Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Hulpmiddelen continentie

incontinentie, extramuraal

Urogenitaal stelsel-Urinesysteem, Ouderenzorg

Kwaliteitsstandaard opgenomen in het Register

Opgenomen in het Register:
 
Omschrijving
De Module Continentie Hulpmiddelen valt onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg.
In het kwaliteitskader wordt in generieke termen beschreven wat de uitgangspunten zijn voor (alle) goede hulpmiddelenzorg. Het gaat hierbij om alle hulpmiddelen die vallen onder de Regeling Zorgverzekering. 

Het kwaliteitskader is een kapstok op basis waarvan specifieke op een aandoening of type hulpmiddel gerichte Kwaliteitsstandaarden worden ontwikkeld. De Module Continentie Hulpmiddelen is zo'n Kwaliteitsstandaard.

De Module Continentie Hulpmiddelen richt zich op cliënten die gebruik (gaan) maken van continentiehulpmiddelen (opgedeeld in drie groepen: zelfzorg, eerste lijn en tweede lijn). Het gaat daarbij om mensen die last hebben van urine of fecale continentieproblemen, neurologische aandoeningen en om (fragiele) ouderen, cognitief 'kwetsbare' cliënten en cliënten die terminaal zijn.
De module geeft een beschrijving van het proces van hulpmiddelenzorg zoals dat er in 2018 uit moet zien. Bij de beschrijving wordt gebruik gemaakt van de Basisrichtlijn voor Functiegerichte Aanspraak hulpmiddelen (RiFA). Apart voor de 1e en de 2e lijn worden de activiteiten van de professionals beschreven en de stappen waarbij ze betrokken zijn.

Voor algemene informatie en voor een uitleg van relevante begrippen wordt verwezen naar het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg.
Documenten bij kwaliteitsstandaard Publ. datum Type Grootte
ABForm_KS_Module Continentie Hulpmiddelen.pdf 01-08-17 Aanbiedingsformulier 477,96 KB
Module Continentie Hulpmiddelen.pdf 28-06-17 Zorgmodule 1,8 MB
 
 
 
 

Kwaliteitsstandaarden

 
 
Algemene informatie
Status
Verwachte publicatie
Publicatiedatum
Wordt er doorontwikkeld
Verwachte publicatie
Contactpersoon
DON
 
Omschrijving

Een revisie van de module staat gepland op 1 juli 2022

 
Documenten bij kwaliteitsstandaard Publ. datum Type Grootte
Module Continentie Hulpmiddelen september 2018.pdf 03-10-18 Zorgmodule 1,3 MB
 
 
 
 
 

Meetinstrumenten

 
 
Algemene informatie
Status
Verwachte publicatie
Publicatiedatum
Wordt er doorontwikkeld
Verwachte publicatie
Contactpersoon
DON
 
Omschrijving

De oplevering van een meetinstrumenten voor deze module staat gepland eind 2018.

 
 
 
 
 
 
 
SNOMED CT:

129020001 Bowel and bladder control
Maintaining continence Maintaining continence (function) Maintaining continence (observable entity) Maintaining continence, function (observable entity)
360030002 Application of device
Application of device (procedure)

Beoordeling kwaliteitsstandaard op 31 juli 2017 door Zorginstituut Nederland


 Betrokken partijen

 Beschrijving zorg & organisatie

 Volledigheid kwaliteitsstandaard


 Bekijk uitgebreide beoordeling

Actueel

Betrokken partijen

Actiz
Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON)
Federatie van technologie branches (FHI)
IncoClub
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport (VWS)
Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC)
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Stomavereniging
Unie Katholieke Bond van Ouderen (Unie KBO)
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Zorginstituut Nederland (ZIN)
Patiëntenfederatie Nederland
Bekkenbodem4All
Nederlandse federatie van producenten
importeurs en handelaren van medische hulpmiddelen (Nefemed)

Paginabeheerders

Jacqueline Solleveld Olthof (Zorginstituut Nederland)
Jeffrey Zoet (Vilans)
Margo Weerts (Verbinden & Vernieuwen)
Zahra Ettoghri (Zorginstituut Nederland)

Zie ook

Patiënteninformatie op KiesBeter

Betrouwbare publieksinformatie en links voor patiënten en naasten. Het kwaliteitsproduct in het Register vormt de basis.

Ga naar Kiesbeter.nl

Proclaimer

Zorginstituut Nederland is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze actueel en juist te houden. Zorginstituut Nederland is echter niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud die door derden is aangeleverd voor de Kwaliteitsbibliotheek respectievelijk het Register.

Lees meer
Ik wil mijn kwaliteitsproduct(gaan) publiceren of bewerken

Mijn kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden kunnen bijdragen aan kwaliteitsverbetering van zorg.

Zorginzicht.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren - Lees meer over cookies