Doelmatige zorg is het leveren van goede zorg op het juiste moment aan de juiste cliënt, rekening houdend met toekomstbestendigheid van de zorg: het behouden, verbeteren en in balans houden van kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg voor deze en toekomstige generaties. Zorg moet daarvoor zo veel mogelijk waarde toevoegen aan de individuele en populatiegezondheid: effectief en kosteneffectief zijn met zo min mogelijk negatieve sociale en milieu-impact.

De handreiking geeft een overzicht van richtingen van kwaliteitsverbetering die bijdragen aan meer doelmatigheid en duurzaamheid. Ook beschrijft de handreiking hoe deze richtingen zo goed mogelijk kunnen worden behandeld in de fasen van ontwikkeling van kwaliteitsstandaard, inclusief methoden voor het kwantificeren van de impact. Exact de impact kwantificeren zal niet altijd mogelijk zijn, maar hoe groter de negatieve impact, hoe minder waarde wordt gecreëerd.

In de handreiking staat ook een overzicht van bronnen en goede voorbeelden.

De handreiking wordt de komende jaren doorontwikkeld. Heeft u suggesties of goede voorbeelden die kunnen worden toegevoegd? Laat het ons weten via het contactformulier.