Resultaat van brede samenwerking

Het kwaliteitskader is een product van ruim twintig beroepsverenigingen, brancheverenigingen, zorgorganisaties, cliëntorganisaties, bestuursorganen en financiers. Zij hebben in een korte periode constructief samengewerkt aan het kwaliteitskader, onder regie van Valente en de Nederlandse ggz. Zorginstituut Nederland heeft vastgesteld dat het kwaliteitskader voldoet aan het Toetsingskader.

Kwaliteit van passende woonzorg in de langdurige ggz

In het kwaliteitskader geven de betrokken partijen een gedeelde visie op wat goede woonzorg is in de langdurige ggz én hoe samen te werken aan passende woonzorg. Zij beschrijven de visie vanuit het perspectief van cliënt, naaste, (zorg)professional, zorgorganisatie en financiers. Met het kwaliteitskader kunnen betrokken partijen met elkaar in gesprek om samen te leren en de woonzorg te verbeteren voor mensen met langdurige psychische klachten.