Met inzicht in de financiële consequenties van aanbevelingen kunnen maatschappelijk verantwoorde keuzes gemaakt worden over de besteding van beschikbare middelen in de zorg. Deze tool biedt ondersteuning bij het beoordelen of aanvullende analyses nodig zijn en welke expertise hiervoor nodig is.