Publicatie uitgesteld

Cliëntervaringen GGZ en VZ worden gedurende het hele jaar gemeten met de CQi. Eén keer per jaar leveren zorgorganisaties de gemiddelde cijfers aan. Deze cijfers worden de eerste week van maart gepubliceerd via het Openbare databestand. Afgelopen jaar bleek dat het ingewikkeld is om de aangeleverde informatie goed weer te kunnen geven op Kiezenindeggz.nl. Daarnaast heeft Zorginstituut Nederland systeemwijzigingen doorgevoerd. Dit heeft gezorgd voor technische uitdagingen. Daardoor heeft de publicatie van de CQi-gegevens vertraging opgelopen. Er wordt hard gewerkt om de gegevens uiterlijk 27-03-2023 te publiceren. Deze informatie wordt gepubliceerd op Open data Geestelijke gezondheidszorg | Zorginzicht.

Wat houdt de Consumer Quality index in?

Via de CQi beantwoorden cliënten vragen over hun ervaring met de zorg. Zo krijgen zorgorganisaties zicht op hoe hun cliënten de kwaliteit van zorg ervaren. Ook is het zinvol om op landelijk niveau inzicht te krijgen in gegevens over cliëntervaringen, onder andere voor cliënten en naasten. Dit kan hen helpen om een keuze te maken tussen verschillende zorgaanbieders.

Vragen

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met uw branchevereniging. Heeft u vragen over de aanlevering van de CQi-data, kijk dan op Aanleverinstructie kwaliteitsgegevens Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) | Zorginzicht.