Uitgangspunt voor leveren langdurige zorg, waar dan ook

Het Generiek kompas gaat over langdurige zorg: verpleeghuiszorg, zorg en ondersteuning thuis en in de wijk voor (veelal) ouderen, en zorg voor specifieke doelgroepen zoals mensen met niet-aangeboren hersenletsel, Korsakov, Huntington, Parkinson en jonge mensen met dementie. Het kompas is het uitgangspunt voor de kwaliteit van de te leveren zorg, ongeacht de plek waar iemand woont. Thuis, in het verpleeghuis of ergens daartussenin. Het geeft richting aan het ontwikkelen van passende zorg voor mensen met een brede ondersteuningsvraag in de verschillende domeinen (zorg en sociaal domein).

Resultaat intensieve samenwerking en in lijn met bestaande programma’s

Het Generiek kompas is het resultaat van intensieve samenwerking tussen zorgaanbieders, beroepsgroepen, cliëntenvertegenwoordigers, zorgkantoren en zorgverzekeraars. Het onderdeel implementatieplan kwam tot stand met ondersteuning van de Kwaliteitsraad. De volgende partijen hebben het Generiek kompas ingediend bij het Register: ANBO-PCOB (mede namens Seniorencoalitie), LOC Waardevolle Zorg, MantelzorgNL, NCZ, V&VN, Verenso, BPSW, NIP, Sociaal Werk Nederland, Zorgthuisnl, Actiz, SPOT, BVKZ, ZN. Het kompas is in lijn met het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Betrokken partijen gaan aan de slag met de verdere uitwerking en de invoering.

Veranderingen bieden ruimte voor cliënt, professional en mantelzorger

De grootste verandering is dat dit kompas de vraag van de cliënt volgt, ongeacht de locatie waar de zorg wordt geleverd of vanuit welke wet. Verschil in verwachtingen over de kwaliteit van de zorg van thuiszorg en verpleeghuiszorg zijn hiermee verleden tijd. In het kompas zijn afspraken vastgelegd over wederzijdse verwachtingen en samenwerking voor het organiseren van goede zorg. En zijn er afspraken gemaakt om met elkaar te leren en te ontwikkelen met een gerichte leer- en verbetercyclus.