Instrument voor beoordeling van richtlijnen

Klinische richtlijnen (‘richtlijnen’) zijn ‘systematisch ontwikkelde aanbevelingen om zorgverleners en patiënten te helpen bij beslissingen over passende zorg in specifieke situaties’. Daarnaast kunnen richtlijnen een belangrijke rol spelen in het gezondheidszorgbeleid. De laatste jaren worden er ook richtlijnen ontwikkeld op gebied van gezondheidsbevordering, screening en preventie, waardoor zij alle sectoren in de zorg bestrijken.
De potentiële voordelen van richtlijnen hangen samen met de kwaliteit van de richtlijn. Voor een succesvolle implementatie van de aanbevelingen moeten richtlijnen zorgvuldig worden ontwikkeld. De kwaliteit van richtlijnen varieert enorm en sommige kunnen de toets der kritiek niet doorstaan.

Het doel van AGREE II is om een kader te bieden voor:

  1. het beoordelen van de kwaliteit van richtlijnen;
  2. het ontwikkelen van richtlijnen;
  3. het opnemen van noodzakelijke informatie in richtlijnen.

AGREE II vervangt het oorspronkelijke instrument en kan worden gebruikt als onderdeel van het kwaliteitsbeleid met als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren.