De checklist is opgebouwd uit vijf domeinen. Elk domein vertegenwoordigt een bron van mogelijke implementatieproblemen. De checklist is aanvullend op het AGREE-instrument. Overlap met AGREE is te verklaren doordat bepaalde kenmerken van een goede kwaliteitsstandaard ook bijdragen aan de implementatie ervan.

Downloads

Implementatiechecklist versie 8.0

application/zip 29,17 KB

Ontwikkeltool 16-06-2015

Toelichting bij implementatiechecklist 8.0

PDF-document 54,7 KB

Ontwikkeltool