Doelmatige zorg is het leveren van goede zorg op het juiste moment aan de juiste cliënt, rekening houdend met toekomstbestendigheid van de zorg: het behouden, verbeteren en in balans houden van kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg voor deze en toekomstige generaties. Zorg moet daarvoor zo veel mogelijk waarde toevoegen aan de individuele en populatiegezondheid: effectief en kosteneffectief zijn met zo min mogelijk negatieve sociale en milieu-impact.

In deze handreiking biedt het Zorginstituut makers van kwaliteitsstandaarden (zorgstandaarden, richtlijnen, modules, etc.) handvatten om in het zorgproces op zoek te gaan naar verbeteringen om doelmatigheid en duurzaamheid van de zorg te vergroten. Het doel is om in de kwaliteitscyclus financieel-economische, sociale en milieu-impact mee te wegen in de zoektocht naar voorkeursopties en verbeteringen.

De handreiking geeft een overzicht van richtingen van kwaliteitsverbetering die bijdragen aan meer doelmatigheid en duurzaamheid. Ook beschrijft de handreiking hoe deze richtingen zo goed mogelijk kunnen worden behandeld in de fasen van ontwikkeling van kwaliteitsstandaard, inclusief methoden voor het kwantificeren van de impact. Exact de impact kwantificeren zal niet altijd mogelijk zijn, maar hoe groter de negatieve impact, hoe minder waarde wordt gecreëerd.

Bij de handreiking hoort ook een overzicht van casussen.