De meetperiode voor de indicatoren basisveiligheid verpleeghuiszorg over verslagjaar 2021 is verlengd tot en met 29 april 2022. De Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft hiertoe besloten. De stuurgroep ontvangt signalen van zorginstellingen dat het meten van gegevens voor de oorspronkelijke aanleverdatum 28 februari 2022 moeilijk haalbaar is vanwege de drukte rond COVID-19.

Deadline aanlevering in het portaal van Desan is ongewijzigd

De verlenging van de meetperiode heeft geen gevolgen voor de aanlevering van gegevens voor de openbare database. De deadline voor het aanleveren van de gegevens in het portaal van Desan blijft dus 27 juni 2022.