Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

Deze generieke module beschrijft de benodigde inhoud en organisatie van hulpverlening voor personen (alle leeftijdscategorieën) in een crisissituatie, over wie het vermoeden bestaat dat zij een acute psychische stoornis hebben (inclusief verslavingsproblematiek). De kenmerken van de persoon en zijn omgeving bepalen of sprake is van een crisis en wat de omvang van de crisis is. Als onderdeel van de generieke module Acute psychiatrie hebben ketenpartijen een GGz-triagewijzer ontwikkeld. Op basis van de kenmerken van de persoon en zijn omgeving bepaalt de ggz-triagist van de acuut psychiatrische hulpverlening aan de hand van de GGz-triagewijzer de urgentie en inzet van hulpverlening. GGz-triage is erop gericht dat in alle situaties passende hulp geleverd wordt.

Documenten

Generieke module Acute psychiatrie (GMAP)

PDF-document 1.906,07 KB

Kwaliteitsinstrument 14-06-2018

Bijlage 1 - Triagewijzer generieke module Acute psychiatrie (GMAP)

PDF-document 413,76 KB

Bijlage 04-04-2019

Bijlage 2 - Projectorganisatie generieke module Acute psychiatrie (GMAP)

PDF-document 196,57 KB

Bijlage 04-04-2019

Bijlage 3 - Leeswijzer generieke module Acute psychiatrie (GMAP)

PDF-document 124,51 KB

Bijlage 04-04-2019

Bijlage 4 - Overzicht factoren generieke module Acute psychiatrie (GMAP)

PDF-document 98,24 KB

Bijlage 04-04-2019

Bijlage 5 - Model plan crisisafspraken generieke module Acute psychiatrie (GMAP)

PDF-document 98,86 KB

Bijlage 04-04-2019

Bijlage 6 - Broset violence checklist generieke module Acute psychiatrie (GMAP)

PDF-document 88,83 KB

Bijlage 04-04-2019

Bijlage 7 - Triagechecklist eerste hulp generieke module Acute psychiatrie (GMAP)

PDF-document 52,43 KB

Bijlage 04-04-2019

Bijlage 8 - Informatie triage voorwacht generieke module Acute psychiatrie (GMAP)

PDF-document 58,53 KB

Bijlage 04-04-2019

Patiëntenversie Generieke module Acute psychiatrie (GMAP)

PDF-document 89 KB

Cliëntenversie 04-04-2019

Implementatieplan generieke module Acute Psychiatrie (GMAP)

PDF-document 305,53 KB

Implementatieplan 29-03-2017

Onderhoudsplan generieke module Acute Psychiatrie (GMAP)

PDF-document 474,03 KB

Onderhoudsplan 29-03-2017

Aanbiedingsformulier generieke module Acute psychiatrie (GMAP)

PDF-document 296,12 KB

Aanbiedingsformulier 04-04-2019

Betrokken partijen

 • Akwa GGZ (penvoerder)
 • Ambulancezorg Nederland (AZN)
 • Federatie Opvang
 • InEen
 • Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ)
 • Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ)
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Politie
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Ruim 70 partijen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), waaronder GGZ Nederland, Stichting MIND en Zorgverzekeraars Nederland ontwikkelen onder begeleiding van Akwa GGZ 45 kwaliteitsstandaarden. Het overgrote deel van de standaarden is aangeboden, getoetst en middels een besluit van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut opgenomen in het register. De komende periode begeleid Akwa GGZ partijen met de implementatie en doorontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden, waaronder het ontwikkelen van meetinstrumenten.