Kern

In deze stap wordt de geselecteerde PROM getest in de praktijk om te evalueren of hij daadwerkelijk geschikt is voor het doel, de doelgroep en de setting.

< vorige stap | volgende stap >

Omschrijving

De invulling van deze stap is afhankelijk van het doel. Als een PROM als doel heeft om in de individuele zorg gebruikt te PROM-cyclus stap 4: Testen PROMsworden door zorgverlener en patiënt (doel a) dan ligt het voor de hand om een project te starten om die toepassing te evalueren. Als het doel is om zorgverleners of zorginstellingen te kunnen vergelijken voor interne kwaliteitsverbetering (doel b) dan ligt de focus bij het testen op de mogelijkheid verschillen te meten. Als een PROM als doel heeft indicatoren te ontwikkelen en openbaar te maken voor inzicht in externe kwaliteit (doel c) dan ligt de focus op het meten van verschillen en de interpretatie daarvan door patiënten en zorgverzekeraars (zie ook stap 5 en 6 Definiëren en testen indicator). Voor meer informatie over het betrekken van patiënten zie de Patiëntenfederatie Nederland handleiding patiëntenparticipatie bij PROMs.

In alle gevallen controleert u of de gevonden waarden van validiteit, betrouwbaarheid en hanteerbaarheid in uw doelgroep ook gelden en nog voldoen aan uw eisen. U verzamelt daarvoor de testresultaten van de PROM en de ervaringen van de patiënt en zorgverlener. Vragen die u kunt stellen zijn: Is deze PROM inderdaad hanteerbaar voor de patiënt en bruikbaar voor de zorgverlener? Sluiten de antwoordcategorieën aan bij de beleving van de patiënt?

Deze testfase kan ook gebruikt worden om de (door)ontwikkelde PROM te testen en ervaring op te doen met het gebruik van de PROM Het kan namelijk een uitdaging zijn om te zorgen dat de PROM gebruikt wordt in de praktijk, ook in een testsetting. Dit proces heet implementatie (zie stap 7: Gebruiken PROM).

Bekijk een voorbeeld hoe een projectgroep het testen van PROMs voor kinderen met obesitas heeft aangepakt.

Relevante tools