Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000027

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van coeliakie. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren. 

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Indicatoren 2020

Partijen hebben besloten om de klantpreferente indicatoren vanaf 2020 niet meer aan te leveren bij het Zorginstituut, maar bij Patiëntenfederatie Nederland voor publicatie op de website ZorgkaartNederland. Daarmee worden voor verslagjaar 2020 de hele indicatorsets hoofdpijn, coeliakie, IBD en dementie niet meer bij het Zorginstituut aangeleverd. Voor veel andere sets zullen minder indicatoren aangeleverd worden.

De indicatoren voor Coeliakie zijn komen te vervallen vanaf verslagjaar 2020.

Documenten

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Coeliakie verslagjaar2019

Word-document 63,33 KB

Indicatorgids 04-12-2018

Toetstabel coeliakie + getoetste indicatorgids coeliakie verslagaar 2019

PDF-document 99,73 KB

Rapport 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Coeliakie verslagjaar 2018

PDF-document 67,33 KB

Indicatorgids 30-10-2017

Verslagjaar 2017

Processchema aanlevering 2017

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 05-12-2016

Indicatorgids Coeliakie verslagjaar 2017

Word-document 58,49 KB

Indicatorgids 02-11-2016

Verslagjaar 2016

Indicatorgids Coeliakie verslagjaar 2016

Word-document 58,11 KB

Indicatorgids 01-06-2016

Processchema aanlevering 2016

PDF-document 596,82 KB

Procesbeschrijving 06-12-2015

Verslagjaar 2015

Processchema criterium 5 zonder kwaliteitsregistraties

PDF-document 441,02 KB

Procesbeschrijving 01-10-2015

Indicatorgids Coeliakie verslagjaar 2015

Word-document 59,31 KB

Indicatorgids 01-11-2014

Verslagjaar 2014

Indicatorgids Coeliakie verslagjaar 2014

Word-document 57,89 KB

Indicatorgids 29-10-2014

Aanbiedingsformulier Coeliakie verslagjaar 2014

PDF-document 258,08 KB

Aanbiedingsformulier 01-11-2014

Indicatoren

 • 1a Binnen welke termijn wordt er op uw ziekenhuislocatie bij verdenking van Coeliakie gestart met een dunne darm scopie/biopsie bij een patiënt? INID000402

 • 1b Binnen welke termijn worden op uw ziekenhuislocatie de uitslagen van een dunne darm scopie/biopsie bekend gemaakt aan de patient? INID000403

 • 2a Worden volwassen patiënten met Coeliakie door uw ziekenhuislocatie standaard doorverwezen naar een diëtist? INID000404

 • 2b Worden kinderen met Coeliakie door uw ziekenhuislocatie standaard doorverwezen naar een diëtist? INID000405

 • 3a Met welke minimale frequentie (in het eerste jaar) vinden er voor patiënten met nieuw gediagnosticeerde Coeliakie controleafspraken plaats? INID000406

  Subindicatoren
 • 3b1 Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen? INID000407

 • 3b2 Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen? INID000408

 • 4 Welke methode van sedatie wordt in eerste instantie gekozen voor een scopie van de dunne darm bij patiënten met Coeliakie? INID000409

  Subindicatoren
 • 5 Wie is na het stellen van de diagnose de hoofdbehandelaar van patiënten met coeliakie op de ziekenhuislocatie? INID000401

  Subindicatoren
 • 5a Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het openbare restaurant? INID000410

  Subindicatoren
 • 5c Is de centrale keuken van uw ziekenhuislocatie ingericht op het bereiden van glutenvrije maaltijden? INID000412

 • 6a Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts? INID000413

  Subindicatoren
 • 6b Wordt bij een afspraak via internet altijd gevraagd of de patiënt voorkeur heeft voor een bepaalde arts? INID000414

 • 7b Hoe wordt geregistreerd dat een patiënt een glutenvrij dieet nodig heeft? INID000411

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De betrokken partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) werken doorlopend samen in werkgroepen om jaarlijks de indicatorsets te verbeteren en vernieuwen. In de ‘Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparantie kwaliteitsinformatie in de MSZ’ staan uitgebreide procesafspraken.

Het proces is vormgegeven als een verbetercyclus, met daarin een registratietoets en een autorisatieronde. Ook wordt gekeken of alle relevante partijen zijn betrokken. Het eindresultaat is een indicatorset, met bij elke indicator een advies voor aanlevering: niet, vrijwillig of verplicht openbaar maken.

In aansluiting op de toetsing door partijen zelf, heeft het Zorginstituut een light toets ontwikkeld. Dit om te beoordelen of de indicatoren ook aan het Toetsingskader van het Zorginstituut voldoen. Als dat zo is, kunnen de indicatoren in het Register en op de Transparantiekalender geplaatst worden. Met de light toets gaat het Zorginstituut vooral na, of bij de partijen consensus bestaat over de indicatorset, als geheel én per afzonderlijke indicator. De resultaten van de light toets leggen we per indicatorset vast in een zogeheten toetstabel. Daarin noteren we ook de argumenten van partijen, als er geen consensus is. De gevulde tabellen vormen de basis voor onze light toets. Als partijen geen consensus bereiken, vragen zij het Zorginstituut om partijen te adviseren over het wel of niet verplicht, of vrijwillig transparant maken van indicatoren. Uiteindelijk bepalen de partijen via hun Bestuurlijk Overleg Transparantie welke indicatorsets zij bij het Zorginstituut indienen. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vast, of de indicatorset voldoet aan het Toetsingskader. Zo ja, dan wordt de set opgenomen in het Register en komen de verplichte indicatoren op de Transparantiekalender.

Werkinstructie

Bij elke indicatorset hoort een indicatorgids. Deze beschrijft voor iedere indicator afzonderlijk de definitie, meetinstructie, meetperiode, bron, relevantie et cetera. Voor de MSZ bestaat een indicatorgids-sjabloon. Hiermee kunnen werkgroepen makkelijker eenduidige indicatorgidsen opstellen, met daarin alle relevante informatie.

Methodologische eigenschappen

De huidige MSZ-werkgroepen kijken vooral naar de betrouwbaarheid, registreerbaarheid en bruikbaarheid van indicatoren. Dit proces is vastgelegd in de ‘Samenwerkingsafspraken MSZ’. Niet alle werkgroepen doen even uitgebreid methodologisch onderzoek naar de indicatoren. Als dit wel gebeurd, wordt slechts een deel van de resultaten openbaar gemaakt.

Procesbeschrijving

Betrokken partijen in de MSZ hebben samen met bestaande registraties (bijv. DICA en LROI) en gegevensmakelaars (bijv. Desan en DHD) langdurige procesafspraken gemaakt over het verzamelen, bewerken en doorleveren van gegevens. De praktijk toont aan dat dit goed loopt. We merken dat alle partijen elkaar weten te vinden bij eventuele hindernissen in het proces. Het Zorginstituut gaat ervan uit, dat er in het huidige proces geen grote wijzigingen plaatsvinden. Als dit wel het geval is, moeten de branchepartijen dit tijdig aangeven.