​Bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden wordt in sommige gevallen een aparte standaard of een addendum ontwikkeld voor de zorg aan kinderen, b.v bij astma en obesitas. Hierin wordt de zorg aan kinderen beschreven. Bij veel kwaliteitsstandaarden is specifieke aandacht voor de problematiek van het kind niet meegenomen. Het ontbreekt ontwikkelaars van kwaliteitsstandaarden aan criteria en een tool om alert te zijn op het specifieke perspectief van kinderen en de integratie hiervan gedurende de ontwikkeling.

Een medische kwaliteitsstandaard zonder specifieke aandacht voor kinderen is geen kwaliteitsstandaard. Kinderen zijn geen kleine volwassenen en hebben net zo goed recht op evidence based zorg. Daarom moet bij elke ontwikkeling of herziening van een richtlijn/kwaliteitsstandaard geïnventariseerd worden of er specifieke aandacht voor kinderen nodig is. Dit model biedt daar een concreet handvat voor. Daarnaast is het belangrijk dat bij de inbreng van het patiënt perspectief in de kwaliteitsstandaard, wat een van de voorwaarden is voor opname van de kwaliteitsstandaard in het Register van het Kwaliteitsinstituut, het kind perspectief specifiek wordt vertegenwoordigd. Kinderen hebben immers vaak hele andere wensen, behoeften en ervaringen met betrekking tot de zorg dan volwassenen.