Bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden wordt in sommige gevallen een aparte standaard of een addendum ontwikkeld voor de zorg aan een specifieke doelgroep (denk hierbij aan ouderen, mensen met een verstandelijke beperking etcetera). Hierin wordt de zorg aan een specifieke doelgroep beschreven. Bij veel kwaliteitsstandaarden is specifieke aandacht voor de problematiek van een specifieke doelgroep niet meegenomen. Het ontbreekt ontwikkelaars van kwaliteitsstandaarden aan criteria en een tool om alert te zijn op het specifieke perspectief van die doelgroep en de integratie hiervan gedurende de ontwikkeling. Een medische kwaliteitsstandaard zonder specifieke aandacht voor de doelgroep is geen kwaliteitsstandaard. Iedereen heeft recht op evidence based zorg. Daarom moet bij elke ontwikkeling of herziening van een richtlijn/kwaliteitsstandaard geïnventariseerd worden of er specifieke aandacht voor een bepaalde doelgroep nodig is. Dit model biedt daar een concreet handvat voor.