De checklist is opgebouwd uit vijf domeinen. Elk domein vertegenwoordigt een bron van mogelijke implementatieproblemen. De checklist is aanvullend op het AGREE-instrument. Overlap met AGREE is te verklaren doordat bepaalde kenmerken van een goede kwaliteitsstandaard ook bijdragen aan de implementatie ervan.