstabel Heupfractuur (DHFA) + getoetste indicatorgids verslagjaar 2018

PDF-document 73,56 KB

Rapport 26-10-2017

Indicatorgids Heupfractuur (DHFA) verslagjaar 2018

PDF-document 194,36 KB

Indicatorgids 16-10-2017

Verslagjaar 2017

Indicatorgids Heupfractuur (DHFA) verslagjaar 2017

PDF-document 455,02 KB

Indicatorgids 12-12-2017

Indicatorgids Heupfractuur (DHFA) verslagjaar 2017 (versie 3)

PDF-document 451,16 KB

Indicatorgids 16-10-2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 06-12-2016

Betrokken partijen

  • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
  • Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie
  • PatiĆ«ntenfederatie Nederland
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT), Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVVH), Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV), Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), FMS, NVZ, Patiƫntenfederatie Nederland, DICA en ZN waren aanwezig tijdens de DICA dagen in mei 2016. Tijdens deze indicatorendagen zijn de indicatoren (set bestaat uit 2 indicatoren) besproken en gewijzigd. Voor elke indicator is een conclusie getrokken.

De partijen hebben de indicatorengids bij ons ingediend. De partijen hebben ontwikkelrapporten en andere achtergrondinformatie niet bij ons ingediend. Wij zijn afhankelijk van de informatie die wij bij hen hebben kunnen opvragen (voornamelijk indicatorgidsen). De FMS is inhoudelijk niet akkoord met indiening voor deze set voor het Transparantiekalender.

Werkinstructie

Er is een werkinstructie waaruit blijkt hoe het meetinstrument moet worden gebruikt. Daarnaast wordt verwezen naar algemene DICA-methodologie over hoe DICA te werk gaat. De werkinstructie voldoet niet volledig aan de eisen van het Toetsingskader: de doelen van de indicatoren staan niet genoemd; er staat niet aangegeven of gebruik kan worden gemaakt van een informatiestandaard, ook ontbreekt in hoeverre de indicatoren gecorrigeerd moeten worden voor (welke) case-mix (variabelen).

Methodologische eigenschappen

In de indicatorengids is niet te achterhalen op basis van welke kwaliteitsgegevens een indicator tot stand is gekomen. Alleen wanneer dit per indicator inzichtelijk wordt gemaakt, kan de inhoudsvaliditeit bepaald worden. Verder wordt door DICA rond methodologie veel verwezen naar de algemene stukken over de door DICA gehanteerde methodologie om te komen tot indicator(waard)en. Deze gaan dus niet in op specifiek indicatorensets. Hierdoor is het lastig om de methodologische kwaliteit van specifieke indicatoren(sets) te achterhalen.

Procesbeschrijving

Er is een algemene procesbeschrijving voor indicatorensets die worden opgeleverd vanuit kwaliteitsregistraties. Indicatoren worden opgeleverd vanuit kwaliteitsregistratie DICA, of - indien een zorgaanbieder nog niet of niet volledig deelneemt aan deze registratie - via DHD (ziekenhuizen). Aandachtspunt is dat de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) jaarlijks nieuwe afspraken met een gegevensmakelaar maakt over gegevensverzameling, bewerking en doorlevering. Voor gegevensaanlevering over vj 2016 en vj 2017 is door ZKN nog geen gegevensmakelaar aangesteld. Het aanleveren van kwaliteitsgegevens aan het Zorginstituut loopt voor ziekenhuizen via DHD, de gegevensmakelaar.

Het Zorginstituut gaat ervan uit dat er geen grote wijzigingen plaatsvinden in het huidige proces. Indien dit wel het geval is dienen de branchepartijen dit tijdig aan te geven.