Perspectief van de cliënt centraal

Het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg is opgesteld door de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut. Hierbij is zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de onderdelen van het kwaliteitskader dat de betrokken partijen al hadden ontwikkeld en waarover overeenstemming was. De Kwaliteitsraad heeft het kwaliteitskader vanuit het perspectief van de cliënt opgesteld. Belangrijk voor een cliënt is, dat het duidelijk is wat hij of zij kan verwachten van de behandeling door de cosmetisch zorgverlener en of die de behandeling mag uitvoeren. Daarom staan in het kwaliteitskader nu afspraken over goede informatievoorziening, veiligheid en complicaties.

Deskundige zorgverleners

Cosmetische chirurgieOm veilig en verantwoord cosmetische zorg te kunnen geven, moeten zorgverleners voldoende bekwaam zijn voor het uitvoeren van cosmetische behandelingen. Daarom staan in het kwaliteitskader algemene kwaliteitseisen voor het opleidingsniveau van zorgverleners. Daarnaast geeft het kwaliteitskader een handreiking voor het formuleren en vaststellen van bekwaamheidseisen (kennis en vaardigheden). Deze eisen staan niet in het kader zelf, maar moeten worden uitgewerkt door de verschillende beroepsgroepen in de cosmetische zorg.

© Hollandse Hoogte

Leren en verbeteren

Voor goede en veilige cosmetische zorg met zo min mogelijk complicaties voor cliënten, is het ook belangrijk dat zorgverleners en zorginstellingen continu blijven leren. Daarom besteedt het kwaliteitskader aandacht aan het versterken van het lerend vermogen van de sector cosmetische zorg. Zorgorganisaties die cosmetische behandelingen aanbieden, worden bijvoorbeeld gevraagd jaarlijks een kwaliteitsverslag te publiceren, een kwaliteitsplan te maken met audits en visitaties en een lerend netwerk te vormen met andere organisaties.

Uitvoering door partijen

Ten slotte staan in het kwaliteitskader vervolgopdrachten voor de sector. Eén daarvan is de vorming van een Stuurgroep Cosmetische Zorg, die bestaat uit alle relevante partijen in de cosmetische zorg. Deze stuurgroep neemt het voortouw bij het verder versterken van het lerend vermogen van de sector en bij het uitvoeren van de opdrachten uit het kwaliteitskader, zoals het formuleren van de bekwaamheidseisen en het opstellen van een cliëntenversie van het kader. De verantwoordelijkheid voor de implementatie van het kwaliteitskader ligt bij de zorgverleners en hun organisaties. Het Zorginstituut gaat de implementatie van het kader volgen en ondersteunt de Stuurgroep Cosmetische Zorg bij de uitvoering van de opdrachten.

Bron: Zorginstituut Nederland
Geactualiseerd op 20 november 2019